Veebisaidi kasutamise reeglid ja tingimused

Seda lehekülge uuendati viimati 01/05/2020.  Nende reeglite ja tingimuste oluliste muudatuste puhul teavitame Teid vastavalt. 

Teretulemast meie veebisaidile. Kui jätkate selle veebisaidi sirvimist ja kasutamist, siis nõustute ja olete seotud järgmiste reeglite ning tingimustega, mis koos meie veebisaidi Privaatsusteatisega reguleerivad Kingspani suhet Teiega selle veebisaidi kasutamisel. Kui Te ei nõustu mõne osaga nendes reeglites ja tingimustes, siis palun ärge meie veebisaiti kasutage. 

Termin „Kingspan“ või „meie“ viitab veebisaidi omanikule, kelle juriidiline aadress on Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Iiri Vabariik, ja selle sidusettevõtetele. Ettevõtete nimekirja leiate siit.  Termin „Teie“ viitab meie veebisaidi kasutajale. Iga Kingspani ettevõte töötleb isikuandmeid enda eesmärkidel. Lisateavet oma andmete töötlemise kohta leiate siit.  

Veebisaidi kasutamisele kohaldatakse järgmisi kasutustingimusi: 

  • Selle veebisaidi lehekülgedel toodud sisu on vaid Teie üldiseks teavitamiseks ja kasutuseks. Seda võidakse muuta ette teatamata. 

  • Ei meie ega kolmandad pooled anna ühtegi kinnitust ega garantiid sellel veebisaidil sisalduva või pakutava teabe täpsuse, ajakohasuse, toimivuse, täielikkuse või konkreetseks eesmärgiks sobivuse kohta. Kinnitate, et selline teave ja materjal võib sisaldada ebatäpsusi või vigu ning me välistame seadusega lubatud ulatuses selgesõnaliselt igasuguse vastutuse selliste ebatäpsuste ja vigade eest. 

  • Kasutate veebisaidil toodud teavet või materjale täielikult enda riskil, mille eest meie ei vastuta. Selle veebisaidi kaudu pakutavate toodete, teenuste või teabe Teie vajadustele vastavuses veendumine on Teie vastutusel. 

  • Veebisait sisaldab materjali, mille omanikuks oleme meie või mis on meile litsentseeritud. Materjal sisaldab muu hulgas disaini, paigutust, välimust, väljanägemist ja graafikat. Materjali kopeerimine on keelatud, kui nende reeglite ja tingimuste osaks olev autoriõiguse märge ei ütle teisiti. 

  • Veebisaidi volituseta kasutamine võib olla aluseks kahjunõuetele ja/või kriminaalkuritegu. 

  • Kasutajatel on keelatud postitada või pakkuda veebisaidil või veebisaidile õigusvastast sisu. 

  • Aeg-ajalt võib veebisait sisaldada linke teistele veebisaitidele. Need lingid on antud Teie mugavuse ja lisateabe eesmärgil. Need ei tähenda, et toetame lingitud veebisaiti/veebisaite. Meie ei vastuta lingitud veebisaidi/veebisaitide sisu eest. 

  • Kui soovite esitada veebisaidi kasutamisega seoses kaebuse, palume selle saata vastavale Kingspani ettevõttele siin näidatud aadressil. Vastame kaebustele ja astume parandavaid samme vastavalt õigusaktide tingimustele.   

  • Veebisaidi Teie poolsele kasutamisele ja seotud vaidlustele kohaldatakse Iiri Vabariigi õigusakte ning käesolevaga nõustute, et Iiri Vabariigi kohtutel on vaidluste korral eksklusiivne kohtualluvus. 

 

Veebisaidi www.kingspan.com sisu on kaitstud © Kingspan Holdings (Ireland) Limitedi autoriõigustega.