Řešení tuků, olejů a mastnoty - iFog

Stáhni
IFOG
Previous
Next

Detaily produktu

Kingspan Environmental Services instaluje jednotku obsahující přírodní roztok skládající se z bakterií š etrných k životnímu prostředí. Bakterie se živí tuky, oleji a mastnotou (FOG) ve vaš í kanalizaci, č ímžbrání dalš ímu hromadění těchto látek.

Jde o cenově výhodný způsob, jak řeš it problém s tuky, oleji a mastnotou jižod 2,60 £ za den. iFOG také prokazatelněsnižuje nutnost provádění tradič ních metod likvidace látek FOG o 75%.

Informace o produktu

Jednotka iFOG, která byla vyvinuta společ ností Kingspan, je chytrým způsobem řeš ení problémů s tuky, oleji a mastnotou v kuchyni. Pomáhá snížit náklady ve vaš í kuchyni a problémy se zachováním hygienických norem, cožvám zajistí kompletní dodržování předpisů.

 • iFog š etří vaš e peníze. Je to aktivní řeš ení, které pomáhá snížit provozní a servisní náklady. iFOG prokazatelně snižuje náklady na vyprazdňování lapač e tuků o 50–75%.
 • Chrání vaš i firmu před pokutami. Změny v zásadách znamenají, že vodárenské společ nosti se nyní chystají řeš it překrač ování limitůlátek FOG – nenechte se chytit!
 • Zajistí vaš e dodržování předpisů. S jednotkou iFOG víte, že vaše firma splňuje vš echny přísluš né ekologické předpisy.
 • Systém je zcela š etrný k životnímu prostředí. Přírodní bakterie se živí tukem v kanalizaci –není třeba chemikálií, které jednoduš e tuk emulgují a posílají ho dál do kanalizace, kde se shromažďuje a způsobuje velké nánosy tuků.
 • iFOG udržuje vaš i poctivězaslouženou pověst – můžete se soustředit na své podnikání a mít jistotu, že vaš e pověst je v dobrých rukou.
 • Zbaví vás starostí. iFOG je zcela integrované řeš ení, které odstraní jakékoli problémy s dodržováním ochrany životního prostředí.
 • Je to naprosto propracované řeš ení. Kingspan Environmental Services vaš i iFOG jednotku nainstaluje, aktivuje a udržuje. Eliminuje to veš kerá zdravotní a bezpeč nostní rizika pro zaměstnance při vyprazdňování retenč ních jednotek a lapačů tuků.
 • Odstraňuje pachy způsobené hromaděním tuků, olejů a mastnoty ve vaš í kuchyni.

Jednotka iFOG společ nosti Kingspan používá nejnovějš í technologii monitorování s cílem zajistit trvalé odstraňování tuku, oleje a mastnoty ve vaš í kuchyni.

 • Kingspan Environmental Services nainstaluje jednotku obsahující přírodní roztok sklá dající se z bakterií š etrných k životnímu prostředí.
 • Bakterie se živí tuky, olejem a mastnotou (FOG), které se nacházejí ve vaš í kanalizaci. Zabrání se tak dalš ímu hromadění látek FOG.
 • Jednotka obsahuje důmyslnou technologii vzdáleného monitorování s cílem zajistit trvalé 
  odstraňování látek FOG.
 • Naš e š pič ková technologie nám umožňuje neustále sledovat vaš e řeš ení FOG. Umožní nám to poskytovat vaš emu systému plánovanou údržby – přesně v okamžiku, kdy ji budete potřebovat.
sensorpv

Kingspan Sensor

Kingspan Sensor

Jsme vám k dispozici

Máte nějaké dotazy? Náš tým zákaznického servisu je připraven vám poskytnout pomoc.

Zadejte svoji poptávku již nyní

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.