Download
KS1000_RW_render_wall_CZ
Previous
Next

Produktoversigt

Trapezprofilret KS1000 RW er et vægelement, som befæstes synligt på bygningen, men det meste af vores knowhow skjules indenfor. Panelet indeholder IPN-isoleringskerne udviklet af os. Det sikrer bedre varmeisoleringsegenskaber. Du kan vælge mellem mange forskellige farvenuancer til dit projekt og dermed give bygningen krævet individualitet.
 • elementer kan lægges vandret eller lodret
 • elementtykkelser: fra 25 mm til 160 mm
 • FM-certificeret: din garanti for højeste kvalitative og sikkerhedsstandarder
 • fuldstændigt uskadelige
 • gunstige for miljøet: uden freoner
 • Igennem fastgørelser
 • Fire adfærd: B-s1,d0 af EN 13501-1
 • Kerne tykkelse 100–200 mm
 • Maks. fremstilling længde 22,5 m

 

KS1000 RW-paneler er alsidigt anvendelige. Kan anvendes i alle typer bygninger både som vægelement men også som et tagsystem. Bagefter afhænger det af passende hældning, mindst på 4° (7 %) uden dannelse af tværstød eller mindst 6° (10 %) med dannelse af tværstød.

Vha. isolerede tagpaneler sikrer du varmebeskyttelse, krævet belastning og lydisolering. Inden for brandsikkerhed får du endda en fordel med højere beskyttelse. Takket være vores IPN-isoleringskerne hører facadesystemet til klasse B1 og panelerne er altså ikke-brændbare.
 

Optimal allerede ved belægning

For at det går godt, anbefaler vi at projektere udskæringer (overlapninger) ved tværstød fra panel til panel eller også fra panel til lyspanel. Til denne løsning tilbydes vægelement allerede med standardudskæring på 20 mm. Overlapning kan designes fra 300 mm.

Datablad vægsystemet KS1000 RW

Vi beskytter dine idéer

Egenskaber af KS1000 RW-panelet
 • IPN eller QuadCore-isoleringskerne
 • standardlængder fra 2,0 til 13,5 m (maks. 22,5 m)
 • leveres med standardtilbageskæring på 20 mm
profilering: ydre - T (trapezprofileret med 3 bølger per modul), indre -  B (box), Q (minibox), I (minibox).
 • befæstning: standard synlig montering i bølgen eller mellem trapezbølger
 • modulbredde: 1000 mm
 • tykkelse på kerne: 100, 120, 160 og 200 mm
 • mulighed for kombination med KS1000 HPL, KS1000 PC eller KS1000 PC Double Skin-lyspaneler
 • Igennem fastgørelser
 • Fire adfærd: B-s1,d0 af EN 13501-1
 • Kerne tykkelse 100–200 mm
 • Maks. fremstilling længde 22,5 m

Tekniske funktioner

Anvendelse
Mål og vægt
Materialer
Karakteristika
Emballering og levering
Håndtering, opbevaring og montage
Kvalitet og garanti
Farver
Panelets snit
Detaljer af profilering af KS1000 RW-sandwichpanel - indre stålprofil
Produktcertificeringer
KS1000 RW-facadesandwichpaneler anvendes i alle typer bygninger, især på facader, hvor man vil fremhæve trapezprofileret overflade. KS1000 RW-paneler anvendes også som tagpaneler og bygningen får dermed et helhedsudseende. Paneler kan føjes på længden ved tværstød vha. tilbageskæring (overlapning) af det ydre trapezstål. Det kan bruges både for lodret og vandret lægning (vi anbefaler lodret lægning).
d - tykkelse på kerne [mm] 100 120 160 200
D - helhedstykkelse [mm] 135 155 195 235
Vægt [kg/m²] 12,03 12,83 14,43 16,03

Producerede panellængder

Standard panellængder er fra 2 til 13,5 m. Paneler kortere end 2 m forkortes på byggepladsen. Kontakt firmaets kundeafdeling for at høre mere om muligheder for leverancer af længere paneler.

Tilbageskæring (Cut Back)

Tværstød af paneler kan løses ved overlapning af følgende panel vha. tilbageskæring. Paneler leveres med tilbageskåret ende allerede fra produktionen. Alle RW-paneler har allerede den minimale separerede tilbageskæring på 20 mm, hvor isoleringen er fjernet. Vi leverer dog gerne også længere tilbageskæringer fra 20 til 250 mm.

Paneler bestilles allerede med bestemt tilbageskæring og med mærkning, om det er venstre eller højre panel ment lagt på tagkonstruktionen.

 • installation af panelet fra venstre til højre - V-tilbageskæring (venstre)
 • installation af panelet fra højre til venstre - H-tilbageskæring (højre)
Tilbageskæring
(Cut Back)
 
Indre blik og isoleringskerne er fjernet Tilbageskæringslængde fra 20 til 300 mm Specifikation af tilbageskæringen:
L - venstre eller R - højre
RW cutback_clear
L-venstre R - højre

Overfladeblik

Z275 galvaniseret stål i henhold til EN 10346 med en række muligheder for endelig overfladebeklædning: PES 25, Spectrum eller Plastisol 150 – Foodsafe.

Tykkelse på ståloverflade

 • standardtykkelse på det ydre stål 0,50 mm
 • standardtykkelse på det indre stål 0,40 mm

Ydre beklædningssystem

1. Standard Polyester – PES

Beklædning i form af polyesterlak, som påføres i nominel tykkelse 25 μm på galvaniseret stål. Overfladebeklædning egner sig til vanlige udendørsmiljøer. Det drejer sig om en standardbeklædning leveret af vores firma.

2. Spectrum™

Kingspan Spectrum™ er polyuretan halvblankt beklædningssystem med nominel tykkelse på 50 μm med lidt granuleret effekt. Det tilbyder fremragende holdbarhed og modstandsevne mod vejrforhold, korrosion og uv-stråling. Det udviser en høj grad af farve- og glansbestandighed. Takket være en god elasticitet yder den en høj modstandsevne mod mekanisk beskadigelse.
Kingspan Spectrum er til rådighed i en bred skala af klassiske og metalliske farver. Indeholder hverken klor, ftalater og blødgørere og er 100% genanvendelig.

Indre beklædningssystem

1. Polyester indre - PEI

Polyesterbeklædning er til vanligt indre miljø med nominel tykkelse på 15 μm. Standardfarven er gråhvid (ligner RAL 9002).

2. Standard Polyester – PES

Polyester er en universal og prisfordelagtig overfladebeklædning til vanlig inden- og udendørs anvendelse. Nominel lagtykkelse er 25 μm.

3. Foodsafe

Foodsafe er en speciel ikke-giftig overflade, der nemt kan gøres ren. Den er beregnet til både direkte og indirekte kontakt med fødevarer. Det drejer sig om et beklædningslag baseret på PVC med nominel tykkelse på 150 μm. Den er beregnet til anvendelse i fødevareindustri, henholdsvis til anvendelse i miljø med højere hygiejniske krav. Standardfarven er hvid (ligner RAL 9010).
Andre overfladebeklædninger kan drøftes med vores tekniske afdeling.

Isoleringskerne

Som standard anvendes isoleringskerne af Kingspan IPN Firesafe (PIR)-hårdt skum eller efter krav PUR-hårdt skum, med lukkede celler. Isoleringsskummet er uskadeligt, med nul ozonnedbrydningspotentiale (Zero Ozone Depletion Potential) og indeholder ikke CFC/HCFC (hårde og bløde freoner).

