KS1000 PC lyspanel

HTL

Produktoversigt

KS1000 PC-lyspaneler af kammer-polycarbonat har vi udviklet til  bæredygtighed, som kunderne og miljøet vil sætte pris på. Hvis der anvendes lyspaneler på 5 % af tagfladen, sænkes energiforbruget i løbet af dagen med 70 %. Det kan kombineres med KS1000 RW-isolerede tagpaneler.
 

Den mest effektive måde, hvorp du kan sørge for en tilstrækkelig mængde af naturligt dagslys inde i bygningen, er at designe lyspaneler i taget. Naturligt lys i bygninger sparer ikke kun energien. Studier beviser den positive virkning, der støtter sundhed og koncentration. Det forbedrer arbejdsmiljøet og medarbejdernes velvære.

KS1000 PC kan anvendes ved alle bygningstyper med taghældning på mindst på 6°. Varmebeskyttelse sikres af U-værdi 2,0 W /m²K og det har fremragende modstandsevne mod uv. Effektivt belyst interiør skabes vha. lysgennemstrømning på 62 %.

Hvis du designer KS1000 RW-tagpanel for bygningen, kan du sammen med det kombinere lyspaneler KS1000 PC eller KS1000 PC Double Skin (med dobbelt polycarbonat plade).
 

Kingspan Produktsortiment

02/2022

Tekniske funktioner

Download brochuren
Mål og vægt
Karakteristika
Emballering, levering, håndtering, opbevaring og montage

Kingspan Produktsortiment

02/2022

Render_Profilquerschnitt-PC-Rooflights

KS1000 PC- og PC Double Skin-lyspaneler kan kombineres med KS1000 RW-isolerede tagpaneler. De kan anvendes til forskellige typer industrielle bygninger som fabrikker, lager, haller men også andre bygninger. Anvendelse af lyspaneler anbefales ikke i omgivelser med relativ forhøjet fugtighed i interiøret.

 • KS1000 PC- og KS1000 PC Double Skin-lyspaneler er egnet til taghældning på 6° (10 %).

 • Lyspaneler skal altid placeres mellem to KS1000 RW-isoleringspaneler, i retning som er både vinkelret på taghældning og som er med taghældning.

 

KS1000 PC

KS1000 PC Double Skin

d - tykkelse på polycarb. plade [mm]

20

40

D - panelets helhedstykkelse [mm]

55

75

Panelets vægt [kg/m²]

3,3

6,2

Vi producerer disse panellængder

Standardlængde af PC- eller PC Double Skin-panelet er fra 1 til 8 m inklusiv tilbageskæring. Kortere eller længere paneler kan ikke leveres, de kan heller ikke behandles på byggestedet.

Panelets tilbageskæring

Alle KS1000 PC- og PC Double Skin-paneler er allerede i produktion udstyret med tilbageskæring på 175 mm. Paneler bestilles allerede med bestemmelse, om det er venstre eller højre panel ment lagt på tagkonstruktionen. Ved bestilling skal bestillingsformular anvendes, den kan fås hos vores tekniske afdeling eller hos kundeafdelingen.

Varmeisoleringsegenskaber

Lyspanel Tykkelse på polycarb.
plade d [mm]
Varmeoverføringskoefficient
U [W/m2K]
KS1000 PC 20 2,0
KS1000 PC Double Skin 40 1,09

Værdier af varmeoverføringskoefficienten er bestemt i overensstemmelse med EN ISO 10211:2009.

Lysgennemstrømning i henhold til EN 410

Lyspanel Lystransmissionsfaktor
τv [%]
Samlet faktor af solenergi
g [%]
KS1000 PC 65 65
KS1000 PC Double Skin 36 45

Brandsikkerhedsegenskaber

Under prøvninger for vurdering af dryp fra lofter og tage i henhold til 73 0865 har vi ved KS1000 PC- og KS1000 PC Double skin-paneler fundet:
 • brændende partikler hverken falder eller drypper
 • ikke-brændende partikler drypper ikke
 • ikke-brændende partikler falder
Paneler kan anvendes i de tilfælde, hvor du ikke kræver, at der under brand ikke falder partikler.

Krav til dryp og fald af partikler fra lofter og tage findes i forslagsstandarder 73 0831 og 73 0842 og i bekendtgørelsen af Det tjekkiske Udenrigsministerium nr. 23/2008 Saml.

Note til indholdet

Selv om alle oplysninger ydet på denne webside og i publikationer offentliggjort på den ifølge virksomhedens tro er korrekte og fuldstændige, kan man ikke stole på deres egnethed i alle specifikke tilfælde. Alle oplysninger, vejledning og anbefalinger lægges kun ud som hjælpemiddel for brugeren under forudsætning af, at vores virksomhed, deres medarbejdere og repræsentanter ikke bærer ansvar for skader opstået af deres anvendelse.

Love, bekendtgørelser, standarder, regeringens reguleringer, udstillede certifikater og protokoller kan ændres i løbet af tiden. Får du brug for enhver tillægsoplysning eller aktuelle informationer, henvend dig til vores tekniske afdeling.

Advarsel og afgrænsning af garantier

Aftageren og fremtidig bruger anerkender, at de naturlige egenskaber af polycarbonat lyspaneler er hygroskopisk materialestruktur, som muliggør absorption og gennemtrængning af vanddamp. Afhængigt af omgivelser kan der forekomme kondensering af vanddamp i kamre og panelet kan blive ”tåget”. Dette fænomen er i overensstemmelse med EN 14963 (bilag A, afsnit A.3.6) og anses som naturlig egenskab, ikke som fejl, derfor kan det ikke være omfattet af garanti.

KS1000 PC- og KS1000 PC Double Skin bliver som standard påført tætningsbånd i produktionen i begge ender af panelet, hvilket begrænser indtrængning af fugtighed i panelet og til en vis grad begrænser opståen af kondensat og at panelet bliver tåget.

Emballering

 • standardemballering - vejtransport

 • For at øge transportkapacitet lægges paneler på polystyrenblokke eller træpaller med udvendige sider (dvs. trapezer) mod hinanden. Væggene er beskyttet af plader af skumpolystyren. Hele pakken er pakket ind i polyætylenfolie.

Levering

Hvis du ikke ønsker andet, foregår alle leveringer ved vejtransport til projektadressen. Aflæsning sker på aftagerens/kundens ansvar. Nærmere oplysninger om transport, håndtering og opbevaring af paneler under levering til byggepladsen findes i brochuren Teknisk håndbog, eventuelt efter anmodning til vores Tekniske afdeling.

Aflæsning og håndtering

 • Modtager af leveringen skal sørge for en korrekt aflæsning ifølge håndteringsanvisninger anført på pakker. Transportøren skal angive notering i følgesedlen om håndteringsmåde.

 • Under håndtering af panelpakker fortsæt ifølge opbevarings- og håndteringsmanualer, som hver panelpakke indeholder.

 • For en rigtig aflæsning anvendes altid tilsvarende mekanismer og hjælpemidler (især afhængig af panelets længde), afstandselementer, tekstilseler osv.

Opbevaring

 • Ovenlyspaneler bør opbevares sådan, at de er beskyttet mod vejrforhold som regn, sol osv. Beskyttende dækfolie bør ikke fjernes tidligere end lige før montage.

 • Hvis lyspanelet allerede er pakket ud, skal det sikres mod vejrforhold, især imod vand og fugtighed. På den måde skal det beskyttes indtil det bliver monteret ifølge fremgangsmåden nævnt nedenunder. Ikke-monteret lyspanel må aldrig udsættes for regn og vejrforhold!

Montage af paneler

Procedurer og montageanvisninger for panelernes montage er til rådighed på vores tekniske afdeling, hvor du kan aftale at få faglig oplæring af montagemedarbejdere.

Mere detaljerede oplysninger om aflæsning, opbevaring, håndtering og montage findes i teknisk håndbog.

Casestudier

Kompatibelt tilbehør

Flere produkter

Har du spørgsmål?

Kontakt venligst vores produkt eksperter, arkitektoniske konsulenter eller vores kundeservice for mere information. Vi er glade for at hjælpe.

Kontakt os