Meidän kiertotaloustiemme

Meidän
kiertotaloustiemme

Rakennettu ympäristö on merkittävä luonnonvarojen kuluttaja, mikä vaikuttaa uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymiseen ja jätteiden syntyyn. Rakennusteollisuus kuluttaa tällä hetkellä 42,4 miljardia tonnia materiaaleja vuosittain. Sen osuus maailmanlaajuisesta materiaalinkäytöstä on hieman yli 40 % ja se tuottaa koko maapallon jätteestä noin 30 %. EU:ssa 25–30 % kaikesta jätteestä arvioidaan olevan peräisin rakennus- ja purkuteollisuudesta. Meillä on oma osamme ympäristövaikutusten vähentämisessä projektin suunnittelusta aina tuotteen käyttöiän loppuun saakka. Vastuullamme on luoda uusia vaihtoehtoja materiaaleille pitääksemme ne käytössä mahdollisimman pitkään.
 

Kiertotalousaloitteemme

Saavuttaaksemme kiertotalouden tavoitteet, meidän on tehtävä yhteistyötä monilla aloilla ja osaamisalueilla. Tehtävämme on keskittyä tuotteisiimme ja palveluihimme kehittääksemme ratkaisuja, jotka tukevat kiertotaloutta suunnitteluvaiheesta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti.
Kingspan LIFECycle – uusi kiertotalouskehysohjelma

Kingspan LIFECycle – uusi kiertotalouskehysohjelma

Kiertotalouden avulla on mahdollista säilyttää maailman luonnonvaroja, suojella luonnollista ympäristöä ja tehdä tuotteita tavalla, joka on korjaava ja uudistava. Tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen tulee kiinnnittää huomiota. Siksi olemme kehittäneet oman ohjelman LIFECycle-kiertotalouskehys, jossa kiertotalous kytketään tuotannon jokaiseen vaiheeseen. Vaihe 1: L – Lean-ajattelun ja kiertotalouden mukainen suunnittelu, vaihe 2: I – lähtömateriaalit, vaihe 3: F – tehdasprosessit, vaihe 4: E – pidennetyn elinkaaren mallit, vaihe 5: C – kierrätys, uudelleen jalostus, jalostus enempi- tai vähempiarvoisiin tuotteisiin elinkaaren lopussa. Alla tietoa näistä vaiheista.

Vaihe 1. Lean-ajattelun ja kiertotalouden mukainen suunnittelu

Tuotetasolla keskitymme useisiin suunnitteluperiaatteisiin kuten parempaan resurssitehokkuuteen, kevyempiin ja ohuempiin materiaaleihin vähentääksemme kuljetusvaikutuksia, purkamisen helppouteen sekä hiilidioksidin vähentämiseen rakennusprosessissa.

Vaihe 2. Lähtömateriaalit, jotka ovat kestäviä ja kiertotalouden periaatteiden mukaisia

Tällä hetkellä käytämme eristyspaneeleissamme kierrätysterästä ja työskentelemme aktiivisesti maailmanlaajuisen IKON-innovaatiokeskuksemme kautta lisätäksemme uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien osuutta kehittyneissä eristystuotteissamme.

Vaihe 3. Tehdasprosessit

Samalla kun Planet Passionate -ryhmämme tavoitteena on nolla jätettä kaatopaikoille vuoteen 2030 mennessä, olemme olleet tällä tiellä jo jonkin aikaa ja voimme ylpeänä todeta, että joissain toimipaikoissamme olemme jo saavuttaneet tämän tavoitteen. Pyrimme ottamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan nolla-jätettä-kaatopaikalle -strategiaan tutkimalla kaikkia mahdollisuuksia tuotantojätteen kierrätyksestä/uusiokäytöstä aina pakkausten vähentämiseen.

Vaihe 4. Pidennetyn elinkaaren mallit

Tuotteiden käyttöpotentiaalin maksimointi on yhdistelmä tuotteiden käyttöiän pidentämistä ja tuotteiden uudelleenkäytön mahdollistamista rakennuksen elinkaaren loppuessa, jolloin tuotteilla voi olla arvoa toisessa rakennuksessa. Kiertotalouden hierarkiassa tämä on parempi kuin kierrätys, koska sillä on pienempi ympäristövaikutus.

Vaihe 5. Kierrätys elinkaaren lopussa

Kun tuotteen potentiaali on saavutettu nykyisessä muodossaan, visiomme on, että kaikki Kingspanin valmistamat tuotteet ovat teknisesti kierrätettäviä. Kierrätysprosessissa tuote palautetaan kokonaan takaisin perusmateriaalitasolle, jolloin kyseisistä materiaaleista voidaan tehdä uusia tuotteita.
Kingspan Planet Passionate2

 

Planet Passionate -ryhmämme tavoitteet on sidottu kiertotaloustavoitteisiimme. Tavoitteemme on nolla jätettä kaatopaikalle vuoteen 2030 mennessä ja uudelleen jalostettujen materiaalien käyttö kierrättämällä miljardi kotitalouksien PET-pulloa.

Klikkaa tästä lisätietoja Planet Passionate -aloitteistamme.

Planet Passionate -ohjelman tavoitteet

Tavoitteitamme, jotka vaikuttavat erityisesti tuotteidemme sidottuun hiileen, ovat mm.:

  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen 60 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

  • Paikan päällä tuotetun uusiutuvan energian tuotannon lisääminen 20 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

  • Ensisijaisten toimittajakumppaneidemme CO2-intensiteetin vähentäminen 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

  • QuadCore kokonaisuudessaan uusiojalostetusta PET-muovista vuoteen 2025 mennessä.

Planet Passionate -ohjelman avulla vähennämme energiaa ja hiiltä liiketoiminnoistamme ja toimitusketjustamme, lisäämme sadeveden ja jätteen kierrätystä ja lisäämme osallistumistamme kiertotalouteen.