Toftebo

Toftebo

Toftebo er et pragteksemplar på totaløkonomisk renovering. Renoveringen af Toftebo har givet en energibesparelse til opvarmning på ca. 85% og løftet bebyggelsens energimærke fra F til A. Renoveringen er så succesfuld at den har vundet prisen som Årets byggeri i 2017 i kategorien bolig.

Projekt

Toftebo er en ældre boligbebyggelse i det centrale Værløse. Bygningerne var udfordret af beton- og murværksskader, der krævede reparation – og havde derudover nogle generelle problemer med kuldebroer og dårlig isolering. 

Opførelses periode:
2017
Produkt :
Kooltherm K5 Facadeisolering
Toftebo

Det viste sig, at en opnået energibesparelse var så stor, at det kunne betale sig at totalrenovere bebyggelsen frem for blot at reparere den. 

Toftebo er derfor et unikt eksempel på, hvordan en holistisk, ambitiøs og totaløkonomisk tilgang til renovering af en eksisterende bygningsmasse kan muliggøre en hurtigere og nødvendig energi- og CO2 besparende renovering af almene boliger. Toftebo er svaret på fremtidens almene bolig, og kan i større skala spare Danmark for milliarder af kroner i opvarmning og forurening/CO2

Energirenoveringen tager afsæt i passivhus-standarden, som er den førende standard indenfor lavenergibyggeri, og omhandler en renovering af boligbebyggelsens facader, tage, altaner og tekniske installationer. 
 
Renoveringen er foretaget først og fremmest ved at forbedre og optimere bygningens klimaskærm, og udnytte den energi der er i boligen bedst muligt. Dette er opnået ved at efterisolere bygningskroppen og skifte til super-lavenergi vinduer, samt etablere effektive varmegenvindingsanlæg, der både sikre frisk luft i boligerne og genanvender varmen med op til 85 %. Dermed er det muligt at udnytte den gratis solar-energi fra solen, og den energi som personerne og apparaterne i boligen afgiver, til at opvarme boligen

Det var vigtigt for os at overholde passiv standarden og samtidig bibeholde en tynd vægkonstruktion. Dette kunne lade sig gøre med Kingspan Kooltherm K5 isolering. Grundet den lave lambdaværdi på isoleringen slap vi for at få en tyk vægkonstruktion på den eksisterende mur, hvilket også var et ønske fra Arkitekten og Bygherrens side.  

Tage Ludvigsen, Project developer & Teknisk Specialist Facade hos STOMester

Oplysninger om involverede parter

Kunde DAB 
Arkitekt Bjerg Arkitektur 
ETICS System leverandør  STO Danmark 
Fotograf  Michael Ellehammer 

Produkter

Andre renoveringsprojekter

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 18C

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59