Asumisella on iso merkitys kuljettaessa kohti hiilineutraaliutta

27 huhtikuuta 2022 Kingspan Insulation Oy
Kalasatama

 

Asukkaat ovat entistä kiinnostuneempia asuntonsa hiilijalanjäljestä ja ympäristövastuullisesta rakentamisesta.

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tuo uudenlaisia haasteita niin rakenteiden rakennefysikaaliselle toimivuudelle kuin energiatehokkuudellekin. Rakentamismääräyksissä määritellään ne rakenteiden lämmönläpäisyvaatimukset, joita uuden rakennuksen rakentajan tulisi vähintään saavuttaa, eli energialuokka C.

Mitä vähemmän lämmitysenergiaa kulkee rakenteiden, kuten ulkoseinän tai katon läpi, sitä energiatehokkaampi rakennus on. Jos rakennuksen koko vaipan lämmöneristysarvot, joihin vaikuttavat muun muassa eriste, ikkunat, ovet, lämmöntalteenotto ja tiiveys, täyttävät annetut taulukkoarvot, voidaan rakentamismääräyksen energiatehokkuusvaatimukset osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella eikä kohteelle tarvitse tilata erillistä E-lukulaskelmaa.

Lahden Talot ovat energiatehokkuuden A-luokkaa

Lahden Talojen kodit muotoillaan jo suunnitteluvaiheessa mahdollisimman energiatehokkaiksi. Tämä tukee myös Lahden kaupungin tavoitetta olla ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä.

"2010-luvulta alkaen kaikki uudiskohteemme ovat täyttäneet A-energialuokan vaatimukset. Kun energiamääräykset muuttuivat, emme kuitenkaan halunneet kasvattaa seinärakenteiden paksuutta", Lahden Talot Oy:n kiinteistöjohtaja Harry Koskela kertoo.

"Lahden Talojen vuokra- ja palvelutaloissa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen elinkaaren ajan kustannuksiin, energiatehokkuuteen ja tiiveyteen. Niissä on huomioitu kokonaisvaltaisesti sekä rakennuksen suunta, ikkunoiden varjostukset, lämmitysmuoto, lämmöntalteenotto, jäähdytys että vesikalusteiden tyypit. Ylä- ja alapohja sekä ovet ja ikkunat ovat määräyksiä paremmin eristettyjä", jatkaa Kingspan Insulation Oy:n aluemyyntipäällikkö Jussi Kurikka.

"Me kilpailutamme rakennushankkeet, ja materiaalivalinnat tekee urakoitsija. Materiaalit vaikuttavat kuitenkin kiinteistön hiilijalanjälkeen, ja siksi lähtökohtana on, että myös eristevalinnat tehdään energiatehokkuuden nimissä. Toinen merkittävä tekijä on seinärakenteiden paksuuden pitäminen kurissa. A-energialuokkaan pääseminen vaatii normaalia paremmat eristeet", Koskela toteaa.

Tiivis talo on energiatehokas

Kooltherm-eristys

"Rakennuksen rakenteiden lämmöneristävyys ja tiiveys ovat suurimmat yksittäiset rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Yhä useammin rakennukset varustetaan myös viilennysjärjestelmillä. Tässäkin auttaa tehokas lämmöneristys, jolloin lämpö ei kulje rakenteiden läpi ja haluttuja lämpötiloja on helppo ylläpitää", sanoo Kingspan Insulation Oy:n teknisen palvelun päällikkö Maija Toivonen.

Esimerkiksi Kooltherm 170–180 mm eristevahvuudella saadaan seinärakenteisiin U-arvo 0,12. Yhdistettynä koko rakennuksen rakenteiden, ikkunoiden, ovien, ylä- ja alapohjan, sijainnin, lämmöntalteenoton, jäähdytyksen sekä lämmitysmuodon kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, päästään A-energialuokkaan.

"Eristevalinta on tärkeä tekijä energiatehokkuutta tavoiteltaessa. Kingspanin tehokkailla eristeillä saat samalla kertaa ohuet rakenteet ja hyvän lämmöneristävyyden", Toivonen lupaa.

Tutustu Kingspanin energiatehokkaisiin eristeisiin: kingspaneristeet.fi

Kingspanin tehokkailla eristeratkaisuilla

  • pienennetään kiinteistön hiilijalanjälkeä
  • saadaan ohuet katto- ja seinärakenteet
  • saadaan kustannustehokas ratkaisu, joka on helppo asentaa.

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700