Verkkosivuston tietosuojalauseke

Tämä sivu päivitettiin viimeksi 5.4.2019. Tiedotamme aina kun tähän lausekkeeseen tehdään olennaisia muutoksia.

Lukekaa tämä tietosuojalauseke huolella, koska siinä määritellään, miten Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja sen osakkuusyhtiöt (“Kingspan”) käyttävät henkilötietojanne. Käyttäessänne verkkosivustoamme, Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja sen osakkuusyhtiöt, jotka omistavat osan verkkosivustosta, toimivat yhdessä tietojen rekisterinpitäjänä, joka käsittelee henkilötietojanne. Klikatkaa Rekisterinpitäjiä, niin näette luettelon rekisterinpitäjistä yhteystietoineen. Kysymykset tietosuojalausekkeesta voitte esittää sähköpostitse admin@kingspan.com tai puhelimitse +353 (0)42 969 8000 ennen tämän verkkosivuston käyttämistä. Verkkosivuston käyttöohjeissa selvitetään ehdot, jotka koskevat sivuston www.kingspan.com käyttöä. Sivusto tarjoaa kanavan tuotteillemme ja palveluillemme sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa. 

Kingspan valmistaa rakennusten eristys- ja vaippajärjestelmiä, joiden avulla asiakkaat voivat rakentaa kaikilla toimialoilla hyvin toimivia maailmanluokan rakennuksia. Kingspan käsittelee henkilötietojanne toimintamaidensa tietosuojalakien mukaisesti. 

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojalauseketta päivittämällä tämän sivun. Teidän kannattaa silloin tällöin tarkistaa tämä sivu varmistaaksenne, että voitte hyväksyä muutokset. Mikäli nämä tiedot kuitenkin vaikuttavat merkittävästi tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojanne, tiedotamme asiasta teille erikseen.

Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla?

"Henkilötiedot" ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavaan tai tunnistamattomaan henkilöön ja joita keräämme käyttäessänne tätä verkkosivustoa. Kun käytätte tätä verkkosivustoa, on tärkeää, että toimitatte meille vain omia henkilötietojanne ja varmistatte niiden olevan täsmällisiä ja ajantasaisia. Huom.: olette vastuussa kaikista meille toimittamistanne epätäsmällisistä, kolmansien osapuolten tai virheellisistä henkilötiedoista. 

Mitä tietoja keräämme?

Kun vierailette tällä verkkosivustolla, ja jos olette antaneet suostumuksenne evästeiden käyttöön, voimme tallentaa seuraavia tietoja:
 • missä verkkosivuston osissa käytte 

 • kielivalintanne

 • kampanja/verkko-osoite, josta tulitte verkkosivustolle

 • aktiivisuutenne sivustolla, kuten katsotut tuotteet, ladattu aineisto ja kaikki tieto, jonka välitätte meille, mukaan lukien tiedot viestinnästä kanssanne verkkokeskustelun kautta

 • tietoja tietokoneestanne, esimerkiksi käyttämänne selain, tietoverkon sijainti sekä käyttämänne yhteys (laajakaista, ADSL yms.) sekä IP-osoitteenne

 • teknisiä tai muita tietoja, joiden avulla teitä ei kyetä tunnistamaan.

Tässä käytämme evästeitä. Tietoa evästeistä -sivulla on lisätietoja siitä, mitä eväste tarkoittaa ja miten käytämme niitä verkkosivustollamme.

Kun muun muassa perustatte käyttäjätilin, lähetätte online-kyselyn, pyydätte meiltä tietoja, rekisteröidytte tiedotteen tilaajaksi tai tapahtuman osallistujaksi, voimme kysyä teiltä joitakin tai kaikkia seuraavista tiedoista vapaaehtoisesti toimittamienne tietojen lisäksi:
 • nimi 

 • tilin salasana

 • työnimike

 • yrityksen nimi 

 • sähköpostiosoite 

 • postiosoite 

 • puhelinnumero

 • hankkeen nimi

Kun olette perustanut käyttäjätilin ja kirjautunut sille tai toimittanut tiedot verkkosivustomme kautta, tiedämme kuka olette ja voimme rekisteröidä järjestelmäämme toimenpiteenne verkkosivustolla sekä tiedot teistä ja/tai yrityksestänne, mikä sisältää pilvipohjaiset järjestelmät.

Osa tiedoista on pakollisia ja on merkitty tähdellä (*), osa tiedoista puolestaan valinnaisia, eikä teidän ole pakko antaa niitä meille. Ne auttavat meitä kuitenkin vastaamaan kyselyynne. Jos ette anna pakolliseksi merkittyjä tietoja, saatamme hylätä pyynnön, jota varten näitä tietoja pyydettiin.