Tætning

 • Alle KS1000 RW-længdestød udstyres i produktionen med antikondensationsstrimmel på side og tætningsbånd påføres i den frie overlapningsbølge. Anden tætning, end standard leveret fra produktionen, bestilles separat og påføres på paneler efter deres leverance på byggepladsen.
 • På efterkrav eller hvis det er foreskrevet i dokumentationen, kan standardtætningsbånd i længdegående overlapningsbølge udskiftes med butylbånd påført ved montage.
 • Hvis du har højere krav til damptæthed (især i omgivelser med højere relativ fugtighed i interiøret) anbefales at påføre kit eller tætningsbånd i spidsen af længdesammenføjning ved panelets indvendige side.
 • Tværstød af paneler udføres ved at påføre butyl-tætningsbånd i tilbageskæring. Dette bånd er ikke en del af leverancen af panelerne fra produktionen, bestil det venligst separat.

Varmeisoleringsegenskaber

Tykkelse på panelets isoleringskerne
[mm]
Varmeoverføringskoefficient
U [W/m²K]
IPN
100 0,21
120 0,18
160 0,13
200 0,11

Værdier af varmeoverføringskoefficienten er bestemt i overensstemmelse med EN ISO 10211:2009, EN 14509 og 730540-4.

Brandsikkerhed

KS1000 RW-sandwichpaneler med IPN (FIREsafe)-isoleringskerne og standardbeklædning videreleder ikke branden på overfladen i brandfarligt område. Fra loftet hverken falder eller drypper brændende og ikke-brændende partikler.

KS1000 RW-paneler med IPN-kerne er prøvede og godkendte. De overholder bygningsreglementer og standarder.

 
Tykkelse på isoleringskerne
[mm]
*Brandsikkerhed i henhold til EN 13501-2
100

REI20

REI30 (PROMASEAL)

120
160
200 REI 20

*Notat: Med hensyn til detaljerede oplysninger, begrænsninger og vilkår for opfyldelse af brandsikkerhed eller brandkvalifikation, kontakt vores tekniske afdeling, tlf.: +45 7021 7788, e-mail: info@kingspan.dk.

Akustiske egenskaber

Tykkelse på panelets isoleringskerne
[mm]
Luftlydsisolering RW
[dB]
100 25
120 26
160
200

Certifikater og protokoller

Kingspan-paneler er certificeret i henhold til forskellige krav (bygge-, brand-, varme-tekniske-, mekaniske, statiske, akustiske krav osv.) under forskellige anvendelsesvilkår. For at få flere oplysninger henvend dig til vores tekniske afdeling.

Emballering

 • standardemballering - vejtransport
 • den typiske pallehøjde er op til 1 100 m
For at øge transportkapacitet lægges RW-paneler på polystyrenblokke eller træpaller med udvendige sider (dvs. trapezer) mod hinanden. Væggene er beskyttet af pladen af skumpolystyren. Hele pakken er pakket ind i polyætylenfolie.
Antallet af paneler i hver indpakning afhænger af panelets tykkelse, se tabel nedenunder. Antallet af paneler i pakken, som er længere end standard maksimal længde, er proportionelt reduceret.
 
Tykkelse på panelets isoleringskerne [mm] 100 120 160 200
Antal emballerede paneler 7 6 4 4

Levering

 • Hvis du ikke ønsker andet, foregår alle leveringer ved vejtransport til projektadressen.
Aflæsning sker på aftagerens/kundens ansvar. Nærmere oplysninger om transport, håndtering og opbevaring af paneler under levering til byggepladsen findes i brochuren Teknisk håndbog, eventuelt efter anmodning til vores Tekniske afdeling.

Håndtering

Modtager af leveringen skal sørge for en korrekt aflæsning ifølge håndteringsanvisninger anført på pakker. Transportøren skal angive notering i følgesedlen om håndteringsmåde.
 • Under håndtering af panelpakker fortsæt ifølge opbevarings- og håndteringsmanualer, som hver panelpakke indeholder.
 • For en sikker aflæsning anvendes altid tilsvarende mekanismer og hjælpemidler (især afhængig af panelets længde), afstandselementer, tekstilseler osv.

