Veebilehe andmekaitse teade

Seda lehte värskendati viimati 25/03/19. Kui seda lehte märkimisväärselt muudetakse, antakse sellest teile teada.

Lugege see privaatsusteatis tähelepanelikult läbi, sest siin on sätestatud see, kuidas Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja tema sidusettevõtted („Kingspan“) kasutavad teie isikuandmeid. Kui kasutate meie veebisaiti, tegutsevad teie isikuandmeid töötlevate vastatavate töötlejatena Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja ettevõtte Kingspan Holdings (Ireland) Limited sidusettevõtted, kellele kuuluvad teie kasutatavad veebisaidi osad. Nende vastutavate töötlejate loendi ja nende kontaktandmete kuvamiseks klõpsake siin. Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi, võtke enne selle veebisaidi kasutamist meiega ühendust aadressil admin@kingspan.com või telefonil +353 (0) 42 969 8000. Meie veebisaidi kasutamise tingimustes selgitatakse, milliste tingimuste alusel tohite kasutada meie veebisaiti www.kingspan.com, mille kaudu saate kasutada meie tooteid ja teenuseid ning kust leiate hulgaliselt muud kasulikku teavet.

Kingspan toodab hoonete isolatsiooni- ja välisviimistlussüsteeme, mis võimaldavad meie klientidel luua tippkvaliteediga hooneid mis tahes valdkonnas. Kingspan töötleb teie isikuandmeid vastavalt nende riikide andmekaitseseadustele, milles ta tegutseb.

Võime seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta, värskendades seda lehte. Soovitame teil aeg-ajalt seda lehte kontrollida, et veenduda, et olete muudatustega nõus. Kui need muudatused mõjutavad oluliselt seda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, anname sellest teile teada.

Mis on isikuandmed?

„Isikuandmed“ on teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga ja mida me kogume, kui te seda veebisaiti kasutate. Kui kasutate seda veebisaiti, on oluline, et esitakste meile oma isiklikud andmed ja veenduksite, et edastatavad isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Võtke arvesse, et teie vastutate meile ebatäpsete, kolmandate osapoolte või väärate isikuandmete edastamise eest.

Millist teavet me kogume?

Võtke arvesse, et kui kasutate seda veebisaiti, võime vastavalt teie antud küpsisekasutuse nõusolekule (olenevalt olukorrast) salvestada järgmist teavet:
 • teie külastatavad veebisaidi osad;
 • teie keele-eelistused;
 • kampaania/URL, mille kaudu te veebisaidile tulite;
 • teie tegevus veebisaidil, sh vaadatud tooted, alla laaditud ressursid ja muu teave, mille meile esitate, sealhulgas veebivestluste kaudu toimunud suhtluse transkriptsioonid;
 • teave teie arvuti kohta, nt teie kasutatav brauser, teie võrguasukoht ja kasutatava ühenduse tüüp (nt lairiba, ADSL jne) ning teie IP-aadress; ja
 • tehniline ning muu teave, millega ei tuvastata teie isikut.
Teeme seda küpsiste abil. Lugege meie küpsisekasutuse põhimõtete ja juhtimise dokumendist lisateavet selle kohta, mis on küpsised, kuidas me neid oma veebisaidil kasutame ja kuidas saate teatud küpsised keelata.

Kui te muuhulgas seadistate kasutajakonto, esitate veebipäringu, taotlete teavet, registreerute uudiskirja kasutajaks või registreerute mõnele sündmusele, võime küsida teilt lisaks teabele, mille meile vabatahtlikult esitate, järgmist teavet või osa sellest:
 • teie nimi;
 • konto parool;
 • roll;
 • ettevõtte nimi;
 • meiliaadress;
 • postiaadress;
 • telefoninumber; ja
 • projekti nimi.
Kui olete loonud meie veebisaidi jaoks kasutajakonto ja sellesse sisse loginud või esitate meie veebisaidi kaudu teavet, teame, kes te olete ja te võtate teatavaks, et teie tegevusi sellel veebisaidil ning teavet teie ja/või teie ettevõtte kohta võidakse talletada meie süsteemides, mis hõlmab ka pilvepõhiseid süsteeme.
 
Osa nõutavast teabest on kohustuslik ja sellele viitab tärn (*), kuid ülejäänud teave on vabatahtlik ja kui te seda esitada ei soovi, ei pea te seda tegema. Kuid see aitab meil teie päringule vastata. Kui te kohustuslikku teavet ei esita, võime keelduda selle taotluse rahuldamisest, mille jaoks seda teavet küsiti.

Käesolevaga nõustute eespool kirjeldatud isikuandmete kogumisega.

Mida me kogutud teabega teeme?

