Harvard-Business-School

Harvard Business School

Kingspan Thermomax pomáhá Harvard Business School řešit ekologické výzvy.

"Solárně-termální kolektor Kingspan Thermomax DF je „jedinou možnou variantou“, pokud jde o jednoduchost instalace, výkonnost a životnost. (...)

Pro komerčně využívané solárně-termální aplikace jsme nenalezli ekvivalent na úrovni kvality a technické odbornosti firmy Kingspan.“

Bruce Dike,
New England Solar Hot Water"

Výzva

"Organizace Harvard Business School se zavázala realizovat 30% snížení emisí skleníkových plynů z úrovní z roku 2006 do konce letošního roku a zároveň dosáhnout úspor nákladů zvýšením účinnosti a snížením odpadů. Její schválený program udržitelnosti se nejen zaměřuje na úsporu energie a redukci odpadu, ale snaží se rovněž uplatňovat nejlepší postupy snižování úrovně emisí uhlíku, jako např. certifikaci LEED, a podporovat změnu individuálního chování ve studentské komunitě.

V minulých deseti letech bylo přijato více než 100 opatření pro úsporu energie jako součást generálního plánu, který zahrnuje ekologicky a finančně udržitelné postupy v celém kampusu."

Řešení

"Udržitelnost v konstrukci a funkci budov kampusu znamená přijetí solárně-termální energie, která je podmínkou nižší spotřeby energie a dosažení nákladových úspor.

Ve spolupráci s vedoucím výrobcem Kingspan Environmental byla provedena příslušná srovnávací analýza specifikací, instalace a výkonu, aby byla tato akce kompletní integrace solární energie zahrnuta do projektu v ceně 300 000 dolarů, který zajistí teplou vodu pro dvě budovy v kvadrantu Executive Education – kolej Esteves Hall a stravovací zařízení Ruth Mulan Chu Chao Center.

Tato realizace vyžadovala „ploché“ kolektory kvůli přísným územním požadavkům a jedinou možností byly přímé vakuové trubice.

Jakmile bylo z hlediska účinnosti a estetiky rozhodnuto o použití přímé průtokové technologie, dodavatelé, tj. společnost New England Solar Hot Water, okamžitě určili jako partnera projektu firmu Kingspan, protože solárně-termální kolektor Kingspan Thermomax DF je pro ně „jedinou možnou variantou“, pokud jde o jednoduchost instalace, výkonnost a životnost. Kolektorové panely s 28 (30) trubicemi budou pro všechny pozorovatele v úrovni země neviditelné.
Bruce Dike z NESHW říká: „Zjistili jsme, že Kingspan Thermomax DF je mimořádně dobře technicky zpracovaný. Působivé jsou zejména důkladné tlakové testy každého spoje vakuové trubice s rozvodným potrubím. Technická podpora byla skvělá a dokumentace byla jasná a srozumitelná. Pro komerčně využívané solárně-termální aplikace jsme nenalezli ekvivalent na úrovni kvality a technické odbornosti firmy Kingspan.“

HBS se prokazatelně trvale snaží o omezování emisí skleníkových plynů a úspory nákladů na provoz budov v celém kampusu. Tým správy budov se proto velmi pečlivě seznámil s ekonomickou stránkou solární energie jako alternativního energetického zdroje vedle páry. Kumulativní roční hodnocení odhaduje návratnost kolektorů za pouhých sedm let a předpovídá vrácení celé investice za třináct let."

"Kingspan Thermomax zaujímá vedoucí postavení mezi subjekty zajišťujícími růst trhu v Severní Americe a se zákazníky a dodavateli pracuje na realizaci energeticky účinných solárních projektů.

Nigel Ruddell,
Manažer exportu Kingspan"

Myslet na budoucnost

"Nigel Ruddell, manažer exportu společnosti Kingspan, je nadšeným přívržencem rozvoje možností solární technologie v USA. V době, kdy se legislativa týkající se energetické účinnosti ukazuje jako hlavní stimul globálních trhů s technologiemi vytápění, USA stále zaostávají za Čínou a Evropou v přijímání solárních technologií, ale objevují se určité povzbuzující známky rostoucího komerčního zájmu o energetickou nezávislost a nejnovější cíle obnovitelné energie.

„Rok 2016 představuje velký mezník pro solární technologii v USA, protože došlo k neočekávanému rozšíření daňových úvěrů pro solární systémy na obytných a komerčních budovách do roku 2022,“ říká Nigel. „Investiční daňové úvěry ve spojení s pobídkami jednotlivých států pomáhají zvyšovat poptávku po solární technologii a ta je stále více považována za součást energetických povinností majitelů budov, pokud jde o úspory nákladů a atraktivní návratnost investic. Existuje řada důvodů k optimismu ve vztahu k budoucím možnostem nových i renovovaných instalací,“ dodává.


Nigel také věří v rozvoj aktivit společnosti v USA: „Kingspan Thermomax zaujímá vedoucí postavení mezi subjekty zajišťujícími růst trhu v Severní Americe a se zákazníky a dodavateli pracuje na realizaci energeticky účinných solárních projektů. Již jsme si zajistili nového akciového společníka pro dodávky zákazníkům v Severní Americe, čímž si vytvoříme potřebnou infrastrukturu pro trvalý růst. K výhodám dodavatelského řetězce patří včasné, cenově konkurenční dodávky a efektivní působení jakožto místní partner v otázkách plánování, instalace, školení a servisní podpory, což se vesměs prokázalo v projektu Harvard Business"

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.