Algemeen_Duurzaamheid-Energie besparen_NL

Bæredygtighed

Kingspan har, som en af verdens førende producenter af byggematerialer og med faciliteter verden over, forstået vigtigheden af at være en ”grøn” virksomhed. Vi har klimaet på dagsordenen, og det er en vigtig del af vores vision og målsætning

Bæredygtig tænkning er en del af vores DNA

sustainable_Kingspan_landingpage_SE
Vi anerkender betydningen af klimaforandringerne for det globale samfund og vigtigheden af at handle på dette - også inden for byggesektoren - som et led i bestræbelserne på at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder både i det eksisterende byggeri og i nybyggeri.

En af vejene til at minimere udledningen af drivhusgasser er med en optimal energieffektivitet i bygninger. Dette kan bl.a. opnås med Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Therma og det nyligt lancerede Optim-R®, som er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag.

Danmark er en af forløberne i reduktionen af drivhusgasser og har samtidig nogle af verdens strengeste energikrav til bygninger. Kingspans produkter kan hjælpe med at opfylde disse krav med maksimum isolering på minimal plads. Brugen af vores produkter kan ikke alene være med til at reducere CO2 udledningen som følge af den høje isoleringsevne, det kan også være med til at reducere den samlede konstruktion, hvorved man kan spare på andre byggematerialer og mindske materialespild, hvilket igen fører til mindre CO2-fodaftryk.

Kooltherm er den eneste hårde isoleringsplade som har et DuBo-certifikat fra NIBE i Holland. Alle Kooltherm isoleringsprodukter har BREAAM A+ certifikat. Det er målsætningen, at alle Kingspans faciliteter fra 2020 udelukkende skal drives af vedvarende energi. I 2016 kom 57% af Kingspan koncernens energiforbrug fra vedvarende energikilder. Kingspan støtter op om en stærk global klimaaftale med henblik på at sende et klart signal til erhvervslivet om at kanalisere investeringer i retning af kulstoffattige løsninger og derved bidrage til store miljøforbedringer.
Infographic - NZE - LS - HR - No Text


Kingspan er desuden tre år i træk blevet udnævnt som en af de førende virksomheder indenfor aktiviteter og strategier i forhold til klimaforandringer og er kommet med på en klima "A" liste hos CDP.

 

Downloads

NetZero Planet Passionate Brochure

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59