Vores rejse mod cirkularitet

Vores rejse
mod cirkularitet

Byggeri er en væsentlig forbruger af ressourcer i forhold til ikke genanvendelige ressourcer samt fysisk affald. I dag forbruger byggeindustrien 42,4 milliarder tons materialer hvert år, står for lidt over 40 % af det globale materialeforbrug og er ansvarlig for cirka 30 % af alt affald på globalt plan. Specifikt i EU menes 25-30 % af alt affald at komme fra bygge- og nedrivningsindustrien. Vi har alle en rolle at udfylde i branchen for at reducere vores miljøpåvirkning, lige fra projektdesign helt frem til afslutningen på et produkts levetid. Det er vores ansvar at skabe muligheder for at holde materialer i brug så længe som muligt.

Vores cirkularitets-initiativer

For at opnå ægte cirkularitet inden for vores branche er vi nødt til at samarbejde på tværs af mange domæner og ekspertiseområder. Vores mission er at fokusere på vores produkter og tjenester for at udvikle løsninger, der understøtter cirkularitet lige fra designstadiet og frem til afslutningen på et produkts levetid. 
Kingspan LIFECycle Product Circularity Framework

Kingspan LIFECycle Product Circularity Framework

Cirkularitet har potentialet til at bevare jordens ressourcer, beskytte vores naturlige miljø og fremstille produkter på en måde, der er genanvendelige og regenererende. Men det betyder, at man skal se på hvert trin af et produkts livscyklus. Derfor har vi udviklet vores eget LIFECycle Product Circularity Framework, som implementerer cirkularitet i hvert trin: Trin 1: Lean og cirkulært design, trin 2: Inputmaterialer, trin 3: Fabriksprocesser, trin 4: Extended life models (Modeller med forlænget levetid) og trin 5: Cycling ved slutningen af produktets levetid. Vi uddyber disse trin nedenfor.

Trin 1: Lean og cirkulært design

På produktniveau fokuserer vi på en lang række designprincipper, herunder bedre ressourceeffektivitet, mindre transport på grund af lettere og tyndere materialer, demontering og mindre spild eller kulstof i selve byggeprocessen.

Trin 2: Inputmaterialer, der er bæredygtige og cirkulære

I dag bruger vi genanvendt stål i vores sandwichpaneler, og vi arbejder aktivt gennem vores globale innovationscenter IKON for at øge procentdelen af vedvarende og genanvendt indhold i vores avancerede isoleringsprodukter.

Trin 3: Fabriksprocesser

Vores Planet Passionate Group-mål er zero-waste til deponering i 2030, men da vi har arbejdet med denne strategi i noget tid, er vi stolte over at kunne sige, at visse byggepladser allerede har nået dette mål. Vi forsøger at have et holistisk syn på vores strategi omkring zero-waste til deponering, hvor vi undersøger alle muligheder lige fra genvinding og genbrug af produktionsaffald til reduktion af emballage. 

Trin 4: Modeller med forlænget levetid

Maksimering af produkters anvendelsespotentiale er en kombination af at forlænge produkternes brugbare levetid så længe som muligt samt at muliggøre videre genbrug af produkter, hvis en bygning når afslutningen på sin levetid, og produkterne stadig kan give værdi til en anden bygning. Når vi snakker om cirkularitet er dette langt bedre end cycling (re-, up- og down-), da det potentielt har en meget lavere miljøpåvirkning. 

Trin 5: Teknologier for cycling (re-, up- og down-) af nye produkter eller andre produkter

Når produktpotentialet er blevet opfyldt i sin nuværende form, er det vores vision, at alle produkter fremstillet af Kingspan skal være teknisk genanvendelige. Genanvendelse er processen med at reducere et produkt helt tilbage til det grundlæggende materialeniveau, så disse materialer kan bruges til nye produkter.
Kingspan Planet Passionate2

 

Vores Group Planet Passionate-mål er bygget op omkring vigtige cirkularitetsmål, såsom zero-waste til deponering i 2030 og brugen af upcyclede materialer gennem vores initiativ om 1 milliard genbrugs-PET-flasker.

Klik her for at høre mere om vores Planet Passionate Initiativer i Danmark.

Mål for Planet Passionate-programmet

Nogle af de mål, der specifikt vil påvirke absorberingen af kulstof i vores produkter er:
  • Øge vores direkte forbrug af vedvarende energi til 60 % inden 2030
  • Øge vores produktion af vedvarende energi på stedet til 20 % inden 2030
  • Reduktion af produktets CO₂-intensitet fra vores primære leverandørpartnere med 50 % inden 2030
  • Al QuadCore isolering skal indeholde upcyclet PET i produktionen inden 2025

Gennem vores Planet Passionate strategi tager vi ansvar ved at reducere mængden af energi og kulstof i vores forretningsdrift og forsyningskæde, samt øger vores opsamling af regnvand og affald, samtidig med at vi accelererer vores deltagelse i den cirkulære økonomi.