Tapiolan koulu ja lukio

Tapiolan koulu ja lukio, Espoo

Sisäilma kuntoon uusilla kestävillä rakenteilla ja ilmanvaihdolla

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjattiin täysin

Vanhojen kosteusvaurioituneiden rakenteiden poistaminen ja korvaaminen uusilla ja kestävillä ratkaisuilla sekä hyvä ilmanvaihto olivat keskeisiä asioita pitkään sisäilmaongelmista kärsineen Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksessa. Julkisivuissa saavutettiin sisäolosuhteiden ja kosteudenhallinnan kannalta tärkeä hyvä ilmatiiveys ja tehokas lämmöneristävyys Kingspan Therma -polyuretaanieristeilla.
 

Pääsuunnittelija:
Siren Arkkitehdit Oy
Rak. suunnittelija:
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Pääurakoitsija:
Peab Suomi Oy
Vuosi:
2013-2016
Tuotteet:
Kingspan Therma TP10 ja Kingspan Therma TW58

Uudet ja kestävät rakenneratkaisut

Referenssi_Tapiolan koulu Espoo_Stefan Lindholm_01_FI
Ennen kesänä 2016 valmistunutta peruskorjausta Tapiolan koulussa ja lukiossa opettajilla ja oppilailla oli tyypillisiä kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttamia sisäilmaongelmia, kuten päänsärkyä, silmien kirvelyä ja äänen katoamista.

”Sen jälkeen kun yläaste ja lukio palasivat väistötiloista uusiin peruskorjattuihin tiloihin, ei rehtorien kuukausittain pitämissä palautepalavereissa ole todettu oireita. Myös kaikki kirjaston kirjat hävitettiin. Yksi opettaja sai oireita ollessaan lähellä flyygeliä joka tuotiin väistötiloista takaisin, ja sekin piti hävittää. Tämä osoittaa kuinka herkistyneitä ihmiset voivat olla”, projektipäällikkö Stefan Lindholm (kuvassa) Espoon kaupungin Tilapalveluiden investoinnit –yksiköstä sanoo.

Stefan Lindholmin mukaan tärkeitä asioita korjauksen onnistumisessa oli se, että korjaus tehtiin viimein perusteellisesti. Kaikki vanhat ja kosteusvaurioituneet rakenteet purettiin pois kantavaa runkoa myöten ja korvattiin uusilla ja kestävillä rakenneratkaisuilla. Myös kosteuden nousu maaperästä alapohjaan ja pääsy ulkoseinärakenteisiin estettiin.

”Rakennusten alla on savimaata ja sen päällä oli reilut puoli metriä hienoa hiekkaa, jonka kautta kosteus oli päässyt nousemaan kapillaarisesti maaperästä. Kosteuden nousu estettiin vaihtamalla hiekan tilalle karkeaa soraa ja laittamalla salaojitus kuntoon. Rakennuksen perustuksiin käytettiin kuusi kilometriä paalua”, Lindholm sanoo.

Myös ulkoseinissä rakenteet olivat päässeet kastumaan ja mikrobeja oli kulkeutunut rakenteista sisäilmaan. Korjauksessa ulkoseiniin asennettiin Kingspan Therma -polyuretaanieriste, rappausvilla ja sen päälle Weberin Monoroc-rappaus.

”Polyuretaanieriste ei ime vettä eikä kosteutta. Sillä saadaan vaipasta hyvin ilmatiivis, joka oli peruskorjauksessa yksi keskeinen tavoite, koska näin estetään aiempien sisäilmaongelmien yhtenä osasyynä olleet ilmavuodot rakenteiden läpi. Samalla myös energiatehokkuutta saadaan parannettua ilman rakenteiden paksuntamista”, Stefan Lindholm sanoo.

Umpisoluisten eristeiden käyttö lisääntynyt

Referenssi_Tapiolan koulu Espoo_01_FI
Viime vuosina kymmenissä koulujen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa on päädytty käyttämään umpisoluisia polyuretaanieristeitä. Esimerkiksi Espoon historian suurimmassa kouluhankkeessa Suurpellon koulukeskuksessa ja viereisessä Suurpellon päiväkodissa käytettiin polyuretaanieristeitä.

Lindholm korostaa ammattitaitoisen ja huolellisen suunnittelun ja työn merkitystä laajassa peruskorjauksessa turvallisen, terveellisen ja kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi.
”Hankkeessa kiinnitettiin paljon huomiota esimerkiksi seinän, lattian ja ikkunoiden liittymien sekä läpivientien huolelliseen tiivistämiseen. Ilmanpainekokeessa ilmanvuotoluvuksi q50 saavutettiin 0,30, joka on huomattavasti vaatimuksia parempi.”

Peruskorjauksen pääsuunnittelija on Siren Arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelija A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Pääurakoitsijana toimi Peab Suomi Oy ja julkisivujen lämmöneristeet ja rappauksen toteutti Kauhax Oy.

”Tällaisessa vaativassa peruskorjauksessa oli tärkeää, että rakennesuunnittelija ja urakoitsijat olivat ammattitaitoisia. Työporukka oli todella hyvä ja pääurakoitsijalla oli riittävästi ammattitaitoista työnjohtoa työmaalla. Pääurakoitsija vastaa kosteudenhallinnasta, mutta hankkeessa oli mukana myös kosteus- ja sisäilmakonsulttina Ideastructura, joka koordinoi ja dokumentoi kriittiset työvaiheet, näytteiden otot sekä eri osapuolten yhteistyötä.”

