Isoleringskrav

Danmark har i dag samlet set nogle af verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Nye danske bygninger bruger derfor mindre energi til bygningsdrift end nybyggeri i andre lande.

Med Lavenergibygninger 2018 reduceredes energiforbruget yderligere med 25 pct., og i Bygningsklasse 2020 reduceres energiforbruget med ca. 50 pct. i forhold til BR10.

Hvad er forskellen?
Eksempel på energiramme for boliger, kollegier, m.m. efter hhv. BR10, Lavenergibygninger 2015 og
Bygningsklasse 2020.

Omfatter energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation og varmt brugsvand.
2015 - (30 + 1000/A) kWh/m. pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal
2020 - boliger, kollegier og hoteller er energirammen 20 kWh/m./.r
2020 - For andre bygninger er energirammen 25 kWh/m./.r.

Mere information om energibehov, dimensionerende transmissionstab, lufttæthed osv. kan findes på  http://bygningsreglementet.dk

Kingspan til nybyggeri og renoveringsprojekter
Når energikravene skærpes, betyder det mere isolering i konstruktionen, både i nybyggeri og ved renovering.

Arkitekter, bygherrer og husejere bliver stillet overfor et dilemma; enten kan de bygge med traditionelle isoleringsprodukter, hvilket resulterer i tykke konstruktioner, som æder værdifulde kvadratmeter - eller de kan finde alternativer, som giver mulighed for at bevare danske byggetraditioner og samtidig opnå fremtidens energikrav.

Med Kingspans isoleringsprodukter får du maksimum isolering på minimum plads, hvilket giver en slank konstruktion, som kan leve op til de høje energikrav i Bygningsklasse 2020.
Eksempler på anbefalede U-værdier i et typisk nybygget parcelhus.

Eksempler på anbefalede U-værdier i et typisk nybygget parcelhus.
  Ydervægge Tag Terrandæk
BR15 0,10 0,08 0,09
BR20 0,08 0,06 0,06

Den slanke konstruktion er også en fordel i renoveringsprojekter, hvor pladsen kan være begrænset.
Størstedelen af Danmarks fremtidige bygninger er allerede bygget, hvorfor energieffektivitet i eksisterende huse og andre bygninger er lige så vigtig som i nybyggeri.

Kingspan har stor erfaring med både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Kontakt os for rådgivning om valg af produkter, beregning af U-værdier mv.


 

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59