Rakenteellinen energiatehokkuus

Energiaselvitys ilman E-lukulaskentaa?

Referenssi_Villa_Borg_kesa_02_FI

Energiaselvitys on laadittavissa myös ilman E-lukulaskentaa. Vuonna 2018 voimaanastuneessa energiatehokkuusasetuksessa on pykälä 33§, jonka mukaan E-luku on määritettävissä tyypillisimmille asuinrakennuksille taulukkoarvoista, ilman laskentaa.

Kingspanin energiatehokkailla Therma- ja Kooltherm-lämmöneristeillä taulukkomitoituksessa vaaditut rakennusosien U-arvovaatimukset täyttyvät helposti. Näistä tyyppiratkaisuista on laadittu useita mallidetaljeja.

Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakenteellisella energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksen tilojen lämmitystarpeen pienentämistä arkkitehtuurin ja rakenneteknisin keinoin”.

Rakenteellinen energiatehokkuus on kevennetty energiaselvityksen laatimistapa asuinrakennuksille. Tällöin energiatehokkuusvaatimukset täytetään 33 § reunaehtojen perusteella ja näin ollen kohteelle ei tarvitse tilata erillistä E-lukulaskelmaa.

Pientalojen 33 § reunaehdot:
 
  • vakioidut U-arvot (ks. taulukko alla)
  • mitattu ilmavuotoluku q50 ≤ 0,60
  • lämmitysjärjestelmänä kauko-/maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu
  • ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, LTO ≥ 65%
 
Taulukko 1. Rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvovaatimukset
 
Rakennusosa            U-arvo
Seinä 0,12 W/(m2K)
Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,07 W/(m2K)
Ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu alapohja ja maata vasten oleva rakennusosa 0,1   W/(m2K)
Ikkuna, kattoikkuna, ovi, valokattokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 0,7   W/(m2K)

Therma- ja Kooltherm-lämmöneristeet ovat energiatehokkaita lämmöneristeitä. Esimerkiksi rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvo 0,12 täyttyy Kingspan Thermalla jo 200 mm paksuisella lämmöneristekerroksella puurakenteisessa ulkoseinässä.

Kingspan-eristyksellä helposti tiivis rakenne

Kulmakuva_Therma TP10 Runkolevy (100mm)_FI
Tiiviissä rakenteessa ei ole ilmavuotoja. Ulkovaipan ilmatiiviydellä on iso merkitys lämpöhäviöiden ehkäisemisessä ja tiiviillä rakenteella voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa. Kovilla Kingspan Therma-eristeillä eristekerroksesta saadaan yhtenäinen ja tiivis. Eristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten puskuun ja levysaumat tiivistetään saumavaahdolla. Vaahdotuksen lisäksi voidaan käyttää teippausta vaahdotustyön tiiviyden varmistamiseksi.

Runkorakenteen sisäpuolelle voidaan vielä asentaa Kingspan Therma TP10 -levytyskerros, jolloin eristepinnasta saadaan yhtenäinen eikä siinä ole runkorakenteen katkaisevia kylmäsiltoja.

Kingspan Therma -eristeet

Pitkäikäinen rakennus

Rakenteellisen energiatehokkuuden ratkaisuilla hyvä energiatehokkuus saavutetaan aidosti, ei kertoimilla, ja näin ollen myös todelliset energiakulut ovat pieniä. Rakennuksen täyttäessä energiatehokkuusasetuksen pykälässä 33§ esitetyt rakenteellisen tarkastelun vaatimukset, rakennus on hyvin lämpöä eristävä ja energiatehokas, sillä sen vaipparakenteet vastaavat jo täten vuoden 2050 tavoitteiden tasoa. Huomioiden vaatimukset U-arvojen lisäksi myös taloteknisten järjestelmien osalta, saavutetaan selkeitä säästöjä lämmityskustannuksissa.

Huoltovapaana ratkaisuna panostus rakenteelliseen energiatehokkuuteen on käyttäjälle hyvä ja helppo valinta.

E-lukulaskurit energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33

Miten määrittää uudisrakennuksen E-luku energiatodistusta varten, kun rakennuksen vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakenteellisella energiatehokkuudella ilman E-luvun laskentaa (energiatehokkuusasetuksen 33 §)? E-luku voidaan laskea yksinkertaistetulla menettelyllä E-lukulaskurien avulla. Nettilaskurit on kehittänyt Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitski tiimeineen ja laskurit ovat ladattavissa RTT:n kotisivuilta.

Laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä: E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille
 

 

Muita lisätietoja:

   
  • Rakenteellinen energiatehokkuus. RTT:n Eristeteollisuuden kokoama paketti uudisrakennusten lämmöneristämiseen liittyvistä ajankohtaisista säädöshankkeista ja niiden taustatiedoista.