Espoo edellytti, että peruskorjaus tehtiin rakennuksen ympärille pystytetyn sääsuojan alla.

Laaja peruskorjaus osakorjausten sijaan

Referenssi_Tapiolan koulu Espoo_05_FI
Sisäilman hallinnan kannalta tärkeää oli rakenteiden uudistamisen lisäksi nykyaikaisen ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen. Aiemmin rakennuksessa oli vain koneellinen poistoilmanvaihto wc-tiloista.

Peruskorjauksessa rakennuksen eri osiin rakennettiin viisi ilmanvaihdon konehuonetta ja 200 metriä maanalaista tekniikkakanaalia, koska vanhaan rakennukseen oli muutoin vaikeaa mahduttaa kaikkia nykyajan vaatimusten mukaisia teknisiä järjestelmiä. Alkuperäistä Tapiolan puutarhakaupunkia edustava Tapiolan koulu ja lukio haluttiin säilyttää rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuskokonaisuutena, vaikka vuonna 1960 valmistunut ja kahteen kertaan laajennettu koulu rakennettiin suurelta osin uudelleen. Pelkästään purkujätettä kuljetettiin pois 300 000 tonnia.

”Ilmanvaihdon ja lämmityksen sekä niitä ohjaavan kiinteistöautomaation säätämiselle on tärkeää varata aikaa. Tarpeen mukainen ohjaus tehostaa ilmanvaihtoa kun tiloissa on enemmän ihmisiä ja pitää sisäilman olosuhteet hyvinä. Monissa kouluissa ongelmia on lisännyt se, että ilmanvaihto on pysäytetty kokonaan yöllä, viikonloppuina ja loma-aikana. Myös rakennus itsessään tarvitsee pienen perusilmanvaihdon, jotta rakenteet pysyvät terveinä.”

Stefan Lindholm pitää yhtenä syynä koulujen sisäilmaongelmien yleisyyteen sitä, että monesti on tehty vain pieniä korjauksia ja siksi ongelmat ovat päässeet kasvamaan liian suuriksi.

”Tällöin ainoa tapa ongelmien korjaamiseen on tehdä laaja peruskorjaus.”

Ongelman laajuutta kuvaa se, että lähimpänä Tapiolan koulua ja lukiota sijaitsevat ala-asteet Aarnivaaran koulu ja Jousenkaaren koulu ovat vuorostaan väistötiloissa peruskorjauksen vuoksi. Myös monet päiväkodit lähistöllä on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi.

”Laajat peruskorjaukset ja väistötilat tulevat kalliiksi, mutta jos rakennuksia ei korjata kunnolla vaan tehdään edelleen pieniä osakorjauksia, ongelmat jatkuvat”, Stefan Lindholm sanoo.

Kestäviä rakenteita huolellisesti asennettuina

Työpäällikkö Timo Suutari Kauhax Oy:stä korostaa huolellisen työn ja valvonnan olevan keskeisessä roolissa, kun korjauksella halutaan saada kestävä lopputulos ja välttää kosteusriskien uusiutuminen.

”Hyvä ilmatiiveys varmistettiin polyuretaanieristeiden huolellisella asennuksella sekä eristeiden saumojen, läpivientien ja ikkuna- ja muiden liittymien kaksinkertaisella vaahdotuksella. Tällöin saumat ovat tiiviimpiä kuin jos vaahdotus tehtäisiin vain kerran, koska leikattu vaahtopinta ei ole yhtä tiivis kuin vapaasti paisuneessa ja kovettuneessa vaahdossa”, Timo Suutari kertoo tiiveyden varmistamisesta.

Umpisoluinen polyuretaanieriste toimii koko paksuudeltaan höyrynsulkuna. Hyvä ilmatiiveys saavutetaan tällöin varmemmin kuin villaeristeiden yhteydessä käytettävällä höyrynsulkumuovilla, joka on herkkä rikkoutumaan.

Tapiolan koulun ja lukion kolmikerrosrappaus toteutettiin Weberin Monoroc-eristerappausjärjestelmällä, josta Kauhax Oy:llä on hyvät kokemukset jo yli puolen miljoonan julkisivuneliön kohteista. Nykyaikainen rappausjärjestelmä pinnoitteineen hylkii vettä pitäen julkisivurakenteen kuivana, mutta on myös hengittävä ja päästää mahdollisen rakenteissa olevan kosteuden poistumaan.

”Monoroc-kolmikerrosrappaus on erittäin kestävä verrattuna erilaisiin ohutrappauksiin”, Timo Suutari sanoo.

Hänen mukaansa energiamääräysten kiristyminen on lisännyt polyuretaanieristeiden käyttöä myös rapatuissa julkisivuissa.

”Esimerkiksi viime kesänä olimme rappausurakoitsijana palvelutalon ja asuinkorttelin uudisrakennushankkeissa, joissa käytettiin samalla tavalla polyuretaanieristettä ja rappausvillaa kolmikerrosrappauksen alustana.”

Tuotteet

Tarvitsetko lisätietoa tuotteistamme tai apua suunnitteluun?

Jokainen kohde on erilainen. Tekninen tukemme ja myyntimme auttavat mielellään löytämään sopivat ratkaisut niin rakentamisen ammattilaisille kuin pientalorakentajalle ja -remontoijalle.

Ota yhteyttä

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.