Ullakkorakentaminen – miten maksimoida myytävät neliöt?

23 tammikuuta 2020 Kingspan Insulation Oy
Ullakkon eristäminen

Vanhojen kerrostalojen ullakkojen asuinkäyttöön ottaminen on monin tavoin järkevää. Kaupunkien keskustat ovat yleensä täyteen rakennettuja ja ullakkoasuntokohteet ovatkin erittäin kysyttyjä hyvän sijaintinsa vuoksi.
 
Taloyhtiöt hyötyvät ullakkorakentamisesta: Ullakoiden muuttamisella asuinkäyttöön taloyhtiöt voivat saada lisää maksavia osakkaita yhtiöön. Taloyhtiö voi rahoittaa osan vanhan kiinteistön tulevista perusparannuksista ja korjauskustannuksista myymällä ullakon rakennusoikeutta urakoitsijalle.
 
Uudet korkeatasoiset asunnot lisäävät taloyhtiön arvoa ja taloyhtiön vanhojen asuntojen arvo nousee. Ullakkorakentaminen parantaa myös kiinteistön energiatehokkuutta ja parantaa paloturvallisuutta, kun ullakkovarastot poistuvat käytöstä.
 
Ullakkorakentaminen on yleensä kannattavaa taloyhtiölle ja taloyhtiöiden riskit projektiin ryhdyttäessä ovat yleensä pienet.

Uusi paloasetus mahdollistaa tehokkaiden Kingspan-eristeiden käytön

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta astui voimaan 1.1.2018. Asetus mahdollistaa Kingspan-eristeiden käytön ullakkorakentamisessa enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa. Asetuksen mukaan asuinrakennuksen ylimmän kerroksen lämmöneristeiden on oltava eristävältä osaltaan vähintään paloluokka D-s2, d0.

Yläpohjan ontelot, eli tässä tapauksessa vesikaton aluskatteen ja lämmöneristeen välisen tilan sisäpinta (eli lämmöneristeen ulkopinta) on oltava vähintään luokkaa B-s1,d0.

Tehokkailla eristeillä enemmän myytäviä neliöitä

Ullakkorakentamisen pitää pääasiallisesti tapahtua olemassa olevan katon sisäpuolella. Olemassa olevan ullakon tulee olla riittävän korkea asuntojen rakentamiseen. Ullakon sisätilan vapaakorkeus kattoharjan kohdalla mitattuna tulee olla vähintään 3,5 metriä (olemassa olevan ullakon lattiapinnasta ullakon yläpohjan kantavan rakenteen alapintaan). Näin ollen rakenteeseen jää riittävästi tilaa tuuletukselle ja lämmöneristeille.
 
Ullakolla tehtävien järjestelyjen on perustuttava olemassa olevaan tilaan. Asuinhuoneessa tulee olla 7 m2 yli 2,2 m korkeaa tilaa, jonka keskikorkeuden tulee olla 2,5 m. Huonealaan ei lueta alle 1,6 m korkeaa tilaa. Mitä enemmän ullakolla saadaan jäämään yli 1,6 m korkeata tilaa, sitä enemmän taloyhtiölle muodostuu myytäviä neliöitä. Tehokkailla lämmöneristeillä huonekorkeus saadaan maksimoitua.

Miksi käyttää Kingspan-eristeitä?

Ullakon eristäminen Kooltherm-eristeellä

Tilansäästö eli enemmän myytäviä neliöitä 

Kingspan Kooltherm -eristeiden lämmönjohtavuusarvo (λ) on yleisesti käytössä oleviin lämmöneristeisiin verrattuna paras eli 0,020 W/(m·K). Tämä tarkoittaa sitä, että vain 240 mm ohuella rakenteella (huomioiden puurungon vaikutus) saavutetaan vaatimusten mukainen U-arvo 0,09 W/(m²·K).
 
Huonealaan eli myytävään tilaan lasketaan kaikki yli 1,6 metriä korkeammat tilat. Käyttämällä energiatehokkaita Kooltherm-eristeitä saadaan kohteeseen jäämään huonealaksi luokiteltavaa tilaa huomattavasti enemmän kuin muilla eristeratkaisuilla.

Osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta pk-seudulla on 4370 euroa (lähde: www.asuntojenhinnat.fi). Kaupunkien keskustoissa neliöhinnat ovat selkeästi korkeammat, joten Kooltherm -eristeratkaisu maksaa itsensä takaisin myytävien lisäneliöiden kautta.

Täsmätoimitukset työmaille

Kaupunkien keskustoissa on aina vähän tilaa varastoida materiaaleja ja eristeitä. Kingspanin jälleenmyyntiverkosto voi hoitaa toimitukset projekteille täsmätoimituksin, jolloin eristeiden varastointiin tarvittava tila työmaalla saadaan minimoitua. Ohuet eristekerrokset tarkoittavat myös pienempiä volyymeja kuljetettavissa ja varastoivissa eristemäärissä.

Laadukas lopputulos

Tehokas ja laadukas eristys suojaa kylmältä, mutta hyödyttää myös lämpiminä kesäkuukausina, kun viilentämisen tarve sen myötä vähenee.
 
Tehokkaat lämmöneristeet antavat myös enemmän joustavuutta mm. vaipparakenteiden oikeaoppisen tuuletuksen toteuttamiseen - kovilla eristeillä rakenteiden ilmatiiviys onkin helppo saavuttaa. Ilmatiiviys on erittäin tärkeätä rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta. Samalla tila on miellyttävän vedoton kylminä ajanjaksoina.

Kingspan Insulation Suomi

Voimakatu 18

Tampere

33100

Puh. 0207 786 700