Hyväksytte täten henkilötietojen keräämisen edellä kuvatulla tavalla.

Mitä teemme keräämillämme tiedoilla?

Käytämme tietoja voidaaksemme 
 • noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme

 • tutkia mahdollisia lakiin tai verkkosivustoa koskeviin periaatteisiin sekä meidän tai kolmansien osapuolten järjestelmiin ja verkkoihin kohdistuvia rikkomuksia

 • tunnistaa teidät ja viestiä kanssanne, mukaan lukien viestintä sähköisesti verkkokeskustelun kautta

 • tarjota tämän verkkosivuston sekä tuotteitamme ja palveluitamme (verkkosivuston kautta tai muuten) 

 • perustaa teille käyttäjätilin 

 • pitää sisäistä rekisteriä 

 • kehittää tuotteita ja palveluita 

 • kehittää verkkosivustoamme

 • vastata pyyntöihinne, kyselyihinne tai valituksiinne 

 • toteuttaa markkinatutkimuksia sekä arvioida markkinastrategioita ja -kampanjoita

 • jos jo olette asiakkaamme tai kuulutte muuhun sidosryhmäämme, päivittää tietoja teistä asiakkuuksienhallintajärjestelmäämme 

 • jakaa omia tuotteitamme ja palveluitamme teille 

 • markkinoida omia tuotteitamme ja palveluitamme teille esimerkiksi tiedotteiden ja tapahtumakutsujen muodossa

 • lähettää tietoja Kingspanin ulkopuolisille alihankkijoille, jakelijoille, kauppiaille ja jälleenmyyjille, jotta nämä voisivat ottaa yhteyden teihin kertoakseen kampanjoista, palveluista, tapahtumista ja muista Kingspanin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä toiminnoista (tähän tarkoitukseen vain, jos olette antaneet meille erillisen lupanne)


Markkinointi

Haluaisimme toimittaa teille tietoja Kingspanin tuotteista ja palveluista sekä muita Kingspania koskevia tietoja, joiden arvelemme kiinnostavan teitä. Voimme toimittaa tällaisia tietoja postitse, sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos olette antanut meille luvan tai ette ole pyytänyt meitä olemaan toimittamatta niitä (ks. alla).

Emme luovuta henkilötietojanne ulkopuolisille organisaatioille (esimerkiksi Kingspanin ulkopuolisille alihankkijoille, jakelijoille, kauppiaille ja jälleenmyyjille) näiden omaa, Kingspanin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää suoramarkkinointia varten ilman erillistä lupaanne. 

Mikäli ette halua, että tietojanne käytetään Kingspan-yhtiöiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ottakaa yhteys siihen Kingspan-yhtiöön, jolta olette saanut markkinointiaineistoa, jotta se voi poistaa teidät markkinointilistoiltaan. Jos olette saanut sähköpostimarkkinointia Kingspan-yhtiöltä ettekä halua enää vastaanottaa markkinointiviestejä, voitte ilmoittaa, että ette enää halua niitä seuraamalla sähköpostissa mainittua Unsubscribe / Lopeta tilaus -linkkiä tai muilla ilmoittamillamme tavoilla. Huom. konsernillamme ei ole maailmanlaajuista markkinointitietokantaa, joten emme pysty poistamaan teitä keskitetysti kaikkien Kingspan-yhtiöiden markkinointilistoilta.

Kenen kanssa jaamme näitä tietoja?

Kuten Kingspan Holdings (Ireland) Limited (Kingspanin verkkosivuston operaattori), henkilötietojanne voi käsitellä myös Kingspan Holdings (Ireland) Limited, joka omistaa käyttämänne osan verkkosivustosta. Klikatkaa tästä, niin näette luettelon Kingspan Holdings (Ireland) Limitedin osakkuusyhtiöistä sijaintimaineen.

Voimme luovuttaa henkilötietojanne (luvallanne) kolmansille osapuolille, jotka sijaitsevat kotimaassanne ja muissa maissa. Jos meillä on erillinen lupanne, voimme luovuttaa henkilötietojanne ulkopuolisille organisaatioille (esimerkiksi Kingspanin ulkopuolisille alihankkijoille, jakelijoille, kauppiaille ja jälleenmyyjille), jotta ne voivat ottaa teihin yhteyden kertoakseen Kingspanin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä kampanjoista, palveluista, tapahtumista ja muista toiminnoista ilman erillistä lupaanne. 

