Therma-palosuunnitteluohje on nyt valmistunut

14 elokuuta 2019 Kingspan Insulation Oy
Therma-palosuunnitteluohje

Kingspan Therma -eristeisen P1-paloluokan rakennuksen julkisivun vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti erillisellä Rakennusvalvontojen TOPTEN Yhtenäiset käytännöt -tulkintakortti 117b 27 mukaisella selvityksellä. Uudessa ohjeessa annetaan neuvoja kyseisen selvityksen laadintaan, kun julkisivun lämmöneristeenä on Kingspan Therma TW57 tai Therma TW58.

Ohjeessa esitellään keskeisimmät paloturvallisuutta koskevan asetuksen (848/2017) vaatimukset ja yleisimmät suojausperiaatteet. Lisäksi liitteenä on kaksi esimerkkiä rakennuspaikkakohtaisen selvityksen teknisestä sisällöstä (betonisandwich ja tuulettuva julkisivu).

Lataa ohje kansiosta Suunnitteluohjeet

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700