Tehniline tugi

Kingspan Insulation OÜ on mõeldud abiks ehitustöödel ja projekteerimisel. Professionaalsel ehitusinseneril tuleb siiski alati projekteerida objekti jaoks sobivad tarindid ja lahendused. Ehitusettevõtja peab järgima esmajoones ehitusinseneri koostatud projekte ja juhiseid ning kehtivaid ehitus- ja ohutuseeskirju.

Kristjan Väester

Tehniline konsultant

Kingspan Insulation OÜ

Järvevana tee 7b

Tallinn

10132

+372 52 966 32