Kasutame seda teavet allpool nimetatud otstarvetel:
 • meie juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • seaduste või meie veebisaidi põhimõtete võimalike rikkumiste ning meie või asjakohaste kolmandate osapoolte süsteemide ja võrkude võimalike kahjustamiste uurimiseks ja neile reageerimiseks;
 • teie tuvastamiseks ja teiega suhtlemiseks (sealhulgas elektrooniliselt veebivestluse kaudu);
 • teile selle veebisaidi ning meie toodete ja teenuste pakkumiseks (mis on saadaval veebisaidi kaudu või võrguühenduseta);
 • teile kasutajakonto pakkumiseks;
 • siseregistri pidamiseks;
 • toodete ja teenuste arendamiseks;
 • meie veebisaidi arendamiseks;
 • teie taotluste täitmiseks ning teie päringutele ja kaebustele vastamiseks;
 • turu-uuringuks ning turundusstrateegiate ja -kampaaniate hindamiseks;
 • teie kontaktteabe värskendamiseks meie kliendisuhete halduse süsteemis, kui olete juba meie klient või mõni muu kontaktisik;
 • teile meie toodete ja teenuste pakkumiseks;
 • teile meie toodete ja teenuste turundamiseks; näiteks uudiskirjade või üritusekutsete kaudu; ja
 • teabe saatmiseks Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, jaemüüjatele, kaubandusettevõtetele ja edasimüüjatele, et nad saaksid teiega oma kampaaniate, teenuste, sündmuste ja muude Kingspani toodete ja teenustega seotud tegevuste osas ühendust võtta (sel otstarbel ainult juhul, kui olete meile andnud selleks sõnaselge nõusoleku). 
Te võtate teatavaks ja kinnitate, et olete nõus, et Kingspan töötleb teie isikuandmeid eespool nimetatud otstarbel.
 
Turundus

Soovime edastada teile teavet Kingspani toodete ja teenuste kohta ning muud teavet Kingspani kohta, mis võib meie arvates teile huvi pakkuda. Võime seda teavet edastada posti teel, e-postiga ja/või telefoni teel, kui olete andnud meile selleks loa või ei ole palunud meil seda mitte teha (vt allpool).

Me ei edasta teie isikuandmeid välistele organisatsioonidele (nt Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, kaubandusettevõtetele, jaemüüjatele ega edasimüüjatele) nende endi Kingspani tooteid ja teenuseid puudutava otseturunduse tarbeks ilma teie sõnaselge nõusolekuta.

Kui te ei soovi, et teie andmeid kasutataks Kingspani ettevõtete otseturunduse jaoks, võtke ühendust teile turundusmaterjali saatnud asjakohase Kingspani ettevõttega, et see saaks teid turundusloendist eemaldada. Kui olete saanud mõnelt Kingspani ettevõttelt meiliturundusmaterjale ja otsustate, et ei soovi neilt enam turundusmeile saada, saate nende edasisest meiliturundusest loobuda, klõpsates meilisõnumis olevat tellimusest loobumise linki või kasutades mõnda muud meie pakutavat võimalust. Võtke arvesse, et meie kontsernil puudub ülemaailmne turundusandmebaas, mistõttu ei saa me teid eemaldada keskselt kõigist Kingspani ettevõtete turundusloenditest.

Kellega me neid andmeid jagame?

Nagu Kingspan Holdings (Ireland) Limited (Kingspani veebisaidi operaator), võib teie isikuandmeid töödelda ka ettevõtte Kingspan Holdings (Ireland) Limited asjakohane sidusettevõte, kellele kuulub veebisaidi osa, mida kasutate. Klõpsake siin et näha ettevõtte Kingspan Holdings (Ireland) Limited sidusettevõtete loendit ja nende asukohariike.

Võime avaldada teie isikuandmeid (kui olete selleks loa andnud) vastavalt kohaldatavatele seadustele kolmandatele osapooltele, kelle asukoht on teie riigis või muudes riikides. Kui meil on teie sõnaselge nõusolek, võime esitada teie isikuandmeid välistele organisatsioonidele (näiteks Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, jaemüüjatele, kaubandusettevõtetele ja edasimüüjatele), et nad saaksid võtta teiega ühendust ning teavitada teid Kingspani toodete ja teenustega seotud kampaaniatest, teenustest, sündmustest ja muudest tegevustest ilma teie eraldi nõusolekuta.

Pidage meeles, et riikides, kuhu teie isikuandmeid saadetakse või kus neid kasutatakse, võivad olla teistsugused andmekaitsetavad kui teie kodumaal. Oleme sellest hoolimata rakendanud ettevaatusabinõusid, et teie andmed oleksid kaitstud. Kui soovite lisateavet meie rakendatavate ettevaatusabinõude kohta, võtke ühendust meie vastutavate töötlejatega.

Kui Kingspaniga mitteseotud organisatsioonid pakuvad meie nimel teenuseid või aitavad meil teile teenuseid pakkuda (näiteks saates kirjalikku materjali, mida te olete meilt palunud või aidates meil vastata teie päringutele veebisaidi tehniliste omaduste kohta), võime edastada teie isikuandmed nendele organisatsioonidele, kes kasutavad neid üksnes asjakohase teenuse osutamiseks. Me haldame siiski ka edaspidi teie isikuandmeid ja meie kasutatav väline teenusepakkuja peab järgima meilt saadud juhiseid ning kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust vastavalt nõuetele. Võime edastada teie isikuandmeid ka meie ettevõtte ostjale või võimalikule ostjale.

