Střešní sendvičový panel KS1150 FP


Střešní sendvičový panel KS1150 FP

Systémové řešení

Systém KS1150 FP se skládá z izolačního panelu s jádrem z minerální vlny a montážně aplikované PVC hydroizolační membrány. Systém je určen převážně pro ploché střechy se sklonem od 0,5° (1%) a vyššími požadavky na požární odolnost. Hydroizolační PVC folie je