Hjemmeside for beskyttelse af personlige oplysninger

Resumé

Denne side blev sidst opdateret den 31.03.2020.  Hver gang denne politik ændres væsentligt, giver vi et resumé af de vigtigste ændringer på vores websted.

Denne privatlivspolitik er rettet til alle webbrugere, inklusive brugere, der også er kunder, jobansøgere og investorer. Læs denne privatlivspolitik omhyggeligt, da den angiver, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger.

Hvem er "vi" ("Kingspan", "os" eller "vores")?
 

Vi er Kingspan Holdings (Irland) Limited ("Kingspan Group") og dets tilknyttede selskaber (hver af dem refereret til som "Kingspans tilknyttede selskaber").
 
Vi har et globalt websted, der ejes af Kingspan Group, og lokale websteder for hvert af de lande, hvor vores Kingspan-tilknyttede selskab opererer. Hver lokal webside ejes af de relevante tilknyttede selskaber, der opererer i dette land.
 
Når du bruger vores globale websted, www.kingspan.com, har Kingspan Group ansvaret for kontrollen over dine personlige oplysninger, der indsamles eller indhentes via webstedet. Når du bruger et tilknyttet Kingspan selskabs lokale websted, behandles dine personlige oplysninger uafhængigt af de(t) tilknyttede selskab(er), der ejer det lokale websted i det pågældende land.
 
Kingspan Group og hvert tilknyttet Kingspan-selskab er separate, uafhængige dataansvarlige, og når de behandler dine personlige oplysninger, vil de gøre det på et separat, uafhængigt grundlag og til deres egne formål. Vi forklarer hvert af formålene i denne privatlivspolitik. Dette betyder, at hver dataansvarlig er særskilt ansvarlig for at overholde forpligtelserne for en registeransvarlig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
 
Klik her for at få adgang til en liste over dataansvarlige og deres kontaktoplysninger. 
Hvis du som registreret gerne vil udøve nogen af dine rettigheder (som beskrevet nedenfor i denne privatlivspolitik), bedes du kontakte det relevante Kingspan-tilknyttede selskab med hjemsted i dit land, eller alternativt kontakte Kingspan Group, hvis det er lettere for dig, der herefter vil imødekomme din anmodning og sende den videre til den relevante dataansvarlige.
Vi bruger dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. For at få mere at vide om, hvordan vi bruger dine oplysninger til markedsføringsformål, henviser vi til afsnittet "Marketing" senere i denne politik.
 
Hvor det er nødvendigt, eller hvis du accepterer det, deler vi dine personlige oplysninger med andre Kingspan-enheder og tredjeparter. For at få mere at vide om, hvordan vi deler dine personlige oplysninger, henviser vi til afsnittet "Hvem deler vi dine oplysninger med?" som optræder senere i denne privatlivspolitik.
 
Det er vigtigt, at du kun giver os dine personlige oplysninger og sikrer, at de personlige oplysninger, du giver, er nøjagtige og ajourførte. Bemærk, at du er ansvarlig for unøjagtige, tredjeparts- eller forkerte personlige oplysninger, som du giver os.
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte din relevante dataansvarlige.
Vores Vilkår og betingelser for brug af webstedet forklarer de vilkår, under hvilke du har tilladelse til at bruge vores websted, www.kingspan.com, som er en gateway til vores produkter og tjenester samt masser af anden nyttig information.
 
Om os

Kingspan Group er verdensførende inden for højtydende isolerings- og bygningsteknologier. Hver Kingspan-enhed behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove i de lande, hvor vi opererer.
 
Vi har et globalt websted, der ejes af Kingspan Group, og lokale websteder for hvert af de lande, hvor vores Kingspan-tilknyttede selskab opererer. Hver af dem ejes af de relevante tilknyttede selskaber, der opererer i dette land.
 
Din dataansvarlige vil være en anden Kingspan-enhed afhængigt af, hvem du er, og de formål, som dine data behandles til.
 
Når du bruger vores globale websted, www.kingspan.com, har Kingspan Group ansvaret for kontrollen over dine personlige oplysninger, der indsamles eller indhentes via webstedet. Når du bruger et tilknyttet Kingspan selskabs lokale websted, behandles dine personlige oplysninger uafhængigt af det relevante tilknyttede selskab, der ejer det lokale websted i det pågældende land.
Kingspan Group og hvert tilknyttet Kingspan-selskab er separate, uafhængige dataansvarlige, og når de behandler dine personlige oplysninger, vil de gøre det på et separat, uafhængigt grundlag og til deres egne formål. Dette forklares mere detaljeret nedenfor i afsnittene "Hvilke oplysninger vi indsamler" og "Hvad gør vi med dine personlige oplysninger".
 
Klik her for at få adgang til en liste over dataansvarlige og deres kontaktoplysninger.


Vi kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at opdatere denne side. Vi anbefaler, at du tjekker denne side fra tid til anden for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer. Hvis disse ændringer dog har en væsentlig indflydelse på den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på, giver vi et resumé af de vigtigste ændringer på vores websted.
 
Nyttige ord
 

"Personlige oplysninger / personlige data / dine oplysninger / dine data" er oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Dette vil omfatte oplysninger såsom telefonnumre, navne, adresser, e-mail-adresser, fotografier og stemmeoptagelser.  Det vil også omfatte udtryk for mening og indikationer af intentioner om registrerede (og deres egne udtalelser/intentioner). Det vil også dække oplysninger, der alene ikke identificerer nogen, men som vil identificere dem, hvis de sammensættes med andre oplysninger, som vi har eller sandsynligvis vil få i fremtiden;
 
"Kingspan Group" betyder Kingspan Holdings (Ireland) Limited;
 
"Kingspan tilknyttede selskaber" betyder alle tilknyttede selskaber til Kingspan Holdings (Ireland) Limited;
 
"Kingspan/vi/os/vores" betyder Kingspan og Kingspan-tilknyttede selskaber, der behandler dine personlige oplysninger. Bemærk, at det ikke betyder alle Kingspan-tilknyttede virksomheder, da de ikke alle vil behandle dine personlige oplysninger;
 
»Du/din(e)" betyder alle brugere af webstedet. Dette kan omfatte brugere, der er kunder, potentielle kunder, investorer, potentielle investorer eller jobansøgere.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Når du bruger dette websted og med forbehold af dit samtykke til brug af cookies, hvor det er relevant, registrerer vi:

 • områderne på webstedet, du besøger;
 • dine sprogpræferencer;
 • kampagnen/URL'en, hvorfra du kom til webstedet;
 • din aktivitet på webstedet, såsom viste produkter, ressourcer, som du downloader, og alle oplysninger, du giver os, herunder udskrifter af enhver kommunikation med dig via online chat;
 • oplysninger om din computer, f.eks. hvilken browser du bruger, din netværksplacering og den type forbindelse du bruger (f.eks. bredbånd, ADSL osv.) samt din IP-adresse; og
 • tekniske og andre oplysninger, der ikke identificerer dig personligt.
Vi gør dette ved at bruge cookies. Se vores dokument om Cookiepolitik & -kontrol for mere information om, hvad en cookie er, hvordan vi bruger dem på vores websted, og hvordan du kan deaktivere visse cookies.

Når du for eksempel opretter en brugerkonto, sender en online-forespørgsel, anmoder om oplysninger fra os, tilmelder dig et nyhedsbrev eller registrerer dig for en begivenhed, kan vi bede om nogle af eller alle følgende oplysninger, ud over sådanne yderligere oplysninger som du frivilligt kan give os efter behov:
 • dit navn,
 • adgangskoden til din konto,
 • stilling,
 • firmanavn,
 • e-mail-adresse,
 • post-adresse,
 • telefonnummer og
 • projektnavn.
Når du opretter og logger ind på din brugerkonto eller sender oplysninger via vores websted, ved vi, hvem du er, og du anerkender, at dine aktiviteter på dette websted og oplysninger om dig og/eller din virksomhed kan blive registreret i vores systemer, som inkluderer skybaserede systemer.

