Kosteudenhallinta

KOSTEUS – Hallittava haaste rakentamisessa

Kosteudenhallinta_pisarat_FI
Viime vuosina Suomen rakentamisen puhutuin aihe on epäilemättä ollut rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Ongelmia on ollut vanhoissa rakennuksissa, mutta myös uusissa. Ilmastonmuutos aiheuttaa uudenlaisia haasteita rakennusten kosteudenhallinnalle, yksi esimerkki tästä on voimakkaan tuulen aiheuttama viistosade. Ilmastonmuutosta halutaan hillitä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, johon voidaan vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla (rakennuksen vaippa) tai vastaavasti teknisillä ratkaisuilla (esimerkiksi erilaiset lämpöpumput). Eristeteollisuuden näkemyksen mukaan on ehdottomasti elinkaarikustannustehokkaampaa ja ekologisempaa panostaa rakennuksen energiatehokkaaseen vaippaan, kuin tekniikan lisäämiseen rakennuksissa. Rakenteellinen energiatehokkuus on otettu huomioon Ympäristöministeriön energiatehokkuus asetuksessa (1010/2017, 33 §) hyvänä vaihtoehtona saavuttaa lähes nollaenergiataso.

Rakenteellinen energiatehokkuus rinnastetaan monessa yhteydessä tarkoittamaan sitä, että eristepaksuudet kasvavat. Eristepaksuuksien kasvaminen nähdään usein pidentyneinä rakenteiden kuivumisaikoina. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Parempi eristäminen ja rakenteellisen energiatehokkuuden parantaminen ei edellytä paksumpia eristekerroksia -  vaan uusia, tehokkaampia eristysratkaisuja!

Kingspan Kooltherm on ratkaisu parempaan eristämiseen

Rakennekuva Kooltherm K15 Julkisivueriste

Kooltherm-eristeessä yhdistyy kuitu- ja kovien eristeiden parhaimpia ominaisuuksia. Eristeen lämmönjohtavuus on vain 0,021 W/mK ja siten Kooltherm-eristettä tarvitaan ainoastaan 120 mm ohut kerros, jolla saavutetaan U-arvo 0,17 W/m2K (betonielementtirakenne, tavanomaisten kiinnikkeiden kylmäsillat huomioiden). Kovista lämmöneristeistä Kooltherm erottuu edukseen palo-ominaisuuksiltaan. Tämä tarkoittaa käytännössä yksinkertaisempia paloteknisiä ratkaisuja mm. P1-paloluokan rakennuksissa.

Huokosrakenteeltaan ja vesihöyrynläpäisevyydeltään Kooltherm erottuu niin ikään muista kovista lämmöneristeistä, mikä ilmenee lyhyempinä rakenteen kuivumisaikoina. Kooltherm-tuotteiden solurakenne sallii vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi. Kooltherm-eristeessä on aina käyttötarkoitukseen sopiva pintalaminaatti, joka ei estä kosteuden diffuusiota.

Kuivaketju10-toimintamalli

Kuivaketju10 on toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. Toimintamallin keskeisin havainto on, että ”Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi Kuivaketju10:n onnistumista.” Toimintamallissa on tunnistettu 10 keskeisintä kosteusvaurioiden aiheuttajaa rakentamisessa. Niistä selkeästi julkisivujen lämmöneristeitä koskee kolme kohtaa:
 
  1. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
  2. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
  3. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.

Sisäkuoren kuivuminen betonielementtirakenteissa

Rakennekuva_Kooltherm K20 Betonielementtieriste_FI
Kooltherm on ihanteellinen eristysmateriaali erilaisiin seinärakenteisiin. Sitä on helppo ja nopea käsitellä sekä asentaa käyttäen normaaleja työkaluja. Jokainen sauma tiivistetään PU-saumavaahdotuksella, jolloin saumasta ei pääse haitallista kosteutta ulkoseinärakenteen sisään. Samalla saumoista tulee myös ilmatiiviitä, jolla on iso merkitys rakenteen energiatehokkuudelle. Eristeitä asennettaessa, joko betonielementtitehtaalla tai työmaalla, on eristeen vaakapinnat (elementissä elementin yläreuna / ikkuna-aukon alapinta) suojattava eristeen päällä makaavalta vedeltä. Tähän löytyy vain koville eristeille kehitetty Kiilto Insulation Safe -telattava eristesuoja.

Betonirakenteissa lämmöneristeellä on suuri vaikutus rakenteen kuivumiseen. Kooltherm-eristeen ainutlaatuisen solurakenteen ansiosta sisäkuori kuivuu huomattavasti nopeammin kuin käytettäessä muita kovia lämmöneristeitä (EPS ja PIR). Kooltherm-eristeisen rakenteen kuivumisnopeus on käytännössä samalla tasolla mineraalivillaeristeisen rakenteen kanssa.

