KS1000 FF

FF_panel_Kroc

Produktoversigt

Trapezprofileret KS1000 FF af K-Roc® mineraluld -system er enestående for sin brandsikkerhed. Det kan anvendes universalt og derfor er det et stærkt produkt i vores tilbud.

KS1000 FF-systemet har fremragende brandegenskaber, både på taget såvel som vægpanel. Hvad angår montage, er det passende for alle typer bygninger med taghældning på mindst 5° (8,5 %) uden dannelse af tværstød eller mindst 8° (14 %) med dannelse af tværstød.

KS1000 FF er et system helt uden formaldehyd og er fuldstændig uskadeligt. Skimmelsvamp og råddenhed har selvfølgelig ingen chance. Profiler med et bredt spektrum af overfladefarver, lige efter behov af gennemførelsen.


Type: Tagpanel
Længde: 3,0 til 13,0 m
Bredde: 1000 mm
Kerne tykkelse: 100, 120, 150, 175, 200 mm
Isoleringskerne: K-Roc® mineraluld
 

Datablad tagsystem KS1000 FF [EN]

05/2020

Tekniske funktioner

Download brochuren
Mål og vægt
Farver
Detaljer af panelets profileringer
Emballering, levering, håndtering, opbevaring og montage
Kvalitet og garanti

Download brochuren

Kingspan Produktsortiment

Download vores produktkatalog over sandwichpaneler på væg- og tag losinger. Her kan du finde information om størrelse, profilering, termiske egenskaber og brandklassificering.

Datablad tagsystem KS1000 FF [EN]

05/2020

Drawing_KS1000_FF_DE (2)
KS1000 FF-tagpanel med trapezprofileret øvre stål fastgøres vha. standardmetode af synlig montering. Panelet egner sig til alle bygningstyper med den minimale taghældning:
 • større end 5° (8.5 %) for tage med et panel i hældningsretningen (et panel fra tagrende til tagryg)
 • større end 8° (14 %) for tage med to eller flere paneler i hældningsretninge

Producerede panellængder

Standardpanellængder er fra 2 til 10 m (ved paneltykkelse på 60 mm kun til 7 m). Paneler kortere end 2 m forkortes på byggepladsen. Om produktionsmuligheder vedrørende mål og panelleveringer kontakt Kingspans kundeafdeling.
 • Tilbageskæring (Cut Back) - ikke-separeret og ikke-skåret, kun med indlagt separationsbånd
 • Hvis dit projekt kræver stød af paneler i tagets hældningsretning, læg paneler med overlapning vha. tilbageskæring.
KS1000 FF-paneler leveres som standard uden tilbageskæring. Hvis det kræves, kan der produceres paneler med påsat separationsbånd på det ydre blik for at skabe tilbageskæring i længde 200-250 mm (afskæring af nedre stål og fjernelse af mineralisolering skal udføres først på byggestedet).
Ved bestilling anfør venligst, om vi skal producere paneler med påsat separationsbånd. I bestillingen anvises længde af tilbageskæringen med mærkning, om det er venstre eller højre panel - ment lagt på tagkonstruktionen.

Lægger man panelet med trapezblik opad, hvor tilbageskæringen er rettet mod dig selv, er venstre panel det panel, som har en fri længdebølge på venstre side. Montageretning er i dette tilfælde fra venstre til højre (vi anbefaler montage i retning mod den fremherskende vindretning).
Kingspan_Standard_Colors_NORTH

Kingspan Colour Chart

01/2020

Farver på denne side er kun vejledende. Ved farvevalg kontakt Kingspan eller anvend RAL-prøveudtager.
 

Overfladestål

Z275 galvaniseret stål ifølge ČSN EN 10346 med en række muligheder for endelig overfladebeklædning – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol og Foodsafe.

Tykkelse på stål:
 • standardtykkelse på det ydre stål 0,60 mm
 • standardtykkelse på det indre stål 0,50 mm

Muligheder for overfladebeklædning - ydre stål

1.Standard Polyester - PES
Overfladebeklædning i form af polyesterlak påført i nominel tykkelse 25 μm på galvaniseret stål. Overfladebeklædning egner sig til vanlige udendørsmiljøer. Det drejer sig om en standardbeklædning leveret af vores firma.

2. Spectrum™ 
Kingspan Spectrum er polyuretan halvblankt beklædningssystem med nominel tykkelse på 50 μm med lidt granuleret effekt.
Det tilbyder fremragende holdbarhed og modstandsevne mod vejrforhold, korrosion og uv-stråling. Det udviser en høj grad af farve- og glansbestandighed. Takket være en god elasticitet yder det en høj modstandsevne mod mekanisk beskadigelse.
Kingspan Spectrum tilbydes i en bred skala af klassiske og metalliske farver. Indeholder hverken klor, ftalater og blødgørere og er 100% genanvendelig.

Muligheder for overfladebeklædning - indre stål

1. Polyester indre - PEI
Polyesterbeklædning er til vanligt indre miljø med nominel tykkelse på 15 μm. Standardfarven er gråhvid (ligner RAL 9002).

2. Standard Polyester – PES
Polyester er en universal og prisfordelagtig overfladebeklædning til vanlig inden- og udendørs anvendelse. Nominel lagtykkelse er 25 μm.