Nogle obligatoriske oplysninger er påkrævet, og du vil se dem angivet med en stjerne (*), men andre oplysninger er valgfrie at oplyse. Eventuelle yderligere oplysninger hjælper os med at besvare din forespørgsel. Hvis du ikke giver obligatoriske oplysninger, kan vi nægte at behandle den anmodning, som disse oplysninger blev anmodet i.
Hvis du er en af vores webstedsbrugere, der sender oplysninger via vores hjemmeside, behandler vi oplysningerne om dig fremhævet i ovenstående punkter.
Hvis du er en jobansøger, behandler vi, ud over de oplysninger, der behandles for brugere af webstedet, følgende oplysninger om dig:
 • Akademisk og arbejdshistorie,
 • Nationalitet,
 • Visastatus,
 • Medlemskab af organisationer og
 • Hobbyer og interesser.
Hvad gør vi med de oplysninger, vi indsamler? 
 

I denne tabel har vi opsummeret de formål, som vi bruger dine personlige oplysninger til, og hvem der bruger dine oplysninger til hvert formål:
 
Vi bruger dine oplysninger til: Din dataansvarlige er:
Administrerer webstedet, så vi kan:
 • undersøge overtrædelser af loven eller webstedets politikker,
 • undersøge mulige overtrædelser af vores systemer og netværk eller tredjepartssystemer og netværk,
 • stille webstedet til rådighed for dig og udvikle webstedet,
 • give dig en brugerkonto, hvis det er relevant, og
 • opdatere dine kontaktoplysninger på vores systemer.
 
Kingspan Group, når du bruger www.kingspan.com
 
Det relevante Kingspan-tilknyttede selskab i det land, du besøger fra
Besvarer dine forespørgsler angående:
 
 • Rekrutteringsmuligheder
 • Alle Kingspan-relaterede forespørgsler
Kingspan
 
Svarer på medieforespørgsler
 
 
Kingspan
 
Svarer på dine forespørgsler:
 
 • Dirigeret fra et tilknyttet Kingspan selskab
 • Sendt via online chat
 
Det relevante Kingspan-tilknyttede selskab i det land, du besøger fra
Placerer cookies og andre sporingsværktøjer på din enhed for at indsamle nyttige eller strengt nødvendige oplysninger (som forklaret i vores Cookiepolitik & -kontrol, som kan findes her)
 
Kingspan
Håndterer dine forespørgsler og sender dem til det relevante Kingspan-tilknyttede selskab
 
 
Kingspan Group vil kun være dataansvarlig med det formål at kontrollere, til hvilket tilknyttet selskab du ønsker at sende forespørgslen, og det relevante Kingspan-tilknyttede selskab vil være din dataansvarlige ved modtagelse af forespørgslen.
 
Overholde den servicekontrakt, du har med os
 
Det relevante tilknyttede Kingspan selskab
For at sende dig markedsføringskommunikation skal du genmarkere markedsføringsaktiviteter for at dele dine oplysninger med andre tilknyttede virksomheder eller tredjeparter (hvis du accepterer det) til markedsføringsformål. Se afsnittet "Marketing" nedenfor for flere oplysninger.
 
Det relevante Kingspan-tilknyttede selskab, som du har givet samtykke til, eller med hvem du har at gøre med.
At overholde en lovlig forpligtelse Kingspan
 
At administrere jobansøgninger Kingspan
 
At give oplysninger til og kommunikere med investorer
 
Kingspan Group
 

 Retsgrundlag for behandling
 

Retsgrundlaget, som vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af, er:
 • Nødvendigt for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, der gælder for os;
 • Nødvendigt for udførelsen af en kontrakt med dig eller for at handle på din anmodning, inden vi indgår en kontrakt med dig;
 • Nødvendigt med henblik på vores legitime interesser. For eksempel:
  • i markedsføring og promovering af vores produkter og tjenester og udførelse af vores forretning på en ansvarlig og kommercielt ansvarlig måde.; eller
  • når Kingspan Group modtager en anmodning, der er beregnet til at blive sendt til et af vores tilknyttede selskaber, er det i Kingspan Groups interesse at give dig den bedst mulige service, så derfor sender vi forespørgslen til den relevante partner for dig, i stedet for at bede dig om at sende den igen.
Vi behandler ikke dine personlige oplysninger til disse formål, hvis sådanne legitime interesser skulle tilsidesættes af dine egne interesser, rettigheder og friheder, eller
 • hvis du under begrænsede omstændigheder har givet dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, for eksempel til at modtage markedsføringskommunikation fra tredjeparter eller til at acceptere brug af Kingspan Group eller tredjepartscookies.