Opbevaring

Under opbevaring hindres ophobning af vand mellem paneler og enorm belastning af paneler. De skal beskyttes mod direkte sollys, regn og støv.

Montage af paneler

Fremgangsmåde og anvisninger for montage er til rådighed på vores tekniske afdeling, tlf.: +45 7021 7788, e-mail: info@kingspan.dk, hvor man kan aftale faglig undervisning af montagemedarbejdere.
Mere detaljerede oplysninger om aflæsning, opbevaring, håndtering og montage findes i teknisk håndbog.

Kvalitet

Isolerede sandwichpaneler er fremstillet af materialer af højeste kvalitet, og der anvendes den mest moderne produktionsteknologi. De opfylder de strenge krav til kvalitetskontrol, de overholder ISO 9001:2010-standarderne. Produktet har en lang levetid og er pålideligt.

Bygningsreglementer

Kingspans KS1000 RW-isolerede sandwichpaneler lever op til bygningsreglementer og standarder og er i overensstemmelse med krav anvist i europæisk harmoniseret standard EN 14509: Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne – Præfabrikerede produkter – Specifikationer.

Garanti

Garantier ydet af vores firma bestemmes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøaggressivitet og den valgte belægningstype.

Note til indholdet

Selv om alle oplysninger ydet på denne webside og i publikationer offentliggjort på den ifølge virksomhedens tro er korrekte og fuldstændige, kan man ikke stole på deres egnethed i alle specifikke tilfælde. Alle oplysninger, vejledning og anbefalinger lægges kun ud som hjælpemiddel for brugeren under forudsætning af, at vores virksomhed, deres medarbejdere og repræsentanter ikke bærer ansvar for skader opstået af deres anvendelse.
Love, bekendtgørelser, standarder, regeringens reguleringer, udstillede certifikater og protokoller kan ændres i løbet af tiden. Hvis du får brug for detaljerede og aktuelle oplysninger, henvend dig til vores tekniske afdeling.
Kingspan_Standard_Colors_NORTH

Kingspan Colour Chart

05/2019

Farver på denne side er kun vejledende. Ved farvevalg kontakt Kingspan eller anvend RAL-prøveudtager.
 
RW_Profilquerschnitt
Banner_MiniBox_internal_CEER

Q Minibox

Box

Box

Box

I Minibox

- FIBRE FREE – kernen af isoleret panel indeholder ikke mineralfibre
- FIRE SAFE - fremragende brandegenskaber
- FM APPROVED- kvalitetscertifikat
- B-s1, d0 - certifikat for brandsikkerhed
 

Casestudier

Kompatibelt tilbehør

Flere produkter

Download brochuren

Kingspan Produktsortiment 2017

Datablad vægsystemet KS1000 RW

Andre produkter

Har du spørgsmål?

Kontakt venligst vores produkt eksperter, arkitektoniske konsulenter eller vores kundeservice for mere information. Vi er glade for at hjælpe.

Kontakt os

Vi anvender cookies på vores hjemmeside www.kingspan.com. For at få mere at vide om de cookies, vi anvender eller for at ændre dine cookie-præferencer, dvs. for at fjerne dit samtykke til vores brug af bestemte kategorier af cookies, bedes du besøge vores side for Cookie-politik & kontrol

Klik venligst på "Accepter og luk" for at acceptere brugen af cookies på vores hjemmeside. Hvis du ikke klikker på "Accepter og luk", men fortsætter med at bruge denne hjemmeside: du giver derved samtykke til brugen af alle Kingspans cookies og tredjeparts cookies med formålet at forbedre ydeevnen, forbedre funktionaliteten og tilhørende målinger i overensstemmelse med betingelserne, der er udlagt på vores side for Cookie-politik & kontrol ; og vi går ud fra, at du har læst og forstået vores side for Cookie-politik & kontrol.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.