Meie tooteringluse teekond

Meie
ringmajanduse
teekond

Inimeste ehitatud keskkond on oluline ressursside tarbija, põhjustades suures osas taastumatute ressursside ammendumist ja füüsiliste jäätmete teket. Tänapäeval tarbib ehitustööstus igal aastal 42,4 miljardit tonni materjale, mis moodustab veidi üle 40% ülemaailmsest materjalikasutusest ja tekitab ligikaudu 30% kogu maailma jäätmetest. Arvatakse, et Euroopa Liidus pärineb 25–30% kõigist jäätmetest ehitus- ja lammutustööstusest. Seega on tööstusel oma roll selles, et vähendada keskkonnamõju alates projekti kavandamisest kuni materjalide kasutusea lõpuni. Meie kohustus on luua materjalidele täiendavaid rakendusviise, et neid materjale saaks võimalikult kaua kasutada.

Meie tooteringluse algatused

Oma tööstusvaldkonnas tõelise tooteringluse saavutamiseks peame tegema koostööd paljude valdkondade ja erialadega. Meie missioon on keskenduda oma toodetele ja teenustele, et töötada välja lahendusi, mis toetavad ringlust alates projekteerimise etapist kuni toote eluea lõpuni.
Kingspan LIFEcycle tooteringluse raamistik

Kingspan LIFEcycle tooteringluse raamistik

Tooteringlusel on potentsiaal säästa maa ressursse, kaitsta meie looduskeskkonda ja toota viisil, mis on taastav ja taasloov. Kuid see tähendab toote elutsükli iga sammu detailset planeerimist. Sel põhjusel oleme välja töötanud oma LIFEcycle tooteringluse raamistiku, mis hõlmab tooteringlust igas etapis: 1. samm: kokkuhoidlik ja taastootmist võimaldav disain, 2. samm: sisendmaterjalid, 3. samm: tootmisprotsessid, 4. samm: pikendatud kasutuseaga mudelid ja 5. samm: taaskasutus (taaskasutus, väärtustav taaskasutus ja ümbertöötlus) toote eluea lõpus. Kirjeldame neid samme allpool.
 

1. samm: kokkuhoidlik ja taastootmist võimaldav disain

Tootetasandil keskendume paljudele disainipõhimõtetele, sealhulgas paremale ressursitõhususele, väiksematele transpordimõjudele tänu kergematele ja õhematele materjalidele, lihtsale lammutamisele ning jäätmete või süsiniku vähendamisele ehitusprotsessis.

2. samm: sisendmaterjalid, mis on jätkusuutlikud ja taaskasutatavad

Täna kasutame oma isolatsioonipaneelides taaskasutatud terast ja teeme aktiivset koostööd ülemaailmse innovatsioonikeskusega IKON, et suurendada taastuvenergia ja tarbimisjärgselt taas ringlusesse võetud materjalide osakaalu meie täiustatud isolatsioonitoodetes.

3. samm: tehaseprotsessid

Kuigi meie Planet Passionate programmi eesmärk on 2030. aastaks prügilasse ladestamine nulli viia, oleme sellel teekonnal juba mõnda aega olnud ja võime uhkusega öelda, et teatud objektid on selle eesmärgi juba saavutanud. Püüame oma jäätmeteta prügilatesse ladestamise strateegiasse suhtuda terviklikult, uurides kõiki võimalusi tootmisjäätmete ümbertöötlemisest/taaskasutamisest kuni pakendite vähendamiseni.

4. samm: pikendatud kasutuseaga mudelid

Toodete kasutuspotentsiaali maksimeerimine on kombinatsioon toodete kasutusea pikendamisest, nii kaua, kui võimalik, ja toodete edasise taaskasutamise võimaldamisest. Näiteks, kui hoone eluiga saab läbi ja isolatsioonitooted suudavad teistele hoonetele veel väärtust pakkuda. Tooteringluse hierarhias on see palju parem kui ümbertöötlemine, kuna sellel on potentsiaalselt palju väiksem keskkonnamõju.

5. samm: uute toodete või muude toodete taaskasutuse (taas-, üles- ja alla-) tehnoloogiad

Kui toote kasutuspotentsiaal on esialgsel kujul täidetud, on meie visioon, et kõik Kingspani tooted peaksid olema tehniliselt taaskasutatavad. Seejuures on ringlusesse võtmine protsess, mille käigus viiakse toode täielikult tagasi põhimaterjali tasemele, võimaldades seeläbi need materjalid uuteks toodeteks ümber teha.
Kingspan Planet Passionate

 

Meie programmi Planet Passionate eesmärgid on üles ehitatud peamistele ringluseesmärkidele -  2030. aastaks tahame viia nulli meie jäätmete ladustamise prügilates ja rakendame materjalide väärtustavat taaskasutamist läbi meie 1 miljardi PET-pudeli taaskasutamise algatuse.
 
Klõpsa siin, et saada lisateavet meie Planet Passionate algatuste kohta Eestis.
 

Planet Passionate programmi eesmärgid

Mõned eesmärgid, mis mõjutavad konkreetselt meie toodete süsiniku jalajälge, on järgmised:
  • Otsese taastuvenergia kasutamise suurendamine 2030. aastaks 60%-ni
  • Kohapealse taastuvenergia tootmise suurendamine 2030. aastaks 20%-ni
  • Meie peamiste tarnepartnerite toodete CO₂ intensiivsuse vähendamine 2030. aastaks 50%
  • Kõik QuadCore tooted kasutavad 2025. aastaks taaskasutatud PET plastikut.
Planet Passionate kaudu anname oma osa tõrjudes oma äritegevusest ja tarneahelast energiat ja süsinikku, samuti suurendame vihmavee ja jäätmete ringlusesse võtmist ning kiirendame samal ajal ringmajanduses osalemist.