Palonsuojaus: Palosta selviytyminen

Yli 40 vuoden kokemus erinomaisesta palonsuojauksesta osoittaa

että edistykselliset katto- ja seinäjärjestelmämme, joissa on käytetty kerrosrakennetta, takaavat tehokkaan suojan.
Kingspan-kerrosrakennejärjestelmissä on erinomaiset palonsuojausominaisuudet. Ne antavat ihmisille, rakennukselle ja tuotteille kattavan ja tehokkaan suojan ottaen huomioon rakennuksen omat palon kestävyyttä ja palonsuojausta koskevat vaatimukset.

 •  

Vertailuvideo

Tällä videolla osoitetaan, kuinka merkittävä ero erikoisvalmisteisilla paneeleillamme, joissa on IPN-eristeydin, ja tavanomaisille PIR- ja
PUR-paneeleilla on todellisessa palotilanteessa. Tärkeimmät edut palon sattuessa: Tuote syttyy huonosti palamaan, palosta syntyy vain vähän savua ja savua leviää vähemmän.

Vertailussa QuadCore, IPN, ja PUR

75 minuutin palotesti

Tällä videolla osoitetaan, kuinka hyvin IPN-vaahto (PIR) kestää 75 minuutin palotestissä.

75 minuutin palotesti

fire_education_CEER

Palokäyttäytyminen ja palon kestävyys

Ohessa on esitetty palon yleiset vaiheet sekä vaiheet, joissa kerroselementtien palokäyttäytyminen ja palon kestävyys on erityisen tärkeää

Palo käyttäytyminen

Ohessa on esitetty erittäin tehokkaiden Kingspan-kerroselementtien vertailu.

 • Elementtien, joissa on erityinen eristeydin (IPN), luokitus on B-s1,d0. Standardin EN 13501-1 mukaisesti se vastaa rakennusviranomaisen määritystä "huonosti syttyvä". Savupäästöjen luokitus on s1, mikä vastaa määritystä "erittäin alhaiset savupäästöt". Elementeistä ei muodostu pisaroita palamisen yhteydessä ja sen vuoksi niiden luokitus on d0.
 • Mineraalikuituytimellä varustettujen elementtien luokitus on A2-s1,d0. Savupäästöjen luokitus on s1. Standardin EN 13501-1 mukaisesti se vastaa rakennusviranomaisen määritystä "palamaton".
  QuadCore PIR vakio PUR vakio
Kerroselementti B,S1 B,S1 B,S2

 • Kerrosrakenteita on säädelty lokakuusta 2010 lähtien eurooppalaisella standardilla "EN 14509 – Itsekantavat metalliohutlevypintaiset eristävät paneelit – Tehdasvalmisteiset tuotteet – Määritykset".
 • Standardissa EN 14509 määritetään vaatimukset, joita sovelletaan testilaitoksiin sekä elementtien testaamiseen ja luokittelemiseen.
 • Palo käyttäytyminen luokitellaan standardin  EN 14509 sekä standardin  EN 13501 osan 1 mukaisesti. Luokitusta edellyttävät testit on suoritettava standardissa EN 13501-1 olevien määritysten mukaisesti.
 • Koska standardi EN 14509 on sisällytetty rakennussääntöluettelon A osan 1 liitteen 0.1.2 taulukkoon 2 (rakennussääntöluettelot A, B ja C, versio 04.2013, 

Rakennusviranomaisen määritys

Rakennusviranomaisen määritys

 EN 13501-1

ei muodosta savua

ei pisaroita/likaa palamisen yhteydessä

Palamaton

X

X

A 1

X

X

A2,s1-d0

Vaikeasti syttyvä

X

X

B, C -s1,d0

 

X

A2-s2,d0

A2-s3,d0

B, C -s2,d0

B, C -s3,d0

X

 

A2-s1,d1

A2-s1,d2

B, C-s1,d1

B, C-s1,d2

   

A2-s3,d2

B, C-s3,d2

Normaali palavuus

 

X

D-s1,d0

D-s2,d0

D-s3,d0

E

  X

D-s1,d1

D-s2,d1

D-s3,d1

D-s1,d2

D-s2,d2

D-s3,d2

E - d2

Helposti syttyvä

   

F

 

Rakennusmateriaaliluokka

Rakennusviranomaisen määritys

A, A1, A2

Syttymättömät aineet

B

Syttyvät aineet

B1

Vaikeasti syttyvät materiaalit

B2

Normaalisti palavat materiaalit

B3

Helposti syttyvät materiaalit

Palon kestävyys

Alla on esitetty erittäin tehokkaiden Kingspan-järjestelmien palon kestävyyden vertailutiedot.
 

