Undgå at hæve din tagkonstruktion ved efterisolering af dit tag

23 april 2021 Kingspan Insulation Danmark

Den 16. april 2021 bragte Bygtek en artikel, hvor Boligudvalget har bedt indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek oplyse, om arkitekturen lider skade, når gamle huse med gesimser skal have bygget 40 centimeter ekstra væg op, når de skal have skiftet taget for at leve op til energikravene.

Kaare Dybvad Bek understreger i sit svar, at Bygningsreglementets energikrav skal følge EU-regler og er en implementering af et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. Ifølge direktivet er Danmark forpligtet til at stille krav om gennemførelse af rentable energibesparelser, når bygninger renoveres. Hvad artiklen glemmer at informere om er, at der er alternativer til dette. 

Installation Kooltherm K12

Arkitekturen er i fare – hvorfor ikke brug Kooltherm?

Med Kingspans isolering Kooltherm K12 behøver du nemlig ikke at hæve tagkonstruktionen, da isoleringspladen har en lambda værdi på 0,020 W/(mK). Den lave lambda værdi gør det muligt at opnå U-værdi med en tyndere tagkonstruktion, og dermed opnå isoleringskravene med en tyndere isoleringstykkelse. Det vil derfor ikke kunne betale sig at bruge traditionel isolering, da merudgiften ganske enkelt er for høj hvis du også skal hæve din tagkonstruktion.

Stor efterspørgsel på Kooltherm K12

Vi oplever en stor efterspørgsel på Kooltherm K12 i øjeblikket, da mange er i gang med at renovere og efterisolere deres tag grundet regeringens mange tilskudspakker til efterisolering. Her er Kooltherm K12 et oplagt valg, da du både kan efterisolere dit tag uden at hæve tagkonstruktionen og opnå energikravene på minimum plads, fortæller Scott McMonagle, Country Manager for Kingspan Insulation Danmark.

Efterspørgslen ses også på fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor det slet ikke er tilladt at ændre i selve bygningskonstruktionen. Her er Kooltherm K12 også er meget populært valg, da kravene i Bygningsreglementet kan overholdes uden at ændre i kontruktionen.

Nedenfor kan du se en række videoer som fortæller om mulighederne med Kooltherm K12.

Se også, hvordan du efterisolerer eller erstatter gammel mineral uld med Kooltherm K12 på en let ydervæg.

Andre læste også: