Kestävän kehityksen Divisional Manager, Bianca Wong, kertoo Net-Zero Energystä

14 maaliskuuta 2019 Kingspan Oy

Kestävän kehityksen toimialan johtaja, Bianca Wong, kertoo Kingspanin Net Zero Energy vuoteen 2020 mennessä -strategiasta, jo saavutetuista virstanpylväistä ja tulevista haasteista, sekä lopulta kestävän rakennetun ympäristön varmistamisen merkityksestä. Katso koko video:https://www.kingspan.com/group/news/news/watch-divisional-sustainability-manager-bianca-w

Mikä Net Zero Energy on?
Net Zero on julkinen sitoumus, jonka avulla konserni pyrkii siihen, että tuotantolaitokset toimivan uusiutuvalla energialla yhteen lasketusti vuoteen 2020 mennessä, ja tavoitteisiin sisältyi myös 50 % välitavoitteen saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä. 
 
Mitä yhteenlaskettu tarkoittaa?
Tarkoitan sillä sitä, että NZE saavutetaan yhdistelemällä uusiutuvia energialähteitä, jotka tuotetaan Kingspanin tuotantolaitoksissa. Näitä lähteitä ovat esimerkiksi aurinkovoima ja biomassa, ja muualta tuleva energia, kuten tuuli- ja vesivoima ja sertifioidun uusiutuvan energian osto. Vaikka jokaista kohdetta ei saataisikaan toimimaan Net Zero -periaatteella, mahdolliset alijäämät kompensoidaan muissa kohteissa tapahtuvalla ylimääräisellä suorituskyvyllä.
 
Onko Net Zero Energy mielestäsi innovatiivinen aloite?
Kyllä. Olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka sitoutuivat tavoittelemaan 100 % uusiutuvan energian tavoitetta, jo vuonna 2011. Tavoitteemme laajuus on sopusoinnussa sen kanssa, mitä tarvitaan vähähiiliseen tulevaisuuteen siirtymisen nopeuttamiseksi.
 
Kuinka saavutamme NZE:n nopeasti kasvavan yrityksen kanssa?
Se on haastavaa, mutta olemme luoneet viime vuosien aikana kolmiportaisen strategian, jonka avulla voimme määrittää projektin toteutettavuuden. Nämä kolme porrasta ovat Säästä enemmän, Tuota enemmän ja Osta enemmän. Ensimmäinen porras on Säästä enemmän, joka on askelista tärkein. Energian säästäminen on ensisijaista, ja olemme investoineet voimakkaasti energiatehokkaisiin projekteihin ympäri maailmaa. Jokainen kohde on erilainen ja niihin tulee pureutua yksilöllisellä tasolla. Tavoitteena on suunnitella kyseiselle kohteelle ominainen optimaalinen energiansäästöratkaisu, joka tavallisesti saavutetaan eri toimenpiteiden kautta, kuten esittelemällä työntekijöiden tietoisuutta parantavia järjestelmiä, parantamalla valvontaa, seurantaa, valaistus- ja käsittelylaitteiden päivityksiä jne.
 
Seuraava askel on Tuota enemmän. Tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia paikan päällä, mikä on tällä hetkellä noin 7,6 % koko konsernin energiankulutuksesta, ja vuoteen 2020 saakka meillä on käynnissä useita laajamittaisia uusiutuvan energian hankkeita, kuten PV ja biomassa sekä aurinkoenergian ja tuulen tuotanto.
 
Viimeinen askel on Osta enemmän, eli sertifioidun uusiutuvan energian hankinta. Hyvänä esimerkkinä toimii Selbyn laitoksemme Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Kohteen katto, valaistus ja LED-järjestelmät uusittiin ja sinne asennettiin 2,5 megawatin PV-aurinkoenergiajärjestelmä. Uudistustoimenpiteet nostivat rakennuksen energiatehokkuuden F:stä A:han, ja odotetut säästöt seuraavan 25 vuoden aikana ovat yli 5,7 miljoonaa euroa.
 
Mistä virstanpylväistä olet ylpeä?
Mielestäni keskeinen virstanpylväs yritykselle ja tiimillemme on tähän mennessä ollut 50 %:n välitavoitteen saavuttaminen, eli kun saavutimme 57 % uusiutuvan energian tason vuonna 2016.
 
Mikä voisi olla seuraava tavoite, kuten Net Zero Energy -tavoite on saavutettu?
Esimerkiksi Net Zero Carbon, joka tarkoittaisi, että kohteemme olisivat täysin hiilineutraaleja, tai Net Positive, eli että hankkisimme tuottaisimme enemmän energiaa kuin käytämme, sekä kohteissa olevat kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet. 
 

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.