  QuadCore PIR vakio PUR vakio
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 (ilman ylimääräisiä rakenteellisia mittoja) EI 60 EI 30

Palon kestävyys

Seuraavassa taulukossa on esitetty standardin EN 13501-2 mukaiset rakennuselementtien palon kestävyysluokat sekä niiden sijoittuminen rakennusviranomaisen määrityksiin.

Rakennusviranomaisen määritys

Kantavat elementit

Kantamattomat sisäseinät

Kantamattomat ulkoseinät

Korotetut lattiat

Itsekantavat alaslasketut katot

 

Ilman ositusta

Osituksen kanssa

Paloa hidastava

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i->o) and EI 30-ef (i<-o)

REI 30

EI 30 (ab)

Erittäin hyvin paloa hidastava

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i->o) and EI 60-ef (i<-o)

 

EI 60 (ab)

Palon kestävä

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i->o) and EI 90-ef (i<-o)

 

EI 90 (ab)

Palon kestävyys: 120 minuuttia

R 120

REI 120

--

--

 

--

Paloseinä
 

--

REI 90-M

EI 90-M

--

 

--

FM Global

FM Global on kansainvälinen riippumattomien testien ja serfikaattien markkinajohtaja.

Erinomainen FM Global -sertifikaatti

FM classification
FM-sertifioidut eristetyt paneelit testataan tarkasti. Sen avulla voidaan taata, että paneelit täyttävät niille asetetut käyttöedellytykset ja rakennuksen vaipan yhtenäisyys säilytetään määritetyissä olosuhteissa.

FM-sertifioituja, eristettyjä seinäpaneeleita, joissa on hyödynnetty Kingspanin QuadCore-teknologiaa, testataan paljon enemmän kuin FM-sertifioimattomia paneeleita, jotta erinomaisia ominaisuuksia voidaan arvioida.

Yleiskatsaus FM-sertifikaateista

  Kuvaus QuadCore PIR vakio PUR vakio
FM4880 Eristettyjen ulkokatto-, seinä- ja sisäkattojärjestelmien käyttö Kyllä Kyllä Ei
FM4881 Ulkopuolen seinäjärjestelmien käyttö Kyllä Kyllä Mahdollinen
FM4882   Testataan parhaillaan Ei Ei

FM-palotesti

Tässä esitetty 50:n jalan testi on osa luokan 1 seinä- ja sisäkattopaneelien, jossa ei ole korkeusrajoitusta (FM 4880), ja ulkoseinän, jossa ei ole korkeusrajoitusta (FM 4881), hyväksynnän arviointivaatimuksia.

FM-testi

SP105 Fire ison mittakaavan palotesti

SP105 Fire testi

SP105 Fire on Ruotsalainen ison mittakaavan palotesti. Sinä arvioidaan miten palo leviää monikerroksisen rakennuksen julkisivussa.

SP menetelmä selvittää julkisivu materiaalien ja rakenteiden palokäyttäytymistä kun simuloitu asuntopalo leviää ikkunan kautta ulos. Tämä menetelmä ei määritä julkisivurakenteen palonkestävyyttä. SP105 Fire testi on voimassa vain pystysuorille seinärakenteille.

Yleiskatsaus sertifikaateista/testeistä
Sertifioiduilla Kingspanin sandwich paneeleilla, joissa on IPN-ydin, on erinomaiset palon kestävyysominaisuudet. Ne ovat läpäisseet viralliset testit ja suuren määrän vakuutusyritysten sekä muiden organisaatioiden, kuten ISO:n, Britannian standardointijärjestön (BSI) ja Kansallisen paloturvallisuusyhdistyksen (NFPA), toteuttamia testejä ja täyttäneet niissä asetetut tiukat vaatimukset.

 • Eurooppa: EN 13501-1, etenkin B-s1,d0. Luokitus s1, joka vastaa parasta (pienimmät päästöt) savun muodostumista koskevaa käyttäytymistä.
 • USA/kansainvälinen: UBC 26-3 – Huonetesti.
 • Kansainvälinen: ASTM E-84 – Pinnan palo-ominaisuudet.
 • Kansainvälinen: ISO 13784 osa 1 – Sandwich paneelien testi pienissä tiloissa.
 • UK/Irlanti, vakuutus: LPS 1181 – Ulkoseiniä ja kattopaneelijärjestelmiä koskeva hyväksyntä.
 • USA/kansainvälinen: NFPA 285 – Julkisivutestit.
 • UK: BS 8414 – Julkisivutestit.
 • Pohjoismaat – SP palo 105 julkisivutestit.

Fav Faved

Onko sinulla jotakin kysyttävää?

Ota yhteyttä tuoteasiantuntijoihimme, arkkitehtuurikonsultteihimme tai asiakaspalveluun ja pyydä lisätietoja. Autamme mielellämme.

Ota yhteyttä