Teatud juhtudel on meil seadusega sätestatud kohustus edastada teie isikuandmeid, kui kohus, politsei või mõni teine õiguskaitseorgan neid meilt küsib.

Teie isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui meil on neid vastavalt eespool nimetatud tingimustele vaja kasutada või seadusega ette nähtud kohustuste täitmiseks.

Kui teie isikuandmeid teie nõusolekul töödeldakse (näiteks turundustegevuses), säilitatakse neid andmeid seni, kuni te nende töötlemise nõusolekust loobute või kui seadusega määratud aeg täis saab.

Teie õigused, koopiate saamine kogutud andmetest või nende muutmine ja kaebuste esitamine

Saate vastavalt andmekaitseseadustele paluda täpsemat teavet meie valduses olevate isikuandmete kohta. Kui soovite koopiat meie valduses olevatest andmetest, edastage taotlus asjakohasele Kingspani ettevõttele.

Võite keelduda oma isikuandmete töötlemisesest, kui selleks on õiguslik alus ja kui meil pole selle töötluse jaoks seaduslikku kohustust ning sellisest õigusest loobumist pole töötlemist lubavas dokumendis konkreetselt välistatud. Kahtluste vältimiseks saab turundusotstarbel töötlemisest alati loobuda.

Kui arvate, et Kingspani ettevõtte säilitatav teave teie kohta on vale, ebatäpne või seda töödeldakse ebaõigelt, kirjutage sellest meile aadressil Kingspan company esimesel võimalusel ja me kustutame, blokeerime, parandame või värskendame asjakohase teabe või lõpetame selle töötlemise vastavalt seaduses sätestatud tingimustele.

Kui soovite teha kaebuse võimaliku seaduserikkumise kohta, palume teil saata oma kaebus kirjalikult asjakohasele Kingspani ettevõttele siin esitatud aadressil. Me vastame kaebustele ja rakendame vastavalt seadusega ettenähtud tingimustele vajalikud meetmed.

Turvalisus

Kingspan kohustub tagame teie andmete turvalisuse. Volitamata juurdepääsu või avaldamise vältimiseks rakendame asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja haldusmeetmeid, kui meie kogutavaid andmeid on vaja kaitsta.

Kui teil tekib millalgi turvariski kahtlus (näiteks varastatakse selle veebisaidi kasutamiseks registreeritud konto parool või saate kahtlasi sõnumeid Kingspani töötajana esinevalt inimeselt või eksitavalt veebisaidilt, mis on väidetavalt seotud Kingspaniga), edastage sõnum meile või teatage juhtumist e-posti teel aadressil admin@kingspan.com või tavapostiga aadressil Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland Iirimaa niipea kui võimalik.

Teiste veebisaitide lingid

Meie veebisaidil või turundussõnumites on mõnikord linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida meie ei halda. Pärast seda, kui te olete meie veebisaidilt või turundussõnumist lahkunud, ei vastuta me enam nende väliste veebisaitide sisu või neile edastatud andmete kaitstuse ja privaatsuse eest. Tegutsege ettevaatlikult ja lugege läbi kõnealuste veebisaitide privaatsusteatis ja -põhimõtted.

Nõusolek

Kui kasutate seda veebisaiti või jätkate selle kasutamist ja/või esitate pärast selle veebisaidi vaatamist oma isikuandmeid, nõustute selles privaatsusteatises esitatud tingimustega, nii et kaasvastutavad töötlejad võivad jätkata nimetatud andmete töötlemist, kui te ei keela nende kasutamist ühel või mitmel eespool nimetatud otstarbel või kuni selle keelate või võtate (alatiseks) tagasi oma nõusoleku neid kasutada vastavalt selles dokumendis sisalduvatele tingimustele.
 

Me kasutame oma veebisaidil www.kingspan.com küpsiseid. Külastage meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehte, et saada rohkem teavet kasutatavate küpsiste kohta või muuta küpsistega seotud eelistusi, st võtta tagasi nõusolek teatavate küpsiste kasutamiseks.

Veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustumiseks klõpsake nupule „Nõustu ja sule”. Kui te nupule „Nõustu ja sule” ei klõpsa, kuid jätkate veebisaidi kasutamist, siis annate sellega nõusoleku kõigi Kingspani ja kolmandate poolte küpsiste kasutamiseks, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust, toimivust ja publiku mõõtmist vastavalt meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehel sätestatud tingimustele; eeldame, et olete meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehe läbi lugenud ja loetust aru saanud.

Veebilehe privaatsusseadeid ja küpsistepoliitikat on uuendatud 13. augustil 2018.