Marketing


Vi vil gerne give dig information om Kingspan-produkter og -tjenester og anden information fra Kingspan, som vi tror, du måske vil kunne finde interessant. Vi kan sende dig sådanne oplysninger pr. post, e-mail og/eller telefon, hvis du er enig i, at vi må.
 
Med dit udtrykkelige samtykke vil vi bruge eksterne organisationer til at sende Kingspan-tilbud og -marketingkommunikation til dig. For at gøre dette, indsamler de enten oplysninger direkte fra dig, eller vi vil på anden måde give dem dine personlige oplysninger. Disse eksterne organisationer inkluderer entreprenører, købmænd, distributører, detailhandlere og andre tjenesteudbydere, som ikke er en del af Kingspan.  Når vi arbejder sammen i et partnerskab med eksterne udbydere, beslutter vi, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger sammen, og begge parter er ansvarlige for at overholde loven. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, bedes du kontakte den relevante dataansvarlige. For mere information om vores eksterne udbydere og deres brug af personlige oplysninger til markedsføringsformål, bedes du læse vores cookiepolitik.

 Du kan til enhver tid fravælge at modtage marketingkommunikation. Hvis du har modtaget marketingkommunikation fra nogen af vores Kingspan-enheder og beslutter, at du ikke længere ønsker at modtage dette, skal du afmelde dig via et e-mail-link eller på en anden måde, som vi måtte kommunikere til dig. 
 
Bemærk, at da hver enhed er en uafhængig dataansvarlig, driver vi ikke en global marketingdatabase som en gruppe, hvilket betyder, at Kingspan Group ikke centralt er i stand til at afmelde dig fra markedsføring fra alle Kingspan-virksomheder.

Hvem deler vi dine oplysninger med? 
 

Kingspans tilknyttede selskaber deler dine personlige oplysninger med Kingspan Group, da Kingspan Group driver det globale websted.
Vi kan, under behørig overholdelse af gældende lovgivning, videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, der er beliggende i dit land og i andre lande end dit eget.  
Hvis vi har dit udtrykkelige samtykke, kan vi muligvis give dine personlige oplysninger til eksterne organisationer (dvs. til entreprenører, forhandlere, distributører, detailhandlere, mediebureauer og tjenesteudbydere, der ikke er en del af Kingspan), så de kan kontakte dig om deres tilbud, tjenester, begivenheder og andre aktiviteter i forbindelse med Kingspan-produkter og -tjenester, uden at de selv har indhentet dit samtykke til dette. Et eksempel på dette er en udbyder, der placerer cookies på din enhed for at personalisere oplysninger om vores produkter og tjenester til dig.


Da vi er en global enhed, kan de lande, hvor dine personlige oplysninger sendes til/ tilgås, muligvis have en anden standard for databeskyttelse end det land, du befinder dig i. Vi har dog indført beskyttelse og passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet, og at vi overholder loven.  Hvis du ønsker at få mere at vide mere om den beskyttelse, vi har indført for at beskytte dine oplysninger, bedes du kontakte Kingspan Group eller det tilknyttede selskab, du normalt er i kontakt med. En liste over dataansvarlige og deres kontaktoplysninger findes her.

Hvis organisationer uden for Kingspan leverer en service til dig på vores vegne, eller hjælper os med at levere tjenesten til dig (f.eks. sende dig dokumenter, som du har anmodet om fra os eller hjælpe os med at svare på din anmodning om teknisk drift af webstedet) eller yder professionel rådgivning til os, kan vi dele dine personlige oplysninger med de organisationer, der herefter kun vil bruge oplysningerne til at levere den relevante service. Vi vil dog fortsat have kontrollen over dine personlige oplysninger, og enhver tredjepartsudbyder, som vi bruger, skal handle i overensstemmelse med vores instruktioner og beskytte fortrolighed og sikkerhed for de personlige oplysninger, hvor det er relevant.
Vi kan muligvis dele dine personlige oplysninger med en køber eller potentiel køber af vores forretning.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, deres agenter og professionelle rådgivere, med forbehold for fortrolighedsforpligtelsernes med henblik på en behørig omhu fra tredjepart i forbindelse med enhver foreslået fusion, erhvervelse, omorganisering eller overførsel af nogen del af vores forretning og til enhver person, der foreslår at deltage i eller fremme eller underskrive eller styre en sådan ordning.
Under nogle omstændigheder er vi muligvis juridisk forpligtede til at videregive dine personlige oplysninger, fordi en domstol, politiet eller et andet retshåndhævende agentur har bedt os om det

Opbevaring af dine oplysninger 
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for os at bruge dine personlige oplysninger, som beskrevet ovenfor, eller for at overholde vores juridiske forpligtelser.

Når dine personlige oplysninger behandles med dit samtykke (f.eks. til markedsføringsformål), opbevares sådanne personlige oplysninger, indtil du tilbagekalder samtykket til en sådan behandling, eller indtil den frist, der er fastsat i loven, er nået.

Dine rettigheder i forhold til modtagelse af kopier, ændringer af de oplysninger, vi har indsamlet, og hvordan man klager

Du kan anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, som vi har om dig i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, skal du kontakte din dataansvarlige, hvis oplysninger du kan finde her.  
Du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, når der er legitim grund til at gøre dette, og hvis vi ikke er juridisk forpligtede til denne behandling, forudsat at denne indsigelsesret ikke er udelukket af en udtrykkelig klausul i dokumentet, der giver tilladelse denne behandling. For at undgå tvivl kan behandling til marketingformål altid modsættes..

Hvis du mener, at oplysninger, som Kingspan har om dig, er forkerte, ufuldstændige eller behandles forkert, skal du skrive til Kingspan Group, og herefter videresender vi din anmodning til den/de dataansvarlige, eller du kan selv kontakte din dataansvarlige direkte, hvorefter den/de dataansvarlige vil slette, blokere, korrigere, opdatere eller ophøre med at behandle oplysninger, der er underlagt betingelserne i loven.
Hvis behandlingen af oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid retten til at trække dit samtykke tilbage.


Hvis vores behandling af dine personlige oplysninger er baseret på, at du har givet samtykke, eller er nødvendig for udførelsen af en kontrakt med dig, kan du bede os om at give dig eller en tredjepart en kopi af dine personlige data i et struktureret, gængs maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at udstede et direktiv om håndtering af dine personlige oplysninger efter din død, så lad os vide det, så vi kan forpligte os til dette.

Hvis du ønsker at indgive en klage over et påstået brud på loven, beder vi dig om at sende os din klage skriftligt til den pågældende Kingspan-enhed på den adresse, der er vist her.  Vi vil svare på klager og implementere eventuelle retsmidler underlagt de betingelser, der er fastsat i loven. Du kan til enhver tid indgive en separat klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor den pågældende Kingspan-enhed er baseret, eller det land, hvor du bor.

Sikkerhed
 

Kingspan er forpligtet til at sørge for, at dine oplysninger er sikre. For at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse har vi indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer, hvor det er relevant, for at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler.

Hvis du på et tidspunkt mistænker eller bliver opmærksom på en sikkerhedshændelse (f.eks. at din adgangskode til at få adgang til din registrerede konto på dette websted er stjålet, eller du modtager mistænkelig kommunikation fra en person, der udgiver sig selv som en Kingspan-medarbejder eller fra en dupe-webside, der hævder for at være tilknyttet Kingspan), bedes du videresende meddelelsen til os eller rapportere hændelsen via e-mail til admin@kingspan.com eller via post til Kingspan Holdings (Irland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irland så hurtigt som muligt.

Link til andre websteder
 

Vores websted og e-mail-marketing indeholder nogle gange links til andre tredjepartswebsteder, som ikke er underlagt vores kontrol. Når du har forladt vores websted/e-mail-marketing, kan vi ikke holdes ansvarlige for indholdet af disse tredjepartswebsteder eller beskyttelsen og håndhævelsen af databeskyttelse for alle oplysninger, du giver til disse websteder. Du bør udvise forsigtighed, og se privatlivspolitikken der gælder for det pågældende websted.