Tænk nyt ved renovering. Skift isoleringstype og behold flere m2.

9 november 2021 Kingspan Insulation Danmark
Ryesgade 25 Interiør taglejlighed

 

Kooltherms høje isoleringsværdi reducerer tykkelserne markant, når Bygningsreglementets energikrav skal overholdes

Der er stadig et stort grønt potentiale i at energirenovere såvel private som offentlige bygninger og opnå klare besparelser. Tænkes der samtidig nyt ved valget af isoleringstype, følger der ekstra fordele med.

Dels for brugerne, der kan få ekstra kvadratmeter til rådighed. Dels for entreprenører og håndværkere, som ved renoveringen ikke skal lave ændringer på bygningens konstruktion for at opfylde de nyeste krav i Bygningsreglementet.

Ved renovering skal hele bygningen energioptimeres

Ryesgade 25 Gadefacade

Som et led i den grønne omstilling er der et vigtigt nyt krav i Bygningsreglementet:

At man ved renoveringer samtidig er forpligtet til at energioptimere hele bygningen. Her har indsatsen for at forbedre den energimæssige ydeevne især fokus på isoleringstykkelser – og isoleringsstandarden angives i U-værdi.

Ønsker man at erstatte den eksisterende isolering, vil den oftest være med en lambda-klasse 0,050 W/(m·K) - jfr. DS418 Annex G: Designværdier til beregning af eksisterende konstruktioner i forbindelse med ombygning og renovering.

Ved at tænke nyt og fx skifte til Kooltherm fra Kingspan vil isoleringsværdien være op til 2,5 gange bedre. Det betyder, at der i praksis kan spares op mod halvdelen af isoleringstykkelsen.

Hvad betyder et nyt materialevalg for isoleringstykkelserne?

Mineraluld er det mest udbredte isoleringsmateriale i dag. Her medfører Bygningsreglementets nye mindstekrav om U-værdi, at isoleringstykkelserne til væg, gulv, loft og tag skal være på mellem 205-345 mm sammenlignet med 110-190 mm ved brug af Kooltherm plader fra Kingspan.

Så ved at tænke nyt og skifte isoleringsmateriale kan der bygges tyndere væg- og tagkonstruktioner, som i sidste ende giver flere kvadratmeter. Dette ses blandt andet i ejendommen Ryesgade 25 på Nørrebro i København.

​Mindstekrav ved renovering og efterisolering /
udskiftning af bygningsdele
U-værdi
(W/(m²·K))
Gammel isolering
(0,050 W/(m·K))
Ny mineraluld
(0,037 W/(m·K))
Kooltherm
(0,020 W/(m·K))
Væg
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,18 280 mm 205 mm 110 mm
Gulv
Terrændæk, kældergulve mod jord
0,10 420 mm 310 mm 170 mm
Loft- og tag
Skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod taget
0,12 470 mm 345 mm 190 mm

 

Første DGNB-certificerede renovering af en bevaringsværdig bygning

Ryesgade 25 Tagaltaner
Ryesgade 25 er en boligejendom fra 1906, som har fået en gennemgribende renovering med fokus på bæredygtighed, energibesparelse samt forbedring af indeklimaet. Gennem hele projektet har der været en respekt for den oprindelige arkitektur og ejendommens sjæl.

Renoveringen af københavner-ejendommen har fået en DGNB-sølvcertificering – som den første bevaringsværdige bygning i landet. Kingspan har leveret al isolering til dette renoveringsprojekt. Isoleringen på det nye tag er Kooltherm K12 Isoleringsplade til væg/loft. Efterisoleringen af de eksisterende vægge er Kooltherm K17 Isoleret gipsplade. Isoleringen af de nyetablerede tagterrasser er Therma TR26 Tagisolering og TT46 Kileskåret Tagisolering. Netop isoleringen har spillet en vigtig rolle for energioptimeringen, forbedring af indeklimaet samt opnåelsen af DGBN-certificeringen. Projektet blev i øvrigt nomineret til Renover prisen 2020.
 

Konstruktionen skal ikke hæves eller ændres

I mange tilfælde giver Kingspans isoleringsplader mulighed for at efterisolere en bygning uden at skulle øge højden på tagkonstruktionen eller bredden på ydervæggen. Dette sparer tid og bevarer samtidig bygningens arkitektoniske udtryk.

Lette i vægt - nemme at arbejde med

Lette i vægt

Kooltherm isoleringsplader er fremstillet af hårdt fenolskum, har en fiberfri kerne og er lette i vægt. Pladerne indeholder ikke skadelige stoffer, er nemme at håndtere, tilpasse og montere. I kraft af den hårde kerne kan Kooltherm isoleringsplader ikke forskydes eller falde sammen.

EPD miljødeklareret til bæredygtigt byggeri

Kooltherm isoleringsplader er forsynet med en EPD - Environmental Product Declaration. EPD efter Euronorm EN bruges i de fleste lande i verden. Denne standardiserede erklæring angiver, i hvilket omfang et produkt har en indvirkning på miljøet. Kooltherm isoleringsplader er vurderet i henhold til den nyeste standard EN15804 + A2.

EPD’en er en del af certificeringsdokumentationen til DGNB certificeret byggeri.

Kingspan Insulation Denmark

Langebjergvænget 14

4000 Roskilde

Tel: +45 44 95 55 59