Brandsikkerhed

Brand bogstaver isolering

Brandsikkerhed

Brandsikkerhed er en vigtig faktor.
Høj brandsikkerhed reducerer risikoen for kvæstelser og skader. I den henseende gør Kingspan Insulation også alt for at vores produkter har gode brandegenskaber og opfylder de lokale krav. Læs mere nedenfor, eller kontakt vores tekniske afdeling for mere information.
 

Brandsikkerhed

Algemeen_Brand_NL
Kravene til brandsikkerhed afhænger af formål og placering af en bygning i forhold til andre bygninger. Kravene til en bestemt bygning skal altid drøftes med Kingspan eller en brandkonsulent indenfor området.

I Danmark arbejder vi med Euroklasse-systemet DS/EN13501, når det kommer til isoleringsmaterialernes brandsikrende egenskaber. Dette system er obligatorisk for CE-mærkning. Ved hjælp af dette system kan vi undersøge, hvor brændbart et materiale er.

Byggevares reaktion på brand DS/EN13501-1 inddeles i følgende primærklasser: A1, A2, B, C, D, E, F.
Klasse A1 er højeste kravniveau, som ikke kan kombineres med tillægsklasser.
Klasse A2, B, C, D  kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).
der anvendes følgende betegnelser: s1 meget begrænset mængde af røgudvikling s2 begrænset mængde af røgudvikling s3 intet krav til mængde af røgudvikling d0 ingen brændende dråber eller partikler d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler

Klasse E kan enten stå alene eller kombineres med (s) og (d)

Klasse F indebærer ingen krav og kan ikke kombineres med tillægsklasser. Vores Kooltherm og Therma er begge skumisolering, men vil ikke smelte eller dryppe når det kommer i kontakt med åben ild.
•       Kooltherm – Euroklasse B,s1-d0 eller C,s1,d0 (Klasse A eller Klasse B)
•       Therma – Euroklasse E - Broof(t2) test, og REI30 på ståldæk, testet efter DS/EN13501-2 Kooltherm og Therma må ikke forveksles med XPS eller EPS isolering, som er thermoplastic isoleringsprodukter, med en meget anderledes reaktion på brand.
De fleste XPS og EPS produkter kommer under brandklasse F. Brandklassen for de enkelte produkter kan i øvrigt ses i de respektive datablade.

Du kan kontakte os på techline@kingspaninsulation.dk eller tlf. +45 44 95 55 59

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59