Kooltherm K108 mere dagslys

Ekstra plads og mere dagslys

Hulmursisolering Kooltherm K108 fra Kingspan kan med sin lambda værdi på 0,018 W/m·K spare mere end halvdelen af pladsen til isolering i forhold til traditionel isolering. Dette giver uanede muligheder for at få maximal udnyttelse af plads samt op til 40 % ekstra dagslys.

1. ROI (return on investment)
2. Mere dagslys
3. Ekstra plads
4. Tidsbesparelse
5. Referencer
Kontakt / book et besøg

Værdien af mere plads

“En lavere varmeledningsevne (lambda) gør det muligt at benytte tyndere isolering, hvilket giver tyndere ydre vægkonstruktion. En slankere konstruktion frigiver et større indvendigt gulvareal. Flere indvendige kvadratmeter giver et større investeringsafkast (ROI)."
Kingspan Kooltherm isoleringsplader til væg har en ekseptionel varmeledningsevne og giver maksimal isolering på mindst mulig på plads. En rapport er blevet udfærdiget af COWI, hvor de har kigget nærmere på investeringsafkast (ROI), når der benyttes Kingspan Kooltherm vægisolering kontra traditionelle brugte isoleringsprodukter i Danmark. 

Resultatet kan virkelig godt betale sig at kigge nærmere på.

I COWI's rapport er der taget udgangspunkt i Storkøbenhavn, og her er resultatet at Kooltherm i langt største parten udkonkurrerer alternative isoleringsløsninger. Ved at give ekstra kvadratmeter og derved et uovertruffen stort afkast (ROI) på helt op til 638%.
Kvinde ser dagslys gennem vindue

Mere Dagslys

De strukturelle fordele ved isoleringsmaterialer med høj ydeevne er almindeligt anerkendt: Ved at benytte isoleringsmaterialer med bedre varmeledningsevne minimeres tykkelsen af den samlede konstruktionen og vægten der kræves for at opnå den ønskede termiske ydeevne (U-værdi).

Hvad mindre velkendt er, hvordan tykkelsen af ydervæggen har stor indflydelse på mængden af dagslys.
Tilstrækkelig dagslys har en positiv indflydelse på menneskers trivsel generelt. Undersøgelser har vist, at dagslys påvirker flere vigtige biologiske processer i den menneskelige krop, der regulerer vores biologiske ur og vores helbred samt vores følelse af velvære. Desuden i bygninger: tilstrækkelig dagslys kan føre til en reduktion i brugen af kunstig belysning og elektrisk energi.

Derfor er dagslys en vigtig kvalitet for de fleste typer bygninger, der rummer menneskelige aktiviteter, såsom boliger, kontorbygninger, skoler, hospitaler mv. Men stadig strengere krav om energiforbrug og bæredygtighed har en tendens til at reducere vinduernes dimensioner og gennemsigtighed samt for at øge tykkelsen af isoleringslag og facadekonstruktioner, der begge kan medføre reduktion af dagslys i bygningen.

Ved at bruge højeffektiv isolering i facaden f.eks. Kooltherm K108 gør, at man derved kan halvere tykkelsen af sin vægkonstruktion og derved opnå op til 40 % mere dagslys, hvilket reducerer energiforbruget og øger indeklimaet og komforten.

Peutz BV har udført en detaljeret rapport om, hvordan forskellige isolerede konstruktioner kunne påvirke dagslys i et rum. Baseret på en U-værdi på 0,11, og afhængig af vinduets størrelse og orientering, ser vi forbedringer fra mellem 30 og 60% mere dagslys ved brug af Kooltherm K100-serien. Det er kendt, hvordan tykkelsen af ​​ydervægge kan påvirke dagslys.
Tegning over dagslys med Kooltherm
Kooltherm sammenligning tykkelse

Maximalt flere nettokvadratmeter

Kingspan Kooltherm K108 Hulmursisolering anvendes i murværk og på grund af den høje isoleringsværdi kan man med en tykkelse på 180 mm opnå en U-værdi på 0,08. Dermed bevares en slank hulmurskonstruktion – kan spar op til 205mm (180mm K108+ 25mm luft) vs Mineraluld 0,037.

Hulmurkonst. - imellem 108 mm. teglsten og 150 mm. gastbeton

  Kooltherm K108
lambda 0,018
Mineraluld
lambda 0,030
Mineraluld
​lambda 0,032
Mineraluld
​lambda 0,034
Mineraluld
​lambda 0,037
U-varde 0,13 103 mm 210 mm 220 mm 244 mm 260 mm
U-varde 0,11 125 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm
U-varde 0,10 140 mm 260 mm 280 mm 320 mm 340 mm
U-varde 0,09 160 nn 300 mm 320 mm 340 mm 380 mm
U-varde 0,08 180 mm 340 mm 360 mm 380 mm 410 mm
Ved at benytte Kingspan Kooltherm isolering sparer du ikke bare plads, men i særdeleshed også tid og risikoen for forsinkelse på byggepladsen kan undgåes : 

✓ Hurtigere byggeproces og færre stop pga. vejr
✓ Tidligere aptering og hurtig ibrugtagning
✓ Velegnet til helårsbyggeri
✓ Hurtig og præcis montage
 

Downloads

Kooltherm K108 Detaljer

Fundamentsdetalje, Tagdetalje -Stern, Vinduesdetalje -Bund, Top

Kooltherm K108 Hulmursisolering

Monteringsanvisning for hulmursisolering

ROI - Value of Space brochure

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59