EPD-erklæring for QuadCore

QuadCore_Technology_Logo_Final

Vores isolerede paneler med QuadCore Technology har nu en eksternt verificeret Environmental Product Declaration (EPD). Det internationale EPD® System har som hovedformål at hjælpe og støtte os til at formidle miljøegenskaberne i vores QuadCore-produktserie på en troværdig og forståelig måde.

Hvad er EPD?

En eksternt verificeret internationalt anerkendt angivelse af et produkts miljøpåvirkning baseret på en vurdering af produktets livscyklus.

Vugge til port

På basis af tidligere udførte EPD'er hos Kingspan ved vi, at produktfasen har en dominerende indvirkning på de isolerede panelers miljøperformance.
Vores QuadCore EPD® omfatter derfor informationsmodul A1 - A3 i produktfasen. De inkluderer fremstilling af råmaterialer (A1), transport (A2) og fremstilling af QuadCore isolerede paneler (A3).

 

EPD-rapport

Download hele rapporten, eller læs mere om fordelene med EPD

Kingspan QuadCore EPD declaration (EN)

Prøveresultater QuadCore RW

Download den komplette rapport for alle resultater.
 

Parameter 80 100 120 160
Abiotisk nedbrydning (ADP-elementer) [kg Sb-ækviv.] 3,45E-05 3,85E-05 4,46E-05 5,10E-05
Abiotisk nedbrydning (ADP fossil) [MJ] 405,1 451,3 497,4 588,1
Acidificeringspotentiale (AP) [kg SO2-ækviv.] 0,083 0,087 0,092 0,100
Eutrofieringspotentiale (EP) [kg fosfat-ækviv.] 0,009 0,010 0,011 0,013
Globalt opvarmningspotentiale (GWP 100 år) [kg CO2-ækviv.] 28,3 30,3 32,4 36,2
Ozonlagsnedbrydningspotentiale (ODP, steady-state) [kg R11-ækviv.] 1,57E-05 1,94E-05 2,29E-05 3,09E-05
Fotokem. ozondannelsespotentiale (POCP) [kg ethen-ækviv.] 0,016 0,018 0,019 0,022
 
 

Magazine_Sustainability banner_CEER

Har du spørgsmål?

Kontakt vores produkteksperter, arkitektkonsulenter eller kundeservice for at få flere oplysninger. Vi står klar til at hjælpe.

Kontakt os