Certificering

I Kingspan lægger vi stor vægt på kvalitet, miljø og sikkerhed. Dette gælder for alle vores faciliteter rundt om i verden. Vores produktionssteder i Tiel og Winterswijk har begge ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (erhvervsmæssig sikkerhed) certificeringer. Det betyder, at lokaliteter og processer regelmæssigt inspiceres af uafhængige eksterne parter. Således forbliver den overordnede kvalitet garanteret i bredeste forstand.
Certificering logo Kingspan

ISO 9001

ISO 9001-standarden stiller krav til organisationens kvalitetsstyringssystem. En vigtig del af dette er kundetilfredshed. Standarden giver for eksempel overensstemmelse med overholdelse af kunden med de specificerede specifikationer og overholdelse af lovkrav.

Kvalitetssikringen er forankret i hele vores virksomhed fra produktion til levering, dermed er kvalitetssikringen uafhængigt af personer. Det er af afgørende betydning, at vores kunder og samarbejdspartnere oplever Kingspan som en virksomhed, hvor vi leverer de bedste kvalitets produkter og højeste serviceniveau. ISO-certificeringen er medvirkende til at alle Kingspan medarbejdere konstant tænker i hvordan vi kan forbedre vores i forvejen høje service- og kvalitetsniveau.

ISO 14001

ISO 14001 er en standard i miljøledelse. Ligesom ISO 9001 er denne standard blevet udviklet af International Organization for Standardization. På baggrund af miljøledelsessystemet, der stammer fra ISO 14001, kan miljørisici styres og reduceres. Miljørisikovurdering er en af ​​de vigtigste komponenter i denne standard. Vores produktionssteder er ISO 14001-certificerede, hvilket betyder, at vi arbejder efter en miljøplan og styrer de miljømæssige risici omkring vores produkter og processer.

Merværdi ISO 14001

Udover at være ISO certificeret har Kingspan også en BREEAM og LEED certificering, som giver en merværdi til vores ISO 14001-certificeringen.

Når du har at gøre med BREEAM og LEED-certificering af bygninger, har ISO 14001-certificeringen en merværdi. I disse vurderingsmetoder vurderes bygninger for deres bæredygtighed. Når du arbejder med materialer, der påvises af bæredygtig oprindelse, tildeles yderligere point til bygningen. Med vores produkter har du ikke kun højkvalitets isoleringsmaterialer, men vores ISO 14001 certificering gør det også lettere for dig at opnå højere scoringer inden for BREEAM og LEED certificering.
 

OHSAS 18001

OHSAS 18001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer.

En sund og sikker arbejdsplads berører os alle, derfor har vi valgt at blive OHSAS 18001 certificeret. Kingspan forpligter sig som virksomhed til, at rapportere om vores sundhed og sikkerhed. Dette er med til at vi overholder den høje standard om, at være en samvittighedsfuld arbejdsplads der løbende kigger på mulige forbedringspunkter på alle fronter.

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59