Skal du udskifte gammel mineraluld?

28 september 2020 Kingspan Insulation Danmark

Arbejdstilsynet har meddelt, at udkastet til en ny mineraluldsbekendtgørelse nu er sendt i høring. Baggrunden for de nye regler er ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard politisk enighed i arbejdsmiljøforligskredsen om en ny model for regulering. 

Kingspan Kooltherm er et godt alternativ til gammel mineraluld

Renoverng med Kingspan isolering

Kingspan er ikke involveret i høringsprocessen, men vi hilser den nye mineraluldsbekendtgørelse velkommen. Ifølge Miljøstyrelsen, findes der ca. 7 millioner tons gammel mineraluld i huse og bygninger rundt om i Danmark. Hvis den gamle mineraluld skal udskiftes, står Kingspan klar med produkter og løsninger, der gør det nemt at skifte til en anden type isolering. Scott McMonagle, Country Manager hos Kingspan Insulation i Danmark, udtaler blandt andet: 

”I Kingspan synes vi, det er rigtigt positivt, at politikerne begynder at sætte fokus på emnet. Kingspan’s isoleringsprodukter et rigtigt godt alternativ til at erstatte den gamle mineraluld i forbindelse med renovering og efterisolering", fortæller Scott MacMonagle og fortsætter:

Kingspans Kooltherm isoleringsprodukter har en lambda værdi helt ned til 0,018 W/(m·K), hvilket betyder, at du kan erstatte gammel mineraluld med samme tykkelse Kooltherm og samtidig forbedre energieffektiviteten væsentligt. Med 100 mm Kooltherm sammenlignet med 100 mm gammel mineraluld vil isoleringseffekten være op til 2,7 gange større, afslutter Scott og henviser til DS418, hvor designværdien for gammel mineraluld er 0,050W/(m·K).

Scott McMonagle, Country Manager, Kingspan Insulation Danmark 

Sammenligning af varmetab med gammel mineraluld

Bemærk, at det er en fordusætning for sammenligningen, at isoleringstykkelserne er de samme. Varmetabet for hvert isoleringsprodukt er baseret på den bedste lambda værdi, sammenlignet med gammel mineraluld med en lambda værdi på 0,050 W/(m·K). Den termiske varmeledningsevne er baseret på data fra VarmeIsoleringsForeningen (VIF). Den termiske varmeledningsevne er målt ved 10 °C. Sidst men ikke mindst har den gamle mineraluld en designværdi fra DS418.

Der er mange fordele med Kooltherm

Vi har nu igennem snart 50 år leveret energirigtige løsninger til byggerier verden over, og i Danmark, hvor vi har de strengeste energikrav i verden, er efterspørgslen for vores energirigtige produkter støt stigende. Vi produktudvikler hele tiden og det med ét særligt fokus; at nedbringe udledningen af CO2 og drivhusgasser markant, og ikke mindst sørge for en optimal bygnings energieffektivitet. Med Kingspans isoleringsprodukter får du ikke kun en lavere lambdaværdi, men en lang række andre fordele:

  • Kooltherm serien er oplagt til renovering og efterisolering på grund af de slanke isoleringsplader og den høje isoleringsværdi
  • Kooltherm K100 serien har en lambda værdi på 0,018 W/(m·K), mens gammel isolering skal regnes efter en lambda værdi på op til 0,050 W/(m·K).
  • Kooltherm har fremragende brandegenskaber, nogle produkter opnår brandklassifikation B-s1, d0 (klasse A materiale).
  • Alle vores Kooltherm produkter opnår A+ certifikat i BREAAM Green guide (BREAAM klassifikationen er på vores UK produktion), og vi har EPD’er på alle vores Kooltherm produkter
  • Kooltherm isoleringsplader er lette i vægt, og er derfor nemme at arbejde med på en byggeplads.
  • Kooltherm er et af de mest termisk effektive materialer der er til rådighed i dag. Dette er med til at give optimal energieffektivitet i bygningerne og reduktion af drivhusgasser.
  • Når du vælger Kooltherm til dit renoveringsprojekt sparer du på andre byggematerialer, og dermed mindsker du materialespild.
  • Kooltherm er fremstillet på en måde, som gør det nemmere at producere CO2 neutralt.
  • Kooltherm forbedrer levevilkår og indeklima
  • Du kan markant forbedre din bygnings energieffektivitet og energimærkning.

Andre læste også: