Kingspan säilytti paikkansa CDP:n Climate A -listalla

22 marraskuuta 2017 Kingspan Insulation Oy
CDP Climate-A-List-Social
Kingspan on 106 yrityksen joukossa, jotka ovat kolmatta vuotta peräkkäin globaalilla A-listalla

Yhtiö etenee vakaasti kohti 100%:n Net Zero Energy -tavoitettaan vuoteen 2020 mennessä, vuonna 2016 saavutettiin 57%

Toimitusjohtaja kehottaa yrityksiä tekemään enemmän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi


Kingspan on sijoittunut kolmatta vuotta peräkkäin CDP:n Climate A -listalle. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka mittaa tuhansien yritysten ympäristövaikutuksia maailmanlaajuisesti. Kingspan on yhtenä mukana 106 yrityksen listalla, jolla ovat mm. Unilever, Microsoft ja Toyota. 

A-listalla annetaan tunnustusta Kingspanin edellisen raportointikauden toimille päästöjen vähentämiseksi, ilmastoriskien lieventämiseksi ja vähähiilisen talouden kehittämiseksi. Vuonna 2016 Kingspan ohitti puolivälin Net Zero Energy (NZE) -tason vuoden 2020 tavoitteestaan; yhtiön uusiutuvan energian osuus oli 57% koko energiankulutuksesta. Viimeisten 5 vuoden aikana Kingspanin tuotteet ovat auttaneet asiakkaitamme vähentämään vuotuista energiankulutustaan yli 600 miljoonaa megawattituntia, mikä vastaa yli 372 miljoonaa barrelia öljyä. 

Rakennusala tuottaa 30% vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä ja sen osuus maailman energiankulutuksesta on 40%. Elleivät hallitukset ja yritykset ryhdy toimiin, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) ennustaa kasvihuonekaasupäästöjen kaksinkertaistuvan seuraavien 20 vuoden aikana.

Gene Murtagh, Kingspanin toimitusjohtaja, toteaa:

Tämä on kolmas vuotemme CDP:n A-listalla. Olen ylpeä siitä, että olemme toinen kahdesta irlantilaisesta yrityksestä, jotka ovat saavuttanut tämän haastavan tason. Eteneminen kohti tavoitettamme toimia Net Zero Energy -tasolla vuoteen 2020 mennessä on ollut avainasemassa vähentämään ympäristövaikutuksiamme. Tähänastiset saavutuksemme kuvaavat selkeästi liiketoimintaa, joka säästää energiaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa uusiutuvaa energiaa omilla toimipaikoillaan - usein käyttämällä omia tuotteitamme ja ratkaisujamme. Rakennusala tuottaa 30% maailman vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä, joten sillä on ratkaiseva asema autettaessa maita saavuttamaan viime vuoden Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet.

CDP:n pääjohtaja Paul Simpson:

Onnittelemme kaikkia yrityksiä, jotka pääsivät tänä vuonna Climate A -listalle. On innostavaa nähdä niin monen ryhtyvän rohkeisiin toimiin ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseksi ja tarttuvan mahdollisuuksiin, jotka siirtyminen kestävään talouteen tarjoaa. Liike-elämä on keskeisessä asemassa ympäristövastuullisuuskäytäntöjen muuttamisessa.

Tuhannet yritykset on arvioitu riippumattomasti CDP:n pisteytysmenetelmällä 827 sijoittajan pyynnöstä laaditussa raportissa. Sijoittajien yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on 100 biljoonaa dollaria. Vain 5% tietonsa toimittaneista yrityksistä on päässyt Climate A -listalle tunnustuksena toimenpiteistään päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edellisen raportointivuoden aikana.

Kingspan-konserni soveltaa kolmea periaatetta energiajalanjäljen pienentämiseksi:

  • Säästää energiaa: Kingspanin energiatehokkuustoimet ovat vähentäneet yhtiön valaistus- ja lämmityskuluja yli 30% ja laskeneet hiili-intensiteettiä lähes nelinkertaisesti, kattovalaistus ja LEDit ovat olleet keskeisessä asemassa näiden säästöjen toteuttamisessa.
  • Tuottaa enemmän uusiutuvaa energiaa: Kingspanin paikan päällä tuottama uusiutuvan energian määrä on noussut vuoden 2012 6,6 GWh:sta 32,2 GWh:iin vuonna 2016 käyttämällä aurinko-, tuuli- ja biomassaenergiateknologioita. Paikan päällä tuotettu energia eri toimipisteissä maailmanlaajuisesti tuottaa nykyään 7,6% yhtiön koko energiankäytöstä, ja lisää hankkeita on työn alla. Esimerkiksi vuonna 2015 Irlannin suurin aurinkopaneelijärjestelmä asennettiin Portadownin tuotantolaitokselle. Järjestelmä tuottaa 30% tehtaan energiantarpeesta. Kingspan on käyttänyt omaa aurinkopaneeli- ja tuuliturbiiniteknologiaansa parantamaan energiantuotantoaan.
  • Ostaa enemmän uusiutuvaa energiaa: Kingspan on ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen, että uusiutuva energia hankitaan täysin sertifioiduista lähteistä, ellei sitä voida tuottaa paikan päällä. Vuonna 2016 kaikki Pohjois-Amerikan tuotantolaitoksissa käytetty sähkö hankittiin sertifioiduista uusiutuvista energialähteistä. Maailmanlaajuisesti vuonna 2016 konserni käytti 164,2 GWh uusiutuvaa sähköä, lähes kuusinkertainen lisäys vuodesta 2011 (vastaa 55m tonnia poltettua hiiltä).

Climate A -lista ja yrityskohtaiset arviot löytyvät CDP:n verkkosivustolta: https://www.cdp.net/en/scores-2017

Kingspanin eristeet, kuten Kooltherm, Optim-R ja Quadcore, kuuluvat lämpötehokkaimpiin materiaaleihin omilla markkinasektoreillaan.

Climate A -lista

Climate A -listalle pääsevät yritykset, jotka julkisesti raportoivat toimenpiteistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja johtavat maailmanlaajuisesti toimia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi edellisenä CDP-raportointivuonna.

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.