Muistattehan, että maissa, joihin henkilötietojanne lähetetään tai jossa niitä käytetään, voi olla erilaiset tietosuojakäytännöt kuin kotimaassanne. Olemme kuitenkin ryhtyneet varotoimiin pitääksemme tietonne turvassa. Jos haluatte lisätietoja toteuttamistamme varotoimista tietojenne turvaamiseksi, ottakaa yhteys Rekisterinpitäjiimme

Mikäli Kingspanin ulkopuoliset organisaatiot tarjoavat palvelua puolestamme tai auttavat meitä tuottamaan palvelun teille (esimerkiksi lähettämällä meiltä pyytämäänne kirjallista aineistoa tai auttamalla meitä vastaamaan kyselyynne verkkosivuston teknisistä ominaisuuksista), voimme luovuttaa henkilötietojanne noille organisaatioille, jotka käyttävät niitä vain asianmukaisen palvelun tuottamiseen. Me hallinnoimme kuitenkin edelleen henkilötietojanne, ja käyttämämme ulkopuolisen palveluntarjoajan tulee noudattaa meiltä saamiaan ohjeita. Voimme luovuttaa henkilötietojanne myös yrityksemme ostajalle tai mahdolliselle ostajalle.

Joissakin tapauksissa laki määrää meidät luovuttamaan henkilötietojanne, jos tuomioistuin, poliisi tai muu lainvalvontaelin pyytää niitä meiltä.

Tietojenne säilyttäminen

Säilytämme tietojanne vain niin kauan kuin meidän on välttämätöntä käyttää henkilötietojanne, kuten edellä on kerrottu, tai lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Mikäli henkilötietojanne käsitellään luvallanne (esimerkiksi markkinointitarkoituksiin), tällaiset henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes kiellätte niiden käsittelyn tai kunnes lakisääteinen aika on umpeutunut.

Oikeutenne kopioiden saanti keräämistämme tiedoista tai niiden muuttaminen sekä valitusten tekeminen

Voitte pyytää tarkempia tietoja hallussamme olevista henkilötiedoista tietosuojalakien nojalla. Jos haluatte kopion hallussamme olevista tiedoista, toimittakaa pyyntö asianmukaiselle Kingspan-yhtiölle.

Jos mielestänne jokin Kingspan-yhtiön hallussa oleva tietoa on virheellinen, epätäydellinen tai käsitelty epäasiallisesti, kirjoittakaa kyseiselle Kingspan-yhtiölle viipymättä, niin se poistaa, estää, korjaa tai päivittää tiedon tai lopettaa sen käsittelyn lain määräysten mukaisesti.

Jos haluatte tehdä valituksen epäilemästänne lainrikkomuksesta, pyydämme teitä lähettämään kirjallisen valituksen kyseiselle Kingspan-yhtiölle. Osoitteet on ilmoitettu täällä.Vastaamme valituksiin ja oikaisemme asian lain määräysten mukaisesti.

Turvallisuus

Kingspan on sitoutunut varmistamaan, että tietonne ovat turvassa. Estääksemme luvattoman käytön tai luovutuksen toteutamme asianmukaisia fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, mikäli keräämiämme tietoja tarvitsee turvata ja suojata.

Mikäli milloin tahansa epäilette turvariskiä tai saatte sellaisen tietoonne (esimerkiksi tämän verkkosivuston käyttämiseksi rekisteröity salasana varastetaan tai saatte epäilyttäviä viestejä joltakulta Kingspanin työntekijäksi tekeytyvältä tai harhaanjohtavalta verkkosivustolta, jonka väitetään liittyvän Kingspaniin), toimittakaa viipymättä viesti meille tai ilmoittakaa tapauksesta sähköpostitse admin@kingspan.com tai postitse Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82  XY31, Irlanti.

Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivustollamme tai markkinointiviesteissämme on toisinaan linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Poistuttuanne verkkosivustoltamme tai markkinointiviestistämme emme ole enää vastuussa näiden ulkopuolisten verkkosivustojen sisälllöstä tai näille verkkosivustoille antamienne tietojen tietoturvasta ja -suojasta. Toimikaa varovasti ja lukekaa kyseisten verkkosivustojen tietosuojalauseke tai -periaatteet.

Suostumus

Kun käytätte tätä verkkosivustoa tai jatkatte sen käyttöä ja/tai toimitatte henkilötietojanne luettuanne tämän verkkosivuston, olette hyväksynyt tässä tietosuojalausekkeessa teille ilmoitetut käyttöehdot, joten rekisterinpitäjät voivat yhdessä jatkaa kyseisten tietojen käsittelyä, mikäli ette vastusta, ja siihen asti, kun ilmoitatte vastustavanne yhtä tai useampaa edellä mainituista tarkoituksista tai poistatte lupanne käyttää niitä tai aina tässä asiakirjassa olevin käyttöehtojen mukaisesti.

 

Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.

Verkkosivuston tietosuojalauseke ja evästekäytäntö on päivitetty 13. elokuuta 2018.