Projekteerimis- ja tööjuhendid

  • Sellele lehele oleme kogunud projekteerimis- ja tööjuhiseid, mis aitavad soojustuse projekteerimisel ja paigaldamisel.
  • Tööjuhiste abil toimub soojustuse paigaldamine lihtsalt ja kiiresti.
  • U-arvu tabelist leiate konstruktsioonipõhised U-arvud ja DOF Therm U-arvu kalkuleerimisprogrammis kasutatava materjalifaili.
  • U-arvu tabelist leiate konstruktsioonipõhised U-arvud ja DOF Lämpö U-arvu kalkuleerimisprogrammis kasutatavad materjalifailid.

Illustreeritud paigaldusjuhiste hulgast leiate juhised sauna, pööningu ja välisseinte seespoolseks soojustamiseks.

Kingspan Sauna-Satu illustreeritud paigaldusjuhendid

Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita illustreeritud paigaldusjuhendid

Kingspan Therma TW56 Anselmi illustreeritud paigaldusjuhendid

Projekteerimisjuhised siseruumides mobiililevi tagamiseks

Kingspan Insulation Oy ja Tampere tehnikaülikooli (TTY) telekommunikatsioonitehnoloogia osakond on uurinud mobiilivõrgu levi mõjutavaid tegureid ja lahendusmudeleid.

Puit-, tellis- ja teraskarkassiga hoonetele on välja töötatud projekteerimisjuhised „Mobiililevi tagav lahendus“, mis sisaldavad ka üldisi projekteerimispõhimõtteid ja üldisi juhiseid mobiiltelefoni levi parandamiseks siseruumides. Mobiililevi tagavat lahendust soovitatakse kasutada kõigis Kingspan Therma materjalidega soojustatud hoonetes.

Betoonkonstruktsiooniga hoonete mobiilileviprobleemide lühiülevaate leiate teabekaardilt „Mobiilivõrgu levi korrusmajades“.

Mobiilside levi tagamine siseruumides (infoleht)

Mobiilside levi tagamine siseruumides (projekteerimisjuhend)

Mobiiltelefonside levi korruselamutes

Katuse projekteerimise pakett

Kalletega lamekatuse puhul pakume projekteerimise teenust, mis sisaldab detailset katuseplaatide plaani, lõikeid ja soojutusplaatide spetsifikatsiooni. Selle baasil saame teha täpse hinnapakkumise  ja samuti lihtsustab see plaatide paigaldamist.

Katuse projekteerimise paketti saab küsida meie tehnilistelt nõustajalt aadressil info@kingspaninsulation.ee.

Juhendkaardid on oma olemuselt soovituslikud. Need on koostatud tüüpilistele paigaldusolukordadele ja juhtumitele tuginedes. Kingspan Insulation OŰ ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tekkinud juhendkaartide kasutamise tagajärjel. Juhendkaardid on koostatud kasutamiseks ainult Eestis.

Juhend 101: Isolatsioonivahuga täitmise juhend

Juhend 102: Juhend märgruumide soojustamiseks

Juhend 103: Plaatimisjuhised Sauna-Satu

Juhend 104: Betoonelementide tootmine

Juhend 105: Soojustusplaatide kinnitamine

Juhend 106: Soojustusplaadid aurutõkkelahendusena

Juhend 107: Paigaldusjuhend Telliskivisein

Juhend 108: Teipimisjuhend

U-arvu tabelid ja DOF Therm materjalifail

Alloleva ikooni kaudu saate alla laadida DOF Therm U-arvu kalkuleerimisprogrammis kasutatava materjalifaili, mis sisaldab Kingspan tooteid ja nende tehnilisi omadusi, mis on kalkuleerimiseks vajalikud. Faili materjale saate kasutada oma DOF U-arvu tabelid ja DOF Therm materjalifail mudelites ja kalkulatsioonides.

Küsimuste korral saate abi meie tehnilise toe töötajalt aadressil kristjan.vaester@kingspaninsulation.com

Kingspan Therma -DOF soojustus programm

Kingspan Therma U-väärtuste tabelid, aluspõrand

Kingspan Therma U-väärtuste tabelid, välisseinad

Kingspan Therma U-väärtuste tabelid, katused

Kas vajate lisateavet toodete kohta või abi projekteerimisel?

Iga objekt on eriline. Meie tehniline tugi ja müügipersonal aitavad meeleldi leida sobiva lahenduse elukutselistele ehitajatele, eramuehitajatele ja remontijatele.

Võtke ühendust

Kingspan Insulation Eesti

Järvevana tee 7b

Tallinn

10132

+372 53 314 568

+372 52 26 332