Betonirakenteiden päällystystöiden edellyttämään kosteuspitoisuuteen pääseminen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia tai aikataulumuutoksia verrattuna kuitupohjaisiin mineraalivillaeristeisiin. Päinvastoin, käytettäessä kovia eristeitä, työmaalla vältytään mahdollisilta ylimääräisiltä kosteusrasituksilta, joille voivat altistaa  esimerkiksi sääolosuhteissa irtoilevat tuulensuojapinnoitteet. Lisäksi kovia eristeitä käytettäessä myös sisäkuorielementit ovat monesti valmiiksi betonielementtitehtaalla eristettyjä, jolloin eristystyö jää pois työmaalta ja rakenteita päästään kuivattamaan merkittävästi aikaisemmin. Muun muassa näitä seikkoja ei ole otettu huomioon alla olevassa laskennallisessa tarkastelussa.

VTT:llä teetetyistä simuloinneista käy ilmi, että Kooltherm-eristettä käytettäessä kantava betonisisäkuori saavuttaa 85 % RH kosteustason huomattavasti nopeammin verrattuna muihin koviin lämmöneristeisiin ja lähes yhtä nopeasti verrattuna käytettäessä mineraalivillaa. Kooltherm-eristeelle on käytetty simuloinnissa tuotteelle mitattuja arvoja.
Kosteuskuvaaja_FI
Kuva 1. Betonisandwich-rakenteen sisäkuoren (150 mm) kosteuspitoisuuden keskiarvo.
Yhteenveto VTT-CR-00711-18 raportista
Betonisandwich-
rakenne
RH 85 %
aika päivinä
Kondensaatio
rakenteessa
(1. vuosi, päiviä
vuodessa)
Betonisisäkuoren
kuivumisnopeuden
ero villaeristeisiin verraten
Kooltherm 409 0 / 365 1,17 X
mineraalivilla 350 180 / 365 1,00 X
EPS 722 0 / 365 2,07 X
PIR 1132 0 / 365 3,25 X
Taulukko 1. Yhteenveto VTT:n raportista VTT-CR-00711-18.

Eristeen yläpintojen sääsuojauksen varmistaminen

Kiilto Insulation Safe Eristesuoja_FI
Betonielementtitehtailla on tyypillisesti käytetty eristeen yläpintojen sääsuojauksessa suojamuoveja. Nämä kertakäyttömuovit ovat monella tavoin ongelmallisia; työläs asennettava elementtitehtaalla, irtoavat kuljetuksessa, lepattavat työmailla elementtisaumoista ikävän näköisesti ja lisäävät kertakäyttömuovijätettä. Lisäksi suojamuovien poisto on ylimääräinen työvaihe työmaalla. Kosteus voi myös jäädä muhimaan muovikaistan alle hidastaen elementin yläreunan kuivumista.

Ajattelimme asian uudelleen yhteistyössä Kiilto Oy:n kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi telattava eristesuoja Kiilto Insulation Safe, joka on tarkoitettu kovien eristeiden yläpintojen sekä aukkojen alapintojen suojaamiseen. Eristesuoja muodostaa suojan nestemäistä vettä vastaan, mutta antaa kuitenkin vesihöyryn kulkea kuivuneen tuotteen läpi. Ominaisuudet ovat siis ihanteelliset käyttötarkoitukseen.

Eristesuoja on helppo levittää telalla, työ on nopeaa ja siten kustannustehokasta. Tuotteen menekki on noin 200 g/m2. Astiakoko on 10 kg, jolla suojaa noin 80 kpl 5 metriä pitkiä elementtejä. Tuote kestää UV-valoa sekä muuttuvia sääolosuhteita. Eristesuoja jätetään saumavaahdolla tiivistettävään saumaan.

Kiilto Insulation Safe -eristesuoja
Kiilto Insulation Safe asennus
Kiilto Insulation Safe holvilta

Kingspan ja kuivaketjun hallinta

Kingspan on mukana kehittämässä laadukasta ja kosteusturvallista rakentamista kattavilla käyttöohjeillaan.

Ohjekortti 201: Kooltherm-vaahdotusohje

Ohjekortti 204: Kooltherm-betonielementtitehdasohje

Betonielementtien lämmöneristäminen elementtitehtaalla Kooltherm-eristeillä.

Ohjekortti 213: Kooltherm-työstämisohje

Ohjekortti 214: Kooltherm-varastointi- ja käsittelyohje

Tilaa White paper -raportti

VTT on tehnyt simulointimalleja betonisandwich-rakenteen kosteuskäyttäytymisestä. Tämän pohjalta on tehty White paper -raportti. Voit tilata raportin sähköpostiisi täyttämällä alla olevat tiedot. Kun täytät ja lähetät lomakkeen, hyväksyt, että voimme ottaa sinuun yhteyden.