Kingspan tilslutter sig globalt initiativ for at reducere udledning af drivhusgasser

29 oktober 2018 Kingspan Insulation Danmark
CO2-reduktion

Kingspan koncernen har sammen med flere end 370 virksomheder verden over forpligtet sig til Science Based Targets Initiative (SBTi) for at reducere udledningen af drivhusgasser. Initiativet er et samarbejde mellem Institut for World Resources, World Wildlife Fund, CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og FN Global Compact, som har til hensigt at reducere deres emissioner for at forhindre klimaforandringer.

Kingspan har forpligtet sig til at være energi-neutral inden 2020. I 2017 var 69% af Kingspans energiforbrug fra vedvarende energikilder. Kingspan slutter sig til SBT-initiativet for at fastslå ën status som energineutralt selskab og samtidig opnå en emissionsreduktion på 10% i 2025, fra referenceåret 2017. Samtidig forpligter organisationen sig til at reducere emissioner fra indkøbte varer og tjenesteydelser, forretningsrejser, transport og distribution samt affaldshåndtering af produkter, der sælges med 10% inden 2025.


I udførelsen af sine aktiviteter vil Kingspan fortsætte med at forbedre sin energieffektivitet og øge brugen af vedvarende energikilder, samtidig vil Kingspan udvide omfanget af sit emissionsreduktions program for, at opnå forbedringer i sin forsyningskæde.

SBTi giver de deltagende virksomheder en klart defineret vej mod fremtidssikker vækst ved at definere, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres udledning af drivhusgasser. Målsætningen skal være konsekvent i forhold til, at holde den globale temperaturstigning på under 2
°C. Kingspan deltog bl.a. i Paris Klima Konference sammen med andre store virksomheder, som Coca-Cola, Dell og Tesco.

Gene Murtagh, CEO hos Kingspan siger:

Hos Kingspan er vi dedikeret til en bæredygtig forretningspraksis fra vores produkter til vores processer og medarbejdere. Derfor er vi glade for at være med helt i front på Science Initiativet. Det giver os yderligere målbare mål for at sikre, at vi holder fokus på vores strategi om at gøre en vigtig forskel for miljøet.

Initiativet giver store resultater

Kingspan er også en af ​​de 114 virksomheder, der er inkluderet i CDP's A liste i 2016 og 2017. En anerkendelse af de fremskridt, som virksomheden har gjort med at løse miljøproblemer. CDP, tidligere Carbon Disclosure Project, er et internationalt investorledet non-profit projekt, der måler miljøpåvirkninger fra tusindvis af virksomheder verden over.
  
 Som led i det energi neutrale initiativ har Kingspan allerede opnået følgende resultater:

  •  77% reduktion i kulstofintensitet
  •  34,5 GWh energiudvikling på stedet
  •  38% reduktion i Kingspan-koncernens energiomkostninger
  •  69% af Kingspan’s samlede energiforbrug kan fornys
  •  31% reduktion af koncernens energi intensitet

 

Om initiativet Science Based Targets

Initiativet Science Based Targets favoriserer videnskabeligt baserede mål som en effektiv måde at fremme virksomhedernes konkurrencemæssige fordel ved overgangen til en kulbrinteøkonomi. Initiativet definerer og fremmer bedste praksis i etablering af videnskabsbaserede mål, giver værktøjer og vejledning til at overvinde hindringerne for dets anvendelse og sikrer uafhængig vurdering og godkendelse af virksomhedens mål. SBTi er et partnerskab mellem CDP, WRI, WWF og FNs Global Compact, og er en del af forpligtelserne fra We Mean Business-koalitionen.