Meie kujutlus jätkusuutlike
hoonete tulevikust

Tuleviku jätkusuutlikelt hoonetelt oodatakse rohkem kui eales varem. Need peavad vähendama kliimamuutuste mõju, pakkudes kõrgklassi soojusefektiivsuse toel maksimaalset energiatõhusust, ning ehitamisel kasutatud toodete süsinikujalajälg peab kogu elutsükli vältel olema madal. Enam ei piisa väiksemast energiatarbest; hooned peaksid ka ise taastuvenergiat tootma.
Goededoelenloterij
Ehitised peavad pakkuma tervislikku ja inspireerivat keskkonda viisil, mis optimeerib päevavalguse ning värske ja puhta õhu kasutamist. Nende projekteerimisel, ehitamisel ja käigus pidamisel tuleb võimalikult palju säästa loodusvarasid ja vett. Kõige olulisem on hoonete ohutus, et inimesed ja vara oleksid kaitstud tule ja muude looduslike ohtude eest.
 
Kingspanis usume, et see kõik on võimalik ning et hoonete lisandväärtust saab suurendada kõrgetasemeliste toodete ja digilahenduste kasutuselevõtu toel.
See usk tiivustab ka meie jätkusuutlikkusprogrammi Planet Passionate ja tööd, mida teeme IKON-i innovatsioonikeskuses. Kaks nimetatud algatust ning meie täiustatud soojustus- ja hooneisolatsioonilahendused on viis, kuidas parema tuleviku nimel paremate hoonete rajamise kujutlust praktikas ellu rakendame.

Meie jätkusuutlike hoonete 10 alustala

Oleme seisukohal, et tõeliselt tulevikuvalmis ja jätkusuutlikul viisil rajatud keskkondade loomiseks tuleb kõigi hoonete projekteerimisel, ehitamisel ja käigus pidamisel tagada, et need pakuksid inimestele ja planeedile 10 peamist eelist.
 
Tutvuge allpool meie strateegiaga, et uurida järele, kuidas edendame nimetatud 10 alustala ellurakendamiseks oma tooteid ja äritegevust saavutamaks üldeesmärki, IPCC 1,5 ºC kliimamuutuste stsenaariumi.

1. Energiatõhusus
2. Süsinikujalajälg
3. Ringmajandus
4. Tulekindlus
5. Hoone kasutajate heaolu
6. Vee säästmine
7. Tervisele ohutud materjalid
8. Digilahenduste kasutuselevõtt
9. Kinnisvara väärtus
10. Ehitustõhusus
Energiatõhusus

Energiatõhusus

 
Kangaste ja teenuste abil hoonete energiatarbe vähendamine.
Süsinikujalajälg

Süsinikujalajälg

 
Materjalide ja hoonete süsinikujalajälje vähendamine.
Ringmajandus

Ringmajandus
 

Toodete ringlussevõtu võimaldamine kogu elutsükli vältel.
Tulekindlus

Tulekindlus
 

Inimeste ja vara kaitsmine tule eest.
Hoone kasutajate heaolu

Hoone kasutajate heaolu
 

Päevavalguse ja puhta õhu turgutava mõju kasutamine.
Vee säästmine

Vee säästmine
 

Selle ülitähtsa loodusvara säästmine ja haldamine.
Tervisele ohutud materjalid

Tervisele ohutud materjalid
 

Töötajate ja hoone kasutajate heaolu kaitsmine.
Digilahenduste kasutuselevõtt

Digilahenduste kasutuselevõtt
 

Hoone toimivuse ja ehitustööde tõhususe parandamine.
Kinnisvara väärtus

Kinnisvara väärtus

 
Üüritava ruumi pindala ja hoone kasutusajal selle väärtuse maksimeerimine.
Ehitustõhusus

Ehitustõhusus

 
Ehituskiiruse ja -kvaliteedi maksimeerimine MCC-lahenduste abil.

Jälgige meie teekonda parema tuleviku nimel paremate hoonete rajamisel suhtlusvõrkudes trellsildiga #BetterBuildingsforaBetterWorld

Kui teil on küsimusi või soovite
lisateavet selle kohta...