Požární odolnost

Požární odolnost stavebních prvků


podle výsledků zkoušek požární odolnosti se klasifikuje podle evropské harmonizované normy ČSN EN 13501-2 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.

Rozlišují se nosné nebo nenosné střešní a stěnové prvky.  

Požární zkoušky stěnových (fasádních) sendvičových panelů se provádějí podle ČSN EN 1364-1 - Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny.

Střešní sendvičové panely se vzhledem k jejich nosné funkci zkouší podle normy ČSN EN 1365-2 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

Stěnové sendvičové panely jsou klasifikovány podle jejich použití jako vnější obvodové stěny nebo vnitřní příčky. Dále rozlišuje z hlediska expozice vůči požáru na požární odolnost z vnitřní nebo vnější strany panelu.

Požární odolnost označuje, jak dobře určitá část budovy – po určený časový úsek – dokáže zadržet
oheň a zabránit jeho rozšíření z jedné místnosti do druhé. Klasifikace požárních vlastností na základě
testu požární odolnosti se vyjadřuje s ohledem na specifické vlastnosti, např.:

R – únosnost a stabilita – doba, po kterou prvek dokáže nést zátěž za současného vystavení ohni
E – celistvost – doba, po kterou prvek dokáže zadržet oheň a do jisté míry produkty hoření
I – teplota na neohřívané straně – doba, po kterou teplota části komponentu vystavené ohni zůstane pod určenou kritickou hodnotou

Lze použít i další kritéria, jako např. W – hustota tepelného toku na neohřívané straně či S – prostup zplodin hoření.

Následující video ukazuje rozdíl mezi unikátním izolačním jádrem QuadCore vyvinutým společností Kingspan a panely s běžnou izolační pěnou na bázi PIR a PUR. Technologie Kingspan QuadCore přináší výrazné zlepšení vlastností z hlediska hořlavosti, rozšíření ohně a vývoje kouře při požáru.
 
Druhé video představuje 75 minut trvající test, při němž je vystaveno izolační jádro IPN přímému působení ohně.

Porovnání IPN, PUR, PS

75 minutový požární test

Grafika_chovani_pri_pozaru_ohnivzdornost_CZ

Reakce na oheň a požární odolnost

Zde si můžete prohlédnout znázornění obvyklých požární fázích s přiřazením, ve kterých fázích požáru mají reakce na oheň a požární odolnost sendvičových prvků zvláštní význam.

Reakce na oheň

Od října 2010 platí harmonizovaná norma pro sendvičové panely ČSN EN 14509 - Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace, která byla v dubnu 2014 vydána v edicí 2. 

ČSN EN 14509 specifikuje, které normy jsou závazné pro zkušební zařízení, zkoušky a klasifikace prvků.
Chování při požáru klasifikované podle ČSN EN 14509 odpovídá požadavkům uvedeným v harmonizované normě ČSN EN 13501 části 1. Zkoušky požadované pro klasifikaci musí být prováděny v souladu s požadavky normy ČSN EN 13501-1.

EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň posuzuje, jak daný materiál či kompozitní produkt reaguje na vystavení teplu, které může mít podobu přímého zásahu plamenem, sálavého žáru nebo vysokých teplot.
Obvykle měřené typické hodnoty jsou zápalnost, šíření plamene a hodnota uvolněného tepla.

Klasifikační systém podle třídy reakce na oheň zcela nezohledňuje skutečné chování panelu.
Třída A1 je nejvyšší úroveň spojovaná zejména s neorganickými materiály, zatímco třída F označuje
materiál v podstatě zcela neodolný vůči vznícení od malého plamene.

Třída reakce na oheň Testovací metody  Zkušební norma
A1

Odolnost vůči plameni

Výhřevnost

ČSN EN ISO 1182

ČSN EN ISO 1716 

A2

Odolnost vůči plameni

Výhřevnost SBI

ČSN EN ISO 1182

ČSN EN ISO 1716 

ČSN EN 13823

B Šíření plamene ohně (30s) SBI

ČSN EN ISO 11925-2

ČSN EN 13823

C Šíření plamene ohně (30s) SBI
D Šíření plamene ohně (30s) SBI
E Šíření plamene ohně (15s) SBI
F Neověřeno

ČSN EN ISO 11925-2


Sendvičové panely Kingspan s izolačním jádrem IPN dosahují klasifikace B-s1,d0, nebo B-s2,d0. 

Sendvičové panely Kingspan s izolačním jádrem z minerální vlny jsou klasifikovány A2-s1,d0. 

Upozornění na změnu rozšířené aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti

Požární ochrana
V loňském roce vešla v platnost změna normy ČSN EN 15254-5, kterou se mění podmínky rozšířené aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti stěnových sendvičových panelů. Česká verze překladu z angličtiny je vydána v březnu tohoto roku.

Týká se tato změna i vašeho projektu a jaké jsou nejpodstatnější změny?
•    Stěny a příčky ze sendvičových panelů zkoušených na požární odolnost podle ČSN EN 1364-1 (zkouška 3x3m) je nově možné aplikovat maximálně do rozponu 7,5 metrů, za předpokladu že při zkoušce bude dosaženo potřebné překročení doby o 35% v porovnání s klasifikací.
•    V rámci rozšířené aplikace požární odolnosti není nově možná záměna směru kladení panelů (vertikální / horizontální). Zkoušky provedené na svisle kladených panelech již tedy není možné použít pro horizontální kladení a naopak. 
•    Nová norma platí pro veškeré projekty se stavebním povolením vydaným od doby, kdy vešla v platnost změna normy s účinností k 1.8.2018.

Společnost Kingspan má k dispozici nové klasifikační protokoly deklarující podmínky rozšířené aplikace pro požární odolnost jak pro panely s izolačním jádrem QuadCore a IPN, tak i pro panely s izolačním jádrem z minerální vlny. V případě jakýchkoliv prosím kontaktujte technické oddělení.

 

Kingspan FireSafe

Sendvičové panely Kingspan s izolačním jádrem IPN vykazují současně vynikající tepelně izolační a protipožární vlastnosti.

Sendvičové panely Kingspan s izolačním jádrem z pěny IPN (PIR) dosahují kromě bezkonkurenčních tepelně-izolačních vlastností také vynikající výsledky při použití v konstrukcích požární ochrany. Sendvičové panely s tímto jádrem jsou klasifikovány třídou reakce na oheň B-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1. Panely s pěnou IPN byly také podrobeny přísným testům a jsou certifikovány společností FM Global. 

FM Global, oficiálně známá jako „Factory Mutual“, je jednou z předních pojišťoven s vlastním testovacím
zařízením a normami pro oplášťovací systémy staveb a disponuje přísnými testy k posouzení reakcí na požár.

FM Global vyvinula vlastní zkušební normu, která v některých ohledech více odpovídá skutečnému chování stavebních prvků při požáru, než jak toto hodnotí evropské harmonizované normy. FM Global hodnotí níže uvedená kritéria stavebních prvků, které klasifikuje podle jejich chování při hoření:

 • Intenzita kouře
 • Prohoření
 • Šíření plamene
 • Nedochází k přeskokům nebo šíření ohně přes vnější okraje a nedochází k rozšíření na vedlejší stavební konstrukce
 • Zda testovaný prvek nepřispívá k hoření 

Výše uvedené body jsou testovány ve zkušebních laboratořích odpovídající reálným podmínkám. Na základě provedených testů FM Global posuzuje, zda má daný stavební prvek dostatečně dobrou požární odolnost a splňuje kritéria pro danou klasifikaci.

FM 4880: Rohový test plného rozsahu

Tato norma byla vyvinuta ke stanovení rizik představovaných sendvičovými panely. Tento test je velmi přísný. Jedná se o roh se dvěma stěnami o výšce 15,24 m, které jsou obloženy zkoušenými sendvičovými panely. V rohu je umístěn zdroj ohně tvořený 345 kg suchých dřevěných planěk. V závislosti na tom jak daný stavební prvek splňuje kritéria je klasifikován podle norem FM. 

FM Global

FM Global je mezinárodní špička na trhu pro nezávislé zkoušky a certifikace.

Certifikace FM Global

FM classification
FM Global je mezinárodní systém požární zkoušek, který je nezávislý na národních a harmonizovaných normách. Systém klasifikace FM vychází z reálných předpokladů, ke kterým při požáru dochází.

Stěnové a střešní izolační panely, které obdržely certifikaci FM, prošly kromě standardních normových testů řadou dalších zkoušek, jenž za daných konstrukčních předpisů zaručují, že při požáru zůstane zachována požadovaná odolnost opláštění.

Pro posouzení svých vynikajících vlastností prošly izolované stěnové panely s technologií QuadCore firmy Kingspan certifikované FM daleko větším počtem testů než stěnové panely necertifikované FM.
 

Přehled certifikací FM

  Popis QuadCore PIR Standard PUR Standard
FM4880 Použití střešní, stěnové a stropní systémy Ano Ano Ne
FM4881 Použití vnější stěny Ano Ano Možný
FM4882   V soušastnosti testovaný Ne Ne

Test FM proti ohni

Zde uvedený test 50ft je součástí hodnoticích požadavků pro schválení do třídy 1 stropních a stěnových panelů bez omezení výšky (FM 4880) a vnějších stěn bez omezení výšky (FM 4881).

Certifikáty

Prosím, dbejte na to, že platné certifikace pro příslušné výrobní podniky jsou založeny na místních ustanoveních (US, EU).

Kingspan - Certifikát stálosti vlastností

Kingspan - FM Certifikát 4880, 4881 QuadCore

Kingspan - FM 4881 certifikát

Certifikované sendvičové panely Kingspan s jádrem PIR disponují vynikajícími technickými vlastnostmi požární bezpečnosti. V tomto ohledu vyhověly jak úředním testům, tak i rozsáhlým zkouškám pojišťoven a jiných organizací jako ISO, British Standards Institute (BSI) a National Fire Protection Agency (NFPA) a splňují vysoké požadavky.

Přehled certifikací a testů:
 • Evropa: EN 13501-1, obzvláště B-s1,d0. Klasifikace ‘s1’ pro nejlepší chování při kouři (nejnižší emise).
 • USA / Globálně: UBC 26-3 test v místnosti,
 • Globálně: ASTM E-84 Vlastnosti povrchu při požáru,
 • Globálně: ISO 13784 část 1 – Test pro sendvičové panely v malých prostorách,
 • Pojišťovna UK / Irsko: LPS 1181 Schválení pro venkovní stěny a systémy střešních panelů,
 • USA / Globálně: NFPA 285 fasádní testy,
 • UK: BS 8414 – Fasádní testy,
 • Severské země – SP Fire 105 Fasádní testy.
Fallstudien zu realen Bränden_(1)_DE-page-001

Kingspan - Ne všechny izolace jsou stejné...

případové studie reálných požárů (v němčině)

Real Fire Case Studies_EN-page-001

Kingspan - Ne všechny izolace jsou stejné...

případové studie reálných požárů (v angličtině)

Potřebujete pomoc s vaším projektem ...

... nebo radu, který izolační panel nebo příslušenství se nejlépe hodí do vašeho projektu? Náš team udělá všechno pro to, aby váš projekt byl co nejméně složitý a vybrali jste si materiály přesně pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás