Planet Passionate – Kingspans nye vision for bæredygtighed for 2030

3 december 2019 Kingspan A/S
Kingspan Planet Passionate Ocean

Vi er Planet Passionate

3. december 2019: Kingspan har i dag lanceret en større strategi for de kommende 10 år, der skal spille en rolle i forhold til at reducere verdens kulstofudledninger med 45 % inden 2030 – som fastlagt i Parisaftalen – og bidrage til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. 

Planet Passionate-strategien består af 12 ambitiøse mål, der adresserer påvirkningen fra Kingspans forretningsdrift og fremstilling på fire centrale områder: energi, kulstof, cirkularitet og vand. Forpligtelserne inden 2030 omfatter: 
  • Energi: at drive 60 % af Kingspans forretning direkte på baggrund af vedvarende energi, hvoraf mindst 20 % af denne energi genereres på produktionsanlæg (en stigning på 5,9 % i dag) 
  • Kulstof: at opnå en nettonul-kulstofproduktion og en reduktion på 50 % i CO2-intensitet for produkter fra primære forsyningspartnere 
  • Cirkularitet: at genanvende 1 milliard PET-flasker om året til isoleringsprodukter samt opnå nulvirksomhedsaffald til deponering på tværs af alle anlæg
  • Vand: at indsamle 100 millioner liter regnvand til Kingspans vandforbrug 
Som anerkendelse af sine fortsatte forpligtelser til bæredygtighed har Kingspan i dag præsenteret sit medlemskab af Ellen MacArthur Foundations Circular Economy 100 (CE100), som er verdens førende netværk for cirkulær økonomi.
 
Byggeindustrien er en af de største bidragydere til udledningen af kulstof og drivhusgas, idet byggeri og bygninger tilsammen tegner sig for 39 % af alle kulstofudledninger globalt. World Green Building Council anslår, at fast kulstof – kulstof, der anvendes til fremstilling, konstruktion og bortskaffelse af byggematerialer – vil være ansvarlig for halvdelen af hele kulstofaftrykket i nybyggeri fra nu og frem til 2050. Læs mere >>