Planet Passionate - Kingspanin uusi kestävän kehityksen ohjelma vuodelle 2030

13 joulukuuta 2019 Kingspan Oy
Ellei videon suomenkielinen tekstitys näy, valitse Asetukset-valikosta Tekstitykset -> Suomi.
  • 12 Planet Passionate -lupausta ympäristövaikutusten vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä 
  • Nollaenergia- ja merenpuhdistusaloitteiden laajentaminen 
  • Kingspan on myös liittynyt Circular Economy 100 (CE100) -verkkoon uutena jäsenenä 
3. joulukuuta 2019 Kingspan julkaisi merkittävän 10-vuotisstrategian, jonka mukaan yritys osallistuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin vähentää maailman hiilipäästöjä 45 % vuoteen 2030 mennessä ja edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Planet Passionate -strategia koostuu 12 kunnianhimoisesta tavoitteesta, jotka keskittyvät Kingspanin liiketoiminnan ja tuotannon vaikutuksiin neljällä olennaisella alueella: energia, hiili, kiertotalous ja vesi. Nämä vuoteen 2030 mennessä toteutettavat tavoitteet ovat: 
 
  • Energia: Uusiutuvan energian käytön kasvattaminen 60 %:iin ja vähintään 20 % tästä energiasta tuotetaan tuotantolaitosten yhteydessä (tällä hetkellä 5,9 % energiasta tuotetaan tuotantolaitoksilla). 
  • Hiili: Hiilineutraalin tuotannon saavuttaminen ja CO2-päästöjen vähentäminen 50 %:iin toimitusketjussamme. 
  • Kiertotalous: 1 miljardin PET-pullon kierrättäminen eristevalmistukseen vuosittain sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen ehkäiseminen kaikissa toimipaikoissa. 
  • Vesi: Kingspanin tuotannossaan käyttämästä vedestä 100 miljoonaa litraa kerätään sadevesistä.

Tunnustuksena jatkuvasta kestävyyssitoumuksestaan Kingspan on nyt myös Ellen MacArthur Foundationin Circular Economy (CE100) -verkoston jäsen. CE100 on maailman johtava kiertotalousverkosto.

Rakennusteollisuus on yksi suurimmista hiili- ja kasvihuonepäästöjen tuottajista: rakennusala ja rakennukset itsessään tuottavat maailmanlaajuisesti yhteensä 39 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. World Green Building Council arvioi, että sitoutunut hiili eli hiilidioksidi, jota käytetään tuotannossa, rakentamisessa sekä rakennusmateriaalien hävittämisessä, vastaa puolta uusien rakennusten kokonaishiilijalanjäljestä tämän hetken ja vuoden 2050 välillä. Rakennusteollisuuden osuuden on arvioitu olevan noin 30 % kaikesta kaatopaikkajätteestä.

Kingspanin Planet Passionate -ohjelman tavoitteiden tarkoituksena on edesauttaa uusiutuvan energian käyttöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä, estää jätteen päätyminen kaatopaikalle, säästää vettä, tarjota kierrätysratkaisuja muovijätteelle, auttaa puhdistamaan meriä ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Kingspanin toimitusjohtaja Gene Murtagh toteaa: ”Ilmastonmuutos on maailman tärkein asia tällä hetkellä ja tämän ongelman ratkaiseminen on aloitettava tänään. Kingspan on sitoutunut liiketoiminnassaan edistämään kestävämpää lähestymistapaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Energian säästäminen on ollut aina tuotteidemme olennainen osa ja samalla myös osa liiketoimintaamme. Planet Passionate -ohjelman avulla vähennämme hiilidioksidin ja energian käyttöä niin tuotantoprosesseissamme kuin tuotteissamme. Tavoitteenamme on vähähiiliset, mutta suorituskykyisemmät ja arvokkaammat rakennukset näiden selkeiden vuoden 2030 tavoitteiden avulla.” 

Yhdessä Kingspanin uuden IKON-innovaatiokeskuksen tutkimustoiminnan kanssa Planet Passionate -ohjelmalla varmistetaan, että Kingspanin tuotteilla autetaan rakentamaan nollahiilirakennuksia. Näin rakennamme turvallisempaa, terveellisempää ja kiertotalouteen pohjautuvampaa maailmaa. 

Kingspanin globaali kestävyysjohtaja Bianca Wong toteaa”Jotta voisimme suojella planeettamme, hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 45 % vuoteen 2030 mennessä ja päästävä nollatasolle vuoteen 2050 mennessä – tällä hetkellä näyttää siltä, että ylitämme tämän tavoitteen ainakin viisinkertaisesti. Me Kingspanilla tiedostamme sen, että kaikkien yritysten on toimittava tämän asian eteen jo nyt. Tiedämme myös, että kestävämmät rakennustuotteet ja erittäin suorituskykyiset vaipparakenteet voivat vähentää huomattavasti energian ja hiilidioksidin määrää. Toimimalla yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa ja huomioimalla Planet Passionate -ohjelman kaikessa toiminnassa uskomme saavuttavamme liiketoiminnalle asettamamme tavoitteet ja pystymme auttamaan niin itseämme kuin asiakkaitamme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan.” 

Ellen MacArthur Foundationin CE100-johtaja Joe Murphy toteaa: ”Toivotamme Kingspan-konsernin tervetulleeksi CE100-verkostoon, joka on maailman johtava kiertotalousverkosto. CE100 tuo yhteen johtajia ja innovoijia eri puolilta maailmaa, mikä mahdollistaa uusia kasvumahdollisuuksia. Se tarkoittaa yhteistyötä monipuolisessa ja dynaamisessa yhteisössämme, jossa jäsenyritykset voivat kasvaa nopeammin ja menestyksekkäämmin. Kingspan tuo mukanaan ainutlaatuista ammattitaitoa ja selkeitä taitoja verkoston rakennetun ympäristön alalle.” 

Planet Passionate -ohjelma vaikuttaa Kingspanin liiketoiminnan ympäristöjalanjäljen lisäksi myös siihen, millainen ympäristövaikutus Kingspanin tuotteilla on: ohjelman myötä tuotteiden valmistusprosessissa hiilidioksidin määrä vähenee ja kiertotalouden hyödyntäminen paranee, jolloin rakennukset, joissa tuotteita käytetään, muuttuvat myös ympäristönäkökulmasta kestävämmiksi. 

Vuonna 2011 Kingspan julkaisi Net Zero Energy -ohjelmansa, jonka tavoitteena oli vuoteen 2020 mennessä kattaa 100% sen toimintaan käytetystä energiasta uusiutuvalla energialla. Tämä tavoite vaikuttaa tällä hetkellä toteutuvan. Kingspan on osana tätä ohjelmaa liittynyt myös Science Based Targets -aloitteeseen, jossa se pykii pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään 10 % luokissa 1, 2 ja 3. Tämä oli tärkeä ensimmäinen askel Kingspanin hiilijalanjäljen pienentämisessä, ja Planet Passionate on seuraava vaihe. 

Lisäksi Kingspan kierrätti 256 miljoonaa PET-pulloa eristeisiinsä vuonna 2018 ja aiemmin tänä vuonna yritys sitoutui tavoitteeseen, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä eristevalmistukseen kierrätetään miljardi PET-muovipulloa joka vuosi. Kingspan on myös sopinut kolmivuotisesta yhteistyöstä EcoAlf Foundationin kanssa tukeakseen ja laajentaakseen projektia, jossa poistetaan 150 tonnia muovijätettä Välimerestä joka vuosi. Tästä muovijätteestä noin 10 % on PET-muovia. EcoAlf-projektin merestä poistama PET-muovi lisätään kierrätettyjen PET-pullojen sekaan, ja kierrätettyä muovia käytetään Kingspanin eristeiden valmistamisessa. Kingspan suunnittelee myös tukevansa neljää muuta merten puhdistusprojektia vuoteen 2025 mennessä osana Planet Passionate -ohjelmaa.

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.