Kingspan lancerer planer om at takle klimaforandringer

28 januar 2020 Kingspan Insulation Danmark
  • 12 Planet Passionate forpligtelser til at reducere miljøpåvirkninger før 2030
  • Udvidelse af NetZero Energy og initiativer omkring havoprydning
  • Kingspan er udnævnt som nyt medlem af netværket cirkulær økonomi (CE100)  

I december 2019 lancerede Kingspan en vigtig 10-årige globale bæredygtighedsstrategi som skal være med til nedbringe verdens samlede CO2 udledning med 45% frem til 2030. Et mål som blev fastsat på Parisaftalen og som skal bidrage til at nå FN’s bæredygtige udviklingsmål.
 
Planet Passionate-strategien består af 12 ambitiøse mål med fokus på Kingspan’s forretning og produktion indenfor fire nøgleområder, energi, CO2, cirkularitet og vand, forpligtelser til 2030 der indeholder:
 
  • Energi: Øge vores direkte brug af vedvarende energi til 60% inden 2030 – og øge vores generering med 20% på vores fabrikker (i dag ca. 6 %).
  • CO2: 50 % reduktion af produkternes CO2-intensitet fra vores primære leverandører.
  • Cirkularitet: Upcycle 1 milliard PET-flasker pr. år til isoleringsprodukter plus nul affaldsdeponering fra alle vores faciliteter.
  • Vand: Opsamle 100 millioner liter regnvand inden 2030.
Læs mere her