Innovaatio ja yhteistyö kiertotalouden luomiseksi

31 tammikuuta 2019 Kingspan Oy
Staircase, antique architectural design, eristetyt paneelit,
Kingspan_Managing Director Pieter Snelder_092017_NL_NL_11

Pieter Snelder, toimitusjohtaja, Kingspan Insulated Panels, Benelux, esittää näkemyksensä…
 
Kiertotalouden perusajatuksena on, että taloudessa oleva arvo ei katoa. Materiaalit ja niiden arvo pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Elinkaaren lopussa materiaalit kierrätetään ja käytetään uudelleen.
 
Maailmassa on meneillään ympäristökriisi, ja yhä selvemmäksi käy, että luonnonvarat loppuvat, jos niiden käyttö jatkuu entisellään. Teollisuudella, rakennusteollisuus mukaan lukien, on tärkeä rooli resurssipulan paikkaamisessa, kun mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Jopa 30 prosenttia EU:n jätteistä on peräisin rakennus- ja purkujätteistä, joten perinteiselle lineaariselle siirtymälle tarvitaan toisenlainen lähestymistapa.
 
Circle Economyn Maailman talousfoorumissa (World Economic Forum) julkaisema Circularity Gap Report 2019 osoittaa, että kiertokulun saavuttamiseksi yritysten on hyödynnettävä tuotteiden täysi potentiaali. Tähän kuuluvat niiden käytön maksimointi, käyttöiän pidentäminen, kierrätyksen lisääminen, materiaalien kulutuksen vähentäminen ja vähähiilisten vaihtoehtojen käyttäminen.
 
Nämä keskeiset strategiat muistaen meidän on kohennettava nykyisiä tuotteita, löydettävä vaihtoehtoisia resursseja ja kehitettävä uusia, jotta voisimme saavuttaa yhteisen tavoitteemme paljon kestävämmästä tulevaisuudesta. Tämän on oltava keskeisessä asemassa kaikessa tuotekehityksessä täysin kierrätettävistä tai kierrätetyistä tuotteiden ainesosista tuotteiden valmistukseen, kuljetukseen, jätemateriaaliin ja käyttöiän päättymiseen.
 
Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää myös innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotka joko muuttavat tai korvaavat nykyisiä tai luovat uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö on menestyksen avain, kun yritykset alkavat elvyttää käyttämiään järjestelmiä ja prosesseja. Voimme oppia muilla talouden aloilla tapahtuvasta kehityksestä ja muutoksista – alkaen rahoituspalvelujen digitaalisesta vallankumouksesta aina leviin ja sieniin, joita biotekniikan alalla tutkitaan uusia mielenkiintoisia käyttötarkoituksia varten.
 
Kehitys kohti kiertotaloutta on ehdottoman välttämätöntä. Circularity Gap Report 2019 ‑raportin mukaan maailmantaloudesta vain 9 prosenttia on tällä hetkellä kiertotaloutta. Materiaalien maailmanlaajuinen käyttö on yli kolminkertaistunut vuodesta 1970 lähtien. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, se voi edelleen kaksinkertaistua vuoteen 2050 mennessä. Kun otetaan huomioon, että rakennetun ympäristön osuus on viidesosa maailman päästöistä, tarvitaan rakennustapoja, joissa raaka-aineita käytetään mahdollisimman vähän. Kiihtyvän tahdin pysäyttämiseksi on vedottava hallituksiin, jotta ne panisivat täytäntöön politiikoita ja asettaisivat mielekkäitä tavoitteita.
 
Pohjimmiltaan maailmassa vallitsee jo kiertotalous. Kansalaisina me vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntana koemme yhteyden maahan muuttuvien sääolosuhteiden kautta. Kiertotalousmallissa tämä yhteyden ja yhteistyön perusperiaate siirretään kulutuksen ja tuotannon maailmaan.

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.