Bæredygtighed

Klimavenlig isolering

Vi har klimaet på dagsordenen

Kingspan har, som en af verdens førende producenter af byggematerialer, forstået vigtigheden af at være en ”grøn” virksomhed. Vi har klimaet på dagsordenen, og det er en vigtig del af vores vision og målsætning. Den CO2, der anvendes til at fremstille, bygge og bortskaffe byggematerialer – vil være ansvarlig for halvdelen af hele CO2-aftrykket i nye byggerier fra i dag til 2050. Derfor har vi som global virksomhed et ansvar!

Vi anerkender betydningen af klimaforandringerne for det globale samfund og vigtigheden af at handle på dette - også inden for byggesektoren - som et led i bestræbelserne på at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder både i det eksisterende byggeri og i nybyggeri.

En af vejene til at minimere udledningen af drivhusgasser er med en optimal energieffektivitet i bygninger. Dette kan bl.a. opnås med Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm, Therma og det nyligt lancerede OPTIM-R, som er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag.

Danmark er en af forløberne i reduktionen af drivhusgasser, og har samtidig nogle af verdens strengeste energikrav til bygninger. Kingspans produkter kan hjælpe med at opfylde disse krav med vores højeffektve isolering, som giver maksimum isolering på minimal plads. Brugen af vores produkter kan ikke alene være med til at reducere CO2 udledningen som følge af den høje isoleringsevne, det kan også være med til at reducere den samlede konstruktion, hvorved man kan spare på andre byggematerialer og mindske materialespild, hvilket igen fører til mindre CO2-fodaftryk.
Byggeriets Klimapriser vinderbillede

Vinder af Klimaprisen 2020

Som en del af vores store fokus på bæredygtighed og klimaet er vi ret stolte over at have vundet Byggeriets prestigefulde Klimapris. Læs mere her.

CO2 neutrale fabrikker

I 2011 iværksatte Kingspan en ambitiøs klimastrategi, nemlig at være 100 % CO2 neutrale på alle vores 140 fabrikker verden over i 2020. Ikke mindst på vores helt nye Kooltherm fabrik i Jönköping i Sverige, som er den mest højteknologiske og energirigtige Kingspan fabrik til dato, og vil producere isoleringen ud fra 100 procent vedvarende energikilder.

Vindmølle - Net Zero Energy 2020 vision
Planet Passionate

Sådan gør vi en forskel

Planet Passionate er Kingspans ambitiøse, 10-årige, globale bæredygtighedsprogram, der har som målsætning at at mindske verdens udledning af CO2 med 45 % inden 2030, som det er bestemt i Parisaftalen, og dermed bidrage til at få opfyldt FN's mål om bæredygtig udvikling.

Læs mere om Planet Passionate planerne her.

Downloads

NetZero Planet Passionate Brochure

Andre læste også: