Waste20 jako zdroj obnovitelné energie

Stáhni
WASTE20
Previous
Next

Detaily produktu

Waste20 je inovativní biodigester který promění až180 kg měkkého potravinového odpadu na odpadní vodu během 24 hodin.

Je to cenově výhodný, plně vyhovující způsob, jak řeš it potravinový odpad ve vaš í kuchyni. Pomocí Waste20 můžete řeš it likvidaci potravin za méněnež 4 pence na kilogram.

Náš tým odborníků nainstaluje jednotku Waste20 do vaš í kuchyně a nabídne průběžnou údržbu po dobu její životnosti, což zajistí její optimální funkci za vš ech okolností – získáte tak vyšší návratnost vložených prostředků.

Informace o produktu

Waste20 je cenově výhodné řeš ení potravinového odpadu. Je to inovativní biodigester, který pomáhá š etřit č as, peníze a nepříjemnosti ve vaš í kuchyni.

Výhody

 • Náklady na maceraci – macerátor využívá 36l č isté vody za minutu, což má za následek vysoké roč ní náklady za vodu
 • Poplatky za svoz potravinových zbytků– pytlování a ukládání jídla stojí průměrný podnik 25 000 liber roč ně
 • Zařízení pro anaerobní digesci –přepravní poplatky se ukáží jako nákladné
 • Energie a provozní náklady –provozní poplatky jsou minimální

Kromě úspory nákladůnabízí tato plněpropracovaná služba celou řadu dalš ích výhod:

 • Šetrnějš í přístup k životnímu prostředí
 • Úspora času
 • Zajistí dodržování předpisů
 • Pomáhá snížit plýtvání potravinami tím, že zviditelní nejč astěji vyhazované typy potravin
 • Waste20 je cenově výhodní alternativa k maceraci nebo kompostování potravinového odpadu.
 • Je zcela v souladu se vš emi přísluš nými právními předpisy pro nakládání s odpady, vč etně rámcové směrnice EU o odpadech (EU Waste Framework Directive 2012) a předpisů o potravinových odpadech (Food Waste Regulations 2013)
 • Jedná se o cenově dostupný místně nainstalovaný systém s nízkým obsahem uhlíku, který je plněřízen společ ností Kingspan Environmental Services.

Provozní náklady

  Waste20 Sběr z chodníků (č erné pytle na odpadky)  Zařízení pro likvidaci odpadu (WDU) 
Průměrné roč ní náklady* £2,600
Including Service
£10,329 £6,350
Průměrné roč ní úspory (mimo instalač ní náklady) - £7,729 £3,750
Průměrná návratnost (roky)
(mimo instalač ní náklady)
  1.6 years 3.2 years

Výš e uvedené náklady se zakládají na příkladu 180 kg potravinového odpadu denně.

Náklady na č erné pytle při použití 30–40 ks denně s typickými týdenními náklady na svoz 140–180 £ týdně za 2 svozy. (Nezahrnuto 8% meziroč ní zvýšení 
daně z ukládání na skládku.)

Náklady na zařízení pro likvidaci odpadu se zakládají na průměrné ceně za vodu 16,53 £ za den, což se odvíjí od použití vody 20–36 litrů za minutu (zařízení využíváno 4 hodiny denně, 7dní 
v týdnu) s poplatkem za vodné a stočné 0,246 pencí za litr a úč tem za elektřinu 0,92 pencí za den při odběru 2,3 kW (9,2 kWh). Předpoklad je 10 pencí/kWh

*Kompletní analýza nákladu na vyžádání

sensorpv

Kingspan Sensor

Kingspan Sensor

Jsme vám k dispozici

Máte nějaké dotazy? Náš tým zákaznického servisu je připraven vám poskytnout pomoc.

Zadejte svoji poptávku již nyní

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.