Kellari

Kingspan Therma -eristeet soveltuvat hyvin kellareiden eristämiseen. Eristeet asennetaan suoraan kiinni kellarin seinään. Eristeet toimivat höyrynsulkuna, joten erillistä höyrynsulkua ei tarvita.

Kellariremontissa on paljon huomioitavaa

Kellaritilojen eristämistä suunniteltaessa ensisijaisen tärkeätä on varmistaa rakennuksen ulkopuolisen vedeneristyksen, salaojituksen ja routasuojauksen kunto ja toteutus. Ilman näiden kaikkien osa-alueiden toimivuutta kellaritilan sisäpuolista lisäeristämistä ei tule millään ratkaisulla toteuttaa. Lisäeristämisen edellytyksenä on seinälinjan pysyminen kuivana ulkoista kosteutta vastaan sekä maan pysyminen sulana.

Kellariseinän sisäpuolisessa eristämisessä on tärkeää varmistaa rakenteen riittävä höyrynsulkutiiveys, jolla estetään kylmän kivipinnan kastuminen sisäilman kosteuden johdosta. Rakenteen tiiveys on erityisen tärkeää sillä seinälinjan osalla, joka jää maanpinnan yläpuolelle ja on näin ollen selvästi muuta seinälinjaa kylmempi. Ulkopuolisessa eristämisessä juuri tämä osa seinästä muodostaa useimmiten hankalimman rakenneyksityiskohdan.

Kingspan-eristeillä tiiviin rakenteen toteuttaminen on helppoa. Eristelevyn paksuudeksi kellaritilan sisäpuolisessa eristämisessä riittää 50-100 mm riippuen tilan käyttötarkoituksesta, halutusta eristystasosta sekä siitä, kuinka suuri osa seinälinjasta jää maanpinnan alapuolelle.

Kellaritilan kosteuden hallintaa

Kingspan-eristelevyä kellariseinän sisäpuolelle asennettaessa myös rakenteen alapuolinen kosteus ja sen liikkuminen kohden huonetilaa tulee ottaa huomioon. Maapohja on aina märkä ja koska suhteellinen kosteus on korkea, kosteuden suunta on aina sisätiloihin päin. Lisäksi kapillaarinen kosteus saattaa kastella seinälinjan alaosan, minkä vuoksi seinälinjan kuivuminen kuiviin tiloihin tulisi olla mahdollista.

Muutamia rakenne-esimerkkejä on esitetty pientalorakentamisen detaljikirjastossa.

Eristeratkaisu erityisen haastaviin olosuhteisiin

Erityisen hankalia olosuhteita varten Kingspan Insulation Oy on yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa kehittänyt rakennejärjestelmän, jossa Kingspan-eristeinen seinän alaosa kuivatetaan erillisen kanaviston avulla. Kanavistoon johdetaan kuiva ilma ja joko painovoimaisen ilmankierron tai koneellisesti aiheutetun ilmavirran myötä seinälinjan alaosa kuivuu. Tehdystä tutkimuksesta ja kehitetystä rakenteesta on julkaistu Kellarin Eristä Oikein -korjausopas.

Kingspan Therma -eristeinen kellaritilan seinä voidaan pinnoittaa normaalisti joko paneloimalla tai levyrakentein.

Voit ladata suunnittelun tueksi detaljikirjastostamme kellarin rakennekuvat.

Sopivat tuotteet kellarin eristämiseen

Tarvitsetko lisätietoa tuotteistamme tai apua suunnitteluun?

Jokainen kohde on erilainen. Tekninen tukemme ja myynti- ja markkinointihenkilömme auttavat mielellään löytämään sopivat ratkaisut niin rakentamisen ammattilaisille kuin pientalorakentajalle ja -remontoijalle.

Ota yhteyttä

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700