Download
Kingspan KS1000 RH M
Previous
Next

Produktoversigt

Teknologisk avancerede KS1000 RH M-facadepaneler af K-Roc® mineraluld giver mulighed for en skjult monteringsløsning. De har isoleringskerne af mineraluld og hvis du vælger dem, satser du på brandbeskyttelse og fremragende varmebeskyttelse, idet de hører til klasse A - altså ikke-brændbare. Panelet er beregnet til alle bygninger undtagen hvor der er lave temperaturer i de indre forhold under 0 °C.
 • elementer kan lægges vandret eller lodret
 • forskellige muligheder for udseende takket være flere overfladevarianter
 • langtidsbrandsikkerhed
 • et bredt spektrum af profilering
 • vi tilbyder flere farveudførelser ud over standardfarver
 • modulbredde 600, 750, 900 og 1000 mm
 • tykkelse på isoleringskerne 60, 80, 100, 120, 150, 160, 175 og 200 mm
 • mulighed for en skjult monteringsløsning 
Det specielle ved KS 1000 RH M er gennemtænkt kombination af kernens varmeisoleringsparametre og overfladens variable udseende. Isoleringskernen har en høj specifik tæthed på 100 kg/m3 og dermed også fremragende lydisolering. Hvis du stiller høje krav til brandbeskyttelse, er vores vægpaneler et ideelt valg.

Vores paneler er også skånsomme mod miljøet, uskadelige, idet de reagerer kemisk neutralt, og skimmelsvamp og råddenhed har ingen chance. Valg af mange farvenuancer og forskellige profilerede beklædningsvarianter for at gøre dit projekt individuelt.

KS 1000 RH M tilbydes i standardlængder fra 2 til 9 m. Efter anmodning leverer vi selvfølgelig også andre længder, med den maksimale længde 14,3 m. For hvert projekt finder vi den bedste løsning.

Kingspan Datablad vægsystemet KS1000 RH M

01/2020

Tekniske funktioner

Anvendelse
Mål og vægt
Materialer
Karakteristika
Emballering og levering
Håndtering, opbevaring og montage
Kvalitet og garanti
Farver
Detaljer af profileringer af KS1000 RH M-sandwichpanel - ydre og indre stålprofil
Panelets snit
KS1000 RH M-panelet er vægpanel med isoleringskerne af mineraluld og en skjult monteringsløsning.
 • kan anvendes til beklædninger med en høj brandsikkerhed
 • egnet til alle bygninger undtagen hvor der er lave temperaturer i de indre forhold (under 0 °C)
 • Paneler har gode akustiske egenskaber, de kan også anvendes som løsninger mod støj

 

 
d - tykkelse på isoleringskerne [mm] 60 80 100 120 150 160 175 200
Vægt [kg/m²] 15 17 19 21 23 25 25 28
 

Producerede panellængder

Standardpanellængder er fra 2 til 9 m (maks. 14,3 m). Paneler kortere end 2 m forkortes på byggepladsen. Kontakt firmaets kundeafdeling for at høre mere om muligheder for leverancer af længere paneler.

Overfladestål

Z225 eller 275 galvaniseret stål i henhold til EN 10346 med en række muligheder for endelig overfladebeklædning – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol og Foodsafe.

Tykkelse på stål:

 • standardtykkelse på det ydre stål 0,60 mm
 • standardtykkelse på det indre stål 0,50 mm
 • andre ståltykkelser kan leveres efter aftale med Kingspan-repræsentanter

Ydre beklædningssystem

1. Standard Polyester – PES
Beklædning i form af polyesterlak, som påføres i nominel tykkelse 25 μm på galvaniseret stål. Overfladebeklædning egner sig til vanlige udendørsmiljøer. Det drejer sig om Kingspans standardbeklædning.

2. Spectrum™
 • Kingspan Spectrum™ er polyuretan halvblank beklædningssystem med nominel tykkelse på 50 μm med lidt granuleret effekt.
 • Det tilbyder fremragende holdbarhed og modstandsevne mod vejrforhold, korrosion og uv-stråling. Det udviser en høj grad af farve- og glansbestandighed. Takket være sin gode elasticitet opnår det en høj modstandsevne mod mekanisk beskadigelse.
 • Kingspan Spectrum er til rådighed i en bred skala af klassiske og metalliske farver. Det indeholder hverken klor, ftalater eller blødgørere og er 100% genanvendeligt.

Indre beklædningssystem

1. Polyester indre - PEI
Polyesterbeklædning er til vanligt indre miljø med nominel tykkelse på 15 μm. Standardfarven er gråhvid (ligner RAL 9002).

2. Standard Polyester – PES
Polyester er en universal og prisfordelagtig overfladebeklædning til vanlig inden- og udendørs anvendelse. Nominel lagtykkelse er 25 μm.

3. Foodsafe
Foodsafe er en speciel ikke-giftig overflade, der nemt kan gøres ren. Den er beregnet til både direkte og indirekte kontakt med fødevarer. Det drejer sig om et beklædningslag baseret på PVC med nominel tykkelse på 150 μm. Den er beregnet til anvendelse i fødevareindustri, henholdsvis til anvendelse i miljø med højere hygiejniske krav.
Standardfarven er hvid (ligner RAL 9010).
Andre muligheder for overfladebeklædning kan drøftes med Kingspans tekniske afdeling.

Isoleringskerne

K-Roc Mineralfibre med høj specifik vægt, egnet til applikationer, der kræver brandsikkerhed højere end 45 minutter.

Tætning

KS1000 RH M-paneler er ikke som standard udstyret med tætningsbånd i sammenføjning.
Panelets sammenføjning på indvendig side kan, hvis det kræves, udstyres med et specielt tætningsbånd, som opfylder høje krav på luft- og damptæthed. Påføring af dette bånd anbefales ved alle bygninger med høje krav med hensyn til luftstrømning eller i miljøer med høj indre luftfugtighed.

Varmeisoleringsegenskaber

Tykkelse på panelets isoleringskerne
[mm]
Varmeoverføringskoefficient
U [W/m²K]
60 0,77
80 0,53
100 0,41
120 0,34
150 0,27
160 0,26
175 0,23
200 0,21


Værdier af varmeoverføringskoefficienten er bestemt i overensstemmelse med EN ISO 10211 og  73 0540-4.

Biologisk synspunkt

Kingspans isolerede sandwichpaneler er immune over for angreb fra skimmelsvamp, svamp og insekter.
Panelerne afgiver ingen skadelige stoffer.

Brandsikkerhed

KS1000 RH M Sandwichpaneler med isoleringskerne af K-Roc® mineralfibre er klassificeret A2-s1, d0 ifølge brandisoleringsevne i henhold til EN 13501-1. Paneler med standardbeklædning videreleder ikke branden på overfladen i brandfarligt område. Fra loftet hverken falder eller drypper brændende og ikke-brændende partikler.
 
Tykkelse på isoleringskerne
[mm]
*Brandsikkerhed i henhold til
EN 13501-2
60 N
80
100
120 EI 180 - 4,0 o->i
EI 120 - 7,5 o->i
EI 90 - 4,0 o<->i
EI 60 - 7,5 o<->i
150
160
175
200
 

*NB: anviste værdier af brandsikkerhed gælder for direkte applikationer og med hensyn til anvendelse kan de have visse begrænsninger.
Med hensyn til detaljerede oplysninger, begrænsninger og vilkår for opfyldelse af brandsikkerhed eller brandkvalifikation, kontakt Kingspans tekniske afdeling, tlf.: +45 7021 7788, e-mail: info@kingspan.dk.

Akustiske egenskaber

Panelets tykkelse
[mm]
Luftlydsisolering RW
[dB]
60  
80 31
100 32
120
150
160
175
200

Standardemballering - vejtransport

KS1000 RH m-paneler lægges på polystyrenblokke event. på træpaller. Væggene er beskyttet af plader af skumpolystyren. Hele pakken pakkes ind i polyætylenfolie.
Antallet af paneler i hver indpakning afhænger af panelets tykkelse, se tabel nedenunder. Antallet af paneler i pakken, som er længere end standard maksimal længde, er proportionelt reduceret. Den typiske pallehøjde er 1 100 m. Den maksimale pallevægt er 3 000 kg.
 
Tykkelse på panelets isoleringskerne [mm] 60 80 100 120 150 160 175 200
Antal emballerede paneler 18 14 11 9 7 7 6 5

Levering

Hvis du ikke ønsker andet, foregår alle leveringer ved vejtransport til projektadressen. Aflæsning sker på aftagerens/kundens ansvar. Nærmere oplysninger om transport, håndtering og opbevaring af paneler under levering til byggepladsen findes i brochuren Teknisk håndbog, eventuelt efter anmodning til Kingspans Tekniske afdeling.

Aflæsning og håndtering

 • Modtager af leveringen skal sørge for en korrekt aflæsning ifølge håndteringsanvisninger anført på pakker. Transportøren skal angive notering i følgesedlen om håndteringsmåde.
 • Under håndtering af panelpakker fortsæt ifølge opbevarings- og håndteringsmanualer, som hver panelpakke indeholder.
 • For en sikker aflæsning anvendes altid tilsvarende mekanismer og hjælpemidler (især afhængig af panelets længde), afstandselementer, tekstilseler osv.

Opbevaring

Under opbevaring hindres ophobning af vand mellem paneler og enorm belastning af paneler. De skal beskyttes mod direkte sollys, regn og støv.

Montage af paneler

Fremgangsmåde og anvisninger for montage er til rådighed på vores tekniske afdeling, tlf.: +45 7021 7788 eller på e-mail: info@kingspan.dk, hvor man kan aftale faglig undervisning af montagemedarbejdere.

Mere detaljerede oplysninger om aflæsning, opbevaring, håndtering og montage findes i teknisk håndbog.
 

Kvalitet

Kingspans isolerede sandwichpaneler er fremstillet af materialer af højeste kvalitet, og der anvendes den mest moderne produktionsteknologi. De opfylder de strenge krav til kvalitetskontrol, de overholder ISO 9001:2000-standarderne. Produktet har en lang levetid og er pålideligt.

Bygningsreglementer

Kingspans isolerede sandwichpaneler lever op til bygningsreglementer og standarder og er i overensstemmelse med krav anvist i europæisk harmoniseret standard EN 14509: Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne – Præfabrikerede produkter – Specifikationer.

Garanti

Garantier ydet af vores firma bestemmes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøaggressivitet og den valgte belægningstype.

Note til indholdet

Selv om alle oplysninger ydet på denne webside og i publikationer offentliggjort på den ifølge virksomhedens tro er korrekte og fuldstændige, kan man ikke stole på deres egnethed i alle specifikke tilfælde. Alle oplysninger, vejledning og anbefalinger lægges kun ud som hjælpemiddel for brugeren under forudsætning af, at vores virksomhed, deres medarbejdere og repræsentanter ikke bærer ansvar for skader opstået af deres anvendelse.
Love, bekendtgørelser, standarder, regeringens reguleringer, udstillede certifikater og protokoller kan ændres i løbet af tiden. Hvis du får brug for detaljerede og aktuelle oplysninger, henvend dig til vores tekniske afdeling.
Farver på denne side er kun vejledende. Ved farvevalg kontakt Kingspan eller anvend RAL-prøveudtager.
 
Kingspan_Standard_Colors_NORTH

Kingspan Colour Chart

01/2020

Farver på denne side er kun vejledende. Ved farvevalg kontakt Kingspan eller anvend RAL-prøveudtager.
 
KS1000_RH_profilations_EN
KS1000_RH_module_EN

Casestudier

Kompatibelt tilbehør

Flere produkter

Download brochuren

Kingspan Produktsortiment 2017

Download vores produktkatalog over sandwichpaneler på væg og tag produceret på det lokale anlæg. Her kan du finde information om størrelse, profilering, belægninger, termiske egenskaber, brandklassifi

Kingspan Datablad vægsystemet KS1000 RH M

01/2020

Kingspan Spænd tabeller KS1000 FH [EN]

Andre produkter

Har du spørgsmål?

Kontakta gärna vara produktexperter, arkitektkonsulter eller var kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakt os