Kingspan Insulation Oy:lle on myönnetty ISO 50001 -sertifikaatti

23 marraskuuta 2020 Kingspan Insulation Oy
ISO 50001-sertifikaatti

CIBSE Certification Limited on myöntänyt 13.11.2020 Kingspan Insulation Oy:n energianhallintajärjestelmälle 50001:2018 -sertifikaatin. Sertifiointi koskee Kingspan Insulation Oy:n valmistusprosessia, kunnossapitoa sekä toimiston toimintoja koko Kankaanpään tehdasalueella.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja energiatehokkuus ovat Kingspanin ympäristöohjelman keskeisiä kehityksen painopisteitä. ISO 50001 -standardin mukainen sertifiointi on yksi keino vastata energiatehokkuusdirektiivin yrityksille asettamiin vaatimuksiin. Järjestelmä tukee yhtiön toimia, joilla entisestään lievennetään ja ehkäistään toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia, painotetaan energiatehokkuuden merkitystä liiketoiminnassa sekä viestitään sidosryhmille vastuullisuudesta energia- ja ympäristöasioissa.
 
Myönnetty sertifikaatti on tunnustus systemaattisesta energiatehokkuustyöstä ja sen laadukkaasta kehittämisestä. Se tukee yrityksen Planet Passionate -ympäristöohjelmaa.
 
Lisätietoja antaa Country Manager Kari Tervola.

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700