RG_BSEN_Product_UK_2DARKa

Svjetski lider u pristupnim sustavima

Povećajte potencijal vašeg komercijalnog prostora

Da bi omogućili stvaranje savršenog okruženja u bilo kojoj komercijalnoj zgradi treba obratiti pažnju na različite potrebe. Treba uzeti u obzir važne faktore kao što su fleksibilnost, lakoća pristupa i niski troškovi.
 
Kingspanovi izdignuti pristupni podovi omogućavaju graditeljima i vlasnicima da se prilagode potrebama njihovih korisnika. Podne ploče se lako uklanjaju tokom nadogradnje i poboljšavanja tehnologije. Promene u rasporedu kancelarije su takođe jednostavne, što dovodi do smanjenja troškova za stanare.
 
Sa Kingspanovim izdignutim pristupnim podovima možete stvoriti savršenu radnu atmosferu za svaku vrstu biznisa. Saznajte više na www.kingspanaccessfloors.co.uk
 

+44 (0) 1482 781701

Kingspan Access Floors, Burma Drive, Hull, HU9 5SG, UK

Saznajte više na