Visiomme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista rakennuksista

Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten rakennusten on tarjottava entistä enemmän. Niiden tulee torjua ilmastonmuutosta maksimoimalla energiatehokkuus ylivoimaisilla lämpöteknisillä ominaisuuksilla. Rakennuksissa tulee myös käyttää tuotteita, joihin sitoutuu koko niiden elinkaaren ajan aiempaa vähemmän hiiltä. Energian käytön vähentäminen ei riitä; rakennusten tulisi myös tuottaa omaa uusiutuvaa energiaa.
Goededoelenloterij
Rakennusten tulisi olla terveellisiä ja viihtyisiä, ja optimoida päivänvalon ja raikkaan, puhtaan ilman hyödyt. Niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulisi suojella luonnonvaroja mahdollisimman hyvin sekä säästää vettä. Ennen kaikkea niiden tulee olla turvallisia ja suojata ihmisiä ja omaisuutta tulipaloilta ja muilta luonnonuhilta.

Kingspan uskoo vakaasti, että tämä kaikki on mahdollista. Tehokkaita tuotteita ja digitalisointia hyödyntämällä rakennukset voivat myös tuottaa enemmän arvoa.

Tämä vakaumus perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen Planet Passionate -ohjelmaamme ja IKON-innovaatiokeskuksessa tekemäämme työhön. Yhdessä kehittyneiden eristeidemme ja rakennesuunnittelumme kanssa nämä kaksi aloitetta muodostavat visiomme paremmista rakennuksista paremman maailman aikaansaamiseksi.

10 tärkeää tekijää kestävän kehityksen mukaisista rakennuksista

Uskomme, että kestävän rakennetun ympäristön saavuttamiseksi rakennukset tulee suunnitella, rakentaa ja käyttää tulevaisuudessa niin, että niistä saadaan 10 keskeistä hyötyä ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnille.

Tutustu strategiaamme, jolla kehitämme tuotteitamme ja liiketoimintaamme niin, että voimme toteuttaa nämä 10 keskeistä tekijää saavuttaaksemme hallitustenvälisen IPCC-ilmastonmuutospaneelin asettaman 1,5º:n ilmastonmuutostavoitteen.

1. Energiatehokkuus
2. Tuotteisiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutunut hiili
3. Materiaalikierto
4. Palokäyttäytyminen
5. Asumismukavuus
6. Vesiensuojelu
7. Terveelliset materiaalit
8. Digitalisointi
9. Omaisuuden arvo
10. Rakennustehokkuus
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Energy Efficiency_092020_GLOBAL

Energiatehokkuus

Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen rakenteiden ja palveluiden avulla.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Embodied Carbon_092020_GLOBAL

Tuotteisiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutunut hiili

Materiaaleihin ja rakennuksiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutuneen hiilen minimointi.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Circularity_092020_GLOBAL

Materiaalikierto

Materiaalikierron käyttöönotto tuotteissa niiden koko elinkaaren ajan.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Fire Performance_092020_GLOBAL

Palokäyttäytyminen

Ihmisten ja omaisuuden suojaaminen tulipaloilta.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Occupancy Wellbeing_092020_GLOBAL

Asumismukavuus

Päivänvalon ja puhtaan ilman tarjoamien terveysvaikutusten hyödyntäminen.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Water Conservation_092020_GLOBAL

Vesiensuojelu

Tämän kallisarvoisen luonnonvaran suojelu ja hallinta.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Healthy Materials_092020_GLOBAL

Terveelliset materiaalit

Työntekijöiden ja rakennuksessa asuvien hyvinvoinnin turvaaminen.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Digitisation_092020_GLOBAL

Digitalisointi

Rakennusten suorituskyvyn ja rakennustehokkuuden parantaminen.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Property Value_092020_GLOBAL

Omaisuuden arvo

Pinta-alan ja käyttöiän arvon maksimointi.
Kingspan_Better Buildings Accordion Image_Construction Efficiency_092020_GLOBAL

Rakennustehokkuus

Rakentamisnnopeuden ja laadun maksimointi nykyaikaisilla rakennusmenetelmillä.

Seuraa #BetterBuildingsforaBetterWorld -matkaamme sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja tai keskustella, kuinka voimme auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset vaatimukset rakennusprojektissasi: