Yhtenäistämme Kooltherm-tuotteiden nimeämiskäytäntöä

30 tammikuuta 2020 Kingspan Insulation Oy
Kooltherm K20 Betonielementtieriste, asennus
Yhtenäistämme käytäntöjä konsernimme muiden yritysten kanssa ja otamme käyttöön samanlaisen nimeämistavan joka maassa. Nimeämällä tuotteet käyttötarkoituksen mukaan pystymme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Kingspan Insulation Oy:n osalta uudelleen nimeäminen koskee lähinnä Kooltherm K3 Betonielementti- ja Lattiaeriste -tuotetta: jatkossa tarjoamme alapohjaratkaisuihin tuotenimellä Kooltherm K3 Lattiaeristettä ja betonielementtiratkaisuihin tuotenimellä Kooltherm K20 Betonielementtieristettä. Tuoteominaisuudet eivät muutu ja ovat yhtäläiset molemmissa tuotteissa.
Kooltherm K20 Betonielementtieriste, tuotekuva

Kingspan Kooltherm K20 Betonielementtieriste soveltuu betonisandwich- ja sisäkuorielementtien eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Kingspan Kooltherm K3 Lattiaeriste

Kingspan Kooltherm K3 Lattiaeriste soveltuu maanvaraisten ja tuulettuvien lattiarakenteiden eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

  • Erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/m·K

  • Paloluokka C-s1, d0 (itsenäisenä tuotteena)

  • Diffuusioavoin

  • Lue lisää: Kooltherm K3 Lattiaeriste

Mikäli tuotenimien osalta herää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

Kingspan Insulation Oy

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700