Harvard-Business-School

Harvard Business School

Kingspan Thermomax pomáhá Harvard Business School řešit ekologické výzvy.

Double quote left "Solárně-termální kolektor Kingspan Thermomax DF je „jedinou možnou variantou“, pokud jde o jednoduchost instalace, výkonnost a životnost. (...)

Pro komerčně využívané solárně-termální aplikace jsme nenalezli ekvivalent na úrovni kvality a technické odbornosti firmy Kingspan.“

Bruce Dike,
New England Solar Hot Water" Double quote right

Výzva

"Organizace Harvard Business School se zavázala realizovat 30% snížení emisí skleníkových plynů z úrovní z roku 2006 do konce letošního roku a zároveň dosáhnout úspor nákladů zvýšením účinnosti a snížením odpadů. Její schválený program udržitelnosti se nejen zaměřuje na úsporu energie a redukci odpadu, ale snaží se rovněž uplatňovat nejlepší postupy snižování úrovně emisí uhlíku, jako např. certifikaci LEED, a podporovat změnu individuálního chování ve studentské komunitě.

V minulých deseti letech bylo přijato více než 100 opatření pro úsporu energie jako součást generálního plánu, který zahrnuje ekologicky a finančně udržitelné postupy v celém kampusu."

Řešení

"Udržitelnost v konstrukci a funkci budov kampusu znamená přijetí solárně-termální energie, která je podmínkou nižší spotřeby energie a dosažení nákladových úspor.

Ve spolupráci s vedoucím výrobcem Kingspan Environmental byla provedena příslušná srovnávací analýza specifikací, instalace a výkonu, aby byla tato akce kompletní integrace solární energie zahrnuta do projektu v ceně 300 000 dolarů, který zajistí teplou vodu pro dvě budovy v kvadrantu Executive Education – kolej Esteves Hall a stravovací zařízení Ruth Mulan Chu Chao Center.

Tato realizace vyžadovala „ploché“ kolektory kvůli přísným územním požadavkům a jedinou možností byly přímé vakuové trubice.

Jakmile bylo z hlediska účinnosti a estetiky rozhodnuto o použití přímé průtokové technologie, dodavatelé, tj. společnost New England Solar Hot Water, okamžitě určili jako partnera projektu firmu Kingspan, protože solárně-termální kolektor Kingspan Thermomax DF je pro ně „jedinou možnou variantou“, pokud jde o jednoduchost instalace, výkonnost a životnost. Kolektorové panely s 28 (30) trubicemi budou pro všechny pozorovatele v úrovni země neviditelné.
Bruce Dike z NESHW říká: „Zjistili jsme, že Kingspan Thermomax DF je mimořádně dobře technicky zpracovaný. Působivé jsou zejména důkladné tlakové testy každého spoje vakuové trubice s rozvodným potrubím. Technická podpora byla skvělá a dokumentace byla jasná a srozumitelná. Pro komerčně využívané solárně-termální aplikace jsme nenalezli ekvivalent na úrovni kvality a technické odbornosti firmy Kingspan.“

HBS se prokazatelně trvale snaží o omezování emisí skleníkových plynů a úspory nákladů na provoz budov v celém kampusu. Tým správy budov se proto velmi pečlivě seznámil s ekonomickou stránkou solární energie jako alternativního energetického zdroje vedle páry. Kumulativní roční hodnocení odhaduje návratnost kolektorů za pouhých sedm let a předpovídá vrácení celé investice za třináct let."

Double quote left "Kingspan Thermomax zaujímá vedoucí postavení mezi subjekty zajišťujícími růst trhu v Severní Americe a se zákazníky a dodavateli pracuje na realizaci energeticky účinných solárních projektů.

Nigel Ruddell,
Manažer exportu Kingspan" Double quote right

Myslet na budoucnost

"Nigel Ruddell, manažer exportu společnosti Kingspan, je nadšeným přívržencem rozvoje možností solární technologie v USA. V době, kdy se legislativa týkající se energetické účinnosti ukazuje jako hlavní stimul globálních trhů s technologiemi vytápění, USA stále zaostávají za Čínou a Evropou v přijímání solárních technologií, ale objevují se určité povzbuzující známky rostoucího komerčního zájmu o energetickou nezávislost a nejnovější cíle obnovitelné energie.

„Rok 2016 představuje velký mezník pro solární technologii v USA, protože došlo k neočekávanému rozšíření daňových úvěrů pro solární systémy na obytných a komerčních budovách do roku 2022,“ říká Nigel. „Investiční daňové úvěry ve spojení s pobídkami jednotlivých států pomáhají zvyšovat poptávku po solární technologii a ta je stále více považována za součást energetických povinností majitelů budov, pokud jde o úspory nákladů a atraktivní návratnost investic. Existuje řada důvodů k optimismu ve vztahu k budoucím možnostem nových i renovovaných instalací,“ dodává.


Nigel také věří v rozvoj aktivit společnosti v USA: „Kingspan Thermomax zaujímá vedoucí postavení mezi subjekty zajišťujícími růst trhu v Severní Americe a se zákazníky a dodavateli pracuje na realizaci energeticky účinných solárních projektů. Již jsme si zajistili nového akciového společníka pro dodávky zákazníkům v Severní Americe, čímž si vytvoříme potřebnou infrastrukturu pro trvalý růst. K výhodám dodavatelského řetězce patří včasné, cenově konkurenční dodávky a efektivní působení jakožto místní partner v otázkách plánování, instalace, školení a servisní podpory, což se vesměs prokázalo v projektu Harvard Business"

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.