3. Foodsafe
Foodsafe er en speciel ikke-giftig overflade, der nemt kan gøres ren. Den er beregnet til både direkte og indirekte kontakt med fødevarer. Det drejer sig om et beklædningslag baseret på PVC med nominel tykkelse på 150 μm. Egnet til anvendelse i fødevareindustri, henholdsvis for anvendelse i miljø med højere hygiejniske krav.
Standardfarven er hvid (ligner RAL 9010).
Andre muligheder for overfladebeklædning kan drøftes med Kingspans tekniske afdeling.

Isoleringskerne

Isoleringskerne af mineralfibre er ikke-brandbar, egnet til applikationer krævende brandsikkerhed længere end 45 minutter, egnet til varmebeskyttelse af bygninger og isolering.

Tætning

Tætning af panelets længdestød: Panelet er allerede fra produktionen udstyret med PVC-tætningsbånd placeret i den frie bølge på den udvendige side. På efterkrav eller hvis det er foreskrevet i dokumentationen, kan standardtætningsbånd udskiftes med butylbånd fabriksmonteret.
I miljø med højere luftfugtighed, eller hvis der er store temperaturforskelle mellem interiør og eksteriør, anbefales det at tilføje tætningsbånd eller kit i rillen af længdestød på panelets indvendige side. Andre tætninger, end standard leveret fra produktionen, bestilles separat og påføres paneler efter deres leverance på byggepladsen.

Tætning af tværstød: I det tilfælde, at du skal lægge flere paneler i taghældning efter hinanden, skal du i de i forvejen forberedte tilbageskæringer påsætte butyl-tætningsbånd (P21) i to rækker efter hinanden for at sikre panelets hydroisolationsfunktion. Dette bånd er ikke en del af leverancen af panelerne, bestil det venligst separat.
MiniBox

I (minibox) indre

Emballering

 • standardemballering - vejtransport
 • For at øge transportkapacitet lægges FF-paneler på polystyrenblokke eller træpaller med udvendige sider (dvs. trapezer) mod hinanden. Væggene er beskyttet af plader af skumpolystyren. Hele pakken er pakket ind i polyætylenfolie.
 • Antallet af paneler i hver indpakning afhænger af panelets tykkelse, se tabel nedenunder. Antallet af paneler i pakken, som er længere end standard maksimal længde, er proportionelt reduceret.
 • den typiske pallehøjde er op til 1 100 m
Tykkelse på isoleringskerne [mm] 60 80 100 120 150 175 200
Antal emballerede paneler
 
13 11 9 7 6 5 5

Levering

Er der ikke aftalt andet, foregår alle leveringer ved vejtransport til projektadressen.
Aflæsning sker på aftagerens/kundens ansvar. Nærmere oplysninger om transport, håndtering og opbevaring af paneler under levering til byggepladsen findes i brochuren Teknisk håndbog, eventuelt efter anmodning til Kingspans Tekniske afdeling

Aflæsning og håndtering

 • Modtager af leveringen skal sørge for en korrekt aflæsning ifølge håndteringsanvisninger anført på pakker. Transportøren skal angive notering i følgesedlen om håndteringsmåde.
 • Under håndtering af panelpakker fortsæt ifølge opbevarings- og håndteringsmanualer, som hver panelpakke indeholder.
 • For en sikker aflæsning anvendes altid tilsvarende mekanismer og hjælpemidler (især afhængig af panelets længde), afstandselementer, tekstilseler osv.

Opbevaring

Under opbevaring hindres ophobning af vand mellem paneler og enorm belastning af paneler. De skal beskyttes mod direkte sollys, regn og støv.

Montage af paneler

Fremgangsmåde og anvisninger for montage er til rådighed på Kingspans tekniske afdeling, tlf.: +45 7021 7788, e-mail: info@kingspan.dk, hvor man kan aftale faglig undervisning af montagemedarbejdere.

Mere detaljerede oplysninger om aflæsning, opbevaring, håndtering og montage findes i teknisk håndbog.

Kvalitet

Kingspans isolerede sandwichpaneler er fremstillet af materialer af højeste kvalitet, og der anvendes den mest moderne produktionsteknologi. De opfylder de strenge krav til kvalitetskontrol, de overholder ISO 9001:2010-standarderne. Produktet har en lang levetid og er pålideligt.

Bygningsreglementer

Kingspans KS1000 FF-isolerede sandwichpaneler lever op til bygningsreglementer og standarder og er i overensstemmelse med krav anvist i europæisk harmoniseret standard ČSN EN 14509: Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler med isoleringskerne – Præfabrikerede produkter – Specifikationer.

Garanti

Garantier ydet af Kingspan bestemmes individuelt for hvert projekt, især afhængigt af miljøaggressivitet og den valgte belægningstype.

Note til indholdet

Selv om alle oplysninger ydet på denne webside og i publikationer offentliggjort på den ifølge Kingspans tro er korrekte og fuldstændige, kan man ikke stole på deres egnethed i alle specifikke tilfælde. Alle oplysninger, vejledning og anbefalinger lægges kun ud som hjælpemiddel for brugeren under forudsætning af, at vores virksomhed, deres medarbejdere og repræsentanter ikke bærer ansvar for skader opstået af deres anvendelse.
Love, bekendtgørelser, standarder, regeringens reguleringer, udstillede certifikater og protokoller kan ændres i løbet af tiden. Hvis du får brug for detaljerede og aktuelle oplysninger, henvend dig til vores tekniske afdeling.

Casestudier

Kompatibelt tilbehør

Flere produkter

Har du spørgsmål?

Kontakt venligst vores produkt eksperter, arkitektoniske konsulenter eller vores kundeservice for mere information. Vi er glade for at hjælpe.

Kontakt os