Brandsikring: Overlevelse i tilfælde af brand

Mere end fire årtiers brandsikring i høj kvalitet har bevist,

at vores avancerede tag- og vægsystemer fremstillet af sandwichelementer med en kerne i PIR yder effektiv beskyttelse. Kingspan sandwichsystemer har særdeles gode brandsikringsegenskaber og beskytter mennesker, bygninger og produkter grundigt og effektivt under hensyntagen til konstruktionens egen brandbestandighed og kravene til brandsikring.

Video med sammenligninger

I denne video vises den slående forskel på vores specialudviklede paneler med isolerende IPN-panelkerne og traditionelle PIR- og PUR-paneler i en autentisk brandsituation. De vigtigste fordele i tilfælde af brand:
- Lav antændelighed, mindre spredning af branden og meget lav røgudvikling

75-minutters brandtest

I denne video kan vi se IPN-skummets (PIR) særdeles gode evne til at modstå brand i en 75-minutters brandtest.

75-minutters brandtest

 
fire_education_CEER_Kingspan

Adfærd under brand og brandbestandighed

Her kan du se de normale faser i en brand og de faser, hvor brandens adfærd og sandwichelementernes brandbestandighed er særlig vigtige.
 

Reaktion på brand

Her kan du se en sammenligning af vores særdeles effektive Kingspan sandwichelementer.
 • Elementer med vores specialisoleringskerne (PIR) har klassificeringen B-s1,d0. I henhold til DIN 4102-1 svarer det bygningsmyndighedernes betegnelse "svært antændeligt". Røgemissionerne er klassificeret som "s1", svarende til "meget lav røgemission". Elementerne danner ikke dråber, når de brænder, og de er derfor klassificeret som "d0".
 • Elementer med en isolerende kerne i mineralfibre har klassificeringen A2-s1,d0. Røgemissionen er klassificeret som "s1". I henhold til DIN 4102-1 svarer det til bygningsmyndighedernes betegnelse "ikke-brændbart".
  QuadCore / IPN PIR-standard PUR-standard
Sandwichelement
 
B,S1 B,S2 C,S1 oder schlechter

 • Sandwichelementer har siden oktober 2010 været omfattet af reglerne i den europæiske standard "EN 14509 - Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne - Fabriksfremstillede produkter - Specifikationer".
 • EN 14509 angiver de standarder, som gælder for testfaciliteter samt testning og klassificering af elementerne.
 • Reaktionen på brand er klassificeret i henhold til EN 14509 i henhold til standard EN 13501, del 1. De test, der kræves i forbindelse med klassificeringen, skal udføres i henhold til de specifikationer, der er angivet i EN 13501-1.
 • Siden EN 14509 blev inkluderet på bygningsreglementets liste A, del 1, bilag 0.1.2, tabel 2 (Bygningsreglementets liste A, B & C, version 04.2013, hos det tyske institut for byggeteknik 
 

Bygningsmyndighedernes betegnelse

Særlige krav

EN 13501-1

DIN 4102

ingen røgudvikling

ingen dråber/materialerester ved brand

Ikke-brændbart

X

X

A 1

A1, A2  

 

X

X

A2,s1-d0

Svært antændeligt

X

X

B, C -s1,d0

 

 

B 1

 

 

X

A2-s2,d0

A2-s3,d0

B, C -s2,d0

B, C -s3,d0

X

 

A2-s1,d1

A2-s1,d2

B, C-s1,d1

B, C-s1,d2

   

A2-s3,d2

B, C-s3,d2

Normal brændbarhed

 

X

D-s1,d0

 

 

B 2

 

D-s2,d0

D-s3,d0

E

  X

D-s1,d1

D-s2,d1

D-s3,d1

D-s1,d2

D-s2,d2

D-s3,d2

E - d2

Let antændeligt

   

F

B 3

I Tyskland er klassificeringen af byggematerialers og byggekomponenters brændbarhed reguleret af DIN 4102-1. Den tyske standard opdeler brændbarhed i to forskellige klasser.

Klassen for byggematerialer

Bygningsmyndighedernes betegnelse

A, A1, A2

Ikke-brændbare materialer

B

Brændbare materialer

B1

Svært antændelige materialer

B2

Materialer med normal brændbarhed

B3

Let antændelige materialer

Brandbestandighed

Her er tallene angivet for brandbestandighed for Kingspan-systemer i en direkte sammenligning.
 
  QuadCore PIR-standard PUR-tandard
EN1364 (120 mm) EI 30 (5x6 m) EI 30 (3x3 m) EI 15 (3x3 m)
EN1364 (200 mm) EI 60 (uden ekstra konstruktionsmæssige tiltag ) EI 60 EI 30

Brandbestandighed

I følgende tabel vises brandbestandighedsklasserne for byggeelementer i henhold til EN 13501-2 og tildelingen af disse til bygningsmyndighedernes betegnelser (klassificering i henhold til DIN 4102 - se også bilag 0.1.2, bygningsreglementets liste A, del 1, version 2/2012).
 

Bygningsmyndighedernes betegnelse

Bærende elementer

Ikke-bærende indervægge

Ikke-bærende ydervægge

Hævede gulve

Selvbærende nedhængte lofter

Uden skillevæg

Med skillevæg

Brandhæmmende

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i->o) og EI 30-ef (i<-o)

REI 30

EI 30 (+)

Meget brandhæmmende

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i->o) og EI 60-ef (i<-o)

 

EI 60 (+)

Brandsikkert

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i->o) og EI 90-ef (i<-o)

 

EI 90 (+)

Brandbestandighed: 120 min.

R 120

REI 120

--

--

 

--

Brandvæg

--

REI 90-M

EI 90-M

--

 

--

FM Global

FM Global er en international førende aktør på markedet for uafhængig testning og certificering.

Særdeles høj certificering hos FM Global

FM classification
Isolerede vægpaneler, som certificeres af FM, undergår intensiv testning. Det sikrer, at de er egnede til de formål, de er beregnet til, og at bygningens ydervæg forbliver intakt under de angivne designbetingelser.

FM-certificerede, isolerede vægpaneler med QuadCore-teknologi fra Kingspan undergår mange flere test end paneler, der ikke er FM-certificerede, med henblik på at vurdere deres særdeles gode egenskaber.
 

Oversigt over FM-certificeringer

  Beskrivelse QuadCore PIR-standard PUR-standard
FM4880 Brug af isolerede tag-, væg- og loftsystemer Ja Ja Nej
FM4881 Brug af ydervægsystemer Ja Ja Muligt
FM4882   Undergår test pt. Nej Nej

FM-brandtest

15-meter-testen, som vises her, er en del af evalueringskravene til godkendelse som væg- og loftspaneler i klasse 1 uden højdebegrænsning (FM 4880) og ydervæg uden højdebegrænsning (FM 4881).

Certificerede Kingspan sandwichpaneler med PIR-kerne har særdeles gode brandbestandighedsegenskaber. De har gennemgået officielle test og omfattende prøvninger udført af forsikringsbranchen og andre organisationer som fx ISO, British Standards Institute (BSI) og National Fire Protection Agency (NFPA) og opfylder de høje krav, som disse stiller.

 • Europa: EN 13501-1, især B-s1,d0. Klassificeringen "s1" for den bedste røgadfærd (laveste emissioner).
 • USA/Global: UBC 26-3 test i rum,
 • Global: ASTM E-84 overfladeegenskaber ved brand,
 • Global: ISO 13784, del 1 – Test af sandwichpaneler i små rum,
 • Forsikring i UK/Irland: LPS 1181 Godkendelse af ydervægge og tagpanelsystemer,
 • USA/Global: NFPA 285 Facadetest,
 • UK: BS 8414 – Facadetest,
 • Skandinavien – SP Fire 105 facadetest.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores produkteksperter, arkitektkonsulenter eller kundeservice for at få flere oplysninger. Vi står klar til at hjælpe.

Kontakt os