Veebilehe kasutusjuhised

Tere tulemast meie veebilehele. Kui soovite jätkata selle veebilehe lehitsemist ja kasutamist, nõustute sellega järgima ja kinni pidama järgmistest kasutustingimustest, mis koos meie veebilehe andmekaitse teatega reguleerivad Kingspani ja teie vahelisi suhteid ning veebilehe kasutamist. Kui te ei nõustu nende kasutustingimuste mõne osaga, ärge kasutage meie veebilehte.

Terminid "Kingspan" ja "meie" viitavad veebilehe omanikule, kelle tegutsemisaadress on Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ireland, ja selle sidusettevõtetele. Termin "teie" viitab veebilehe kasutajale või lehitsejale.  

Selle veebilehe kasutamisel rakenduvad järgmised kasutustingimused:
  • Selle veebilehe sisu on mõeldud ainult avalikuks teabeks ja avalikuks kasutamiseks.
    See võib muutuda ilma sellest eraldi teatamata.

  • Meie ega ükski kolmas osapool ei kinnita ega anna mingit garantiid sellel veebilehel olevate või pakutavate andmete või materjalide täpsuse, ajakohasuse, toimivuse, ammendavuse või kohaldatavuse kohta konkreetseks otstarbeks. Nõustute sellega, et sellised andmed ja materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu ja me ei vastuta seadusega lubatud ulatuses nende ebatäpsuste või vigade eest.

  • Võite kasutada selle veebilehe andmeid või materjale omal riisikol, mille eest meie ei vastuta. Teie kohustus on veenduda, et kõik sellel veebilehel pakutavad tooted, teenused või andmed vastavad teie erinõudmistele.

  • See veebileht sisaldab materjali, mille omanik või litsentsiaat oleme meie. Selle materjali hulka kuuluvad muuhulgas veebilehe ülesehitus, paigutus, visuaalne väljanägemine ja graafika. Kopeerimine on keelatud, välja arvatud autorikaitse teatele vastavatel juhtudel, mis on osa nendest kasutustingimustest.

  • Kõik sellel veebilehel kujutatud kaubamärgid, mille omanik või litsentsiaat operaator ei ole, märgitakse veebilehel ära.

  • Veebilehe lubamatu kasutamine võib tuua kaasa kahjunõude ja võib olla kuritegu.

  • Veebilehel võib aeg-ajalt olla linke teistele veebilehtedele. Need lingid on mugavuse pärast, et lisateavet hankida. See ei tähenda, et me neid veebilehti heaks kiidame. Me ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.

  • Selle veebilehe kasutamisel ja sellest tekkinud vaidluste puhul rakendatakse Iirimaa seadusi. Te nõustute sellega, et Iirimaa kohtul on vaidluste korral ainuotsustusõigus.

Me kasutame oma veebisaidil www.kingspan.com küpsiseid. Külastage meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehte, et saada rohkem teavet kasutatavate küpsiste kohta või muuta küpsistega seotud eelistusi, st võtta tagasi nõusolek teatavate küpsiste kasutamiseks.

Veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustumiseks klõpsake nupule „Nõustu ja sule”. Kui te nupule „Nõustu ja sule” ei klõpsa, kuid jätkate veebisaidi kasutamist, siis annate sellega nõusoleku kõigi Kingspani ja kolmandate poolte küpsiste kasutamiseks, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust, toimivust ja publiku mõõtmist vastavalt meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehel sätestatud tingimustele; eeldame, et olete meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehe läbi lugenud ja loetust aru saanud.

Veebilehe privaatsusseadeid ja küpsistepoliitikat on uuendatud 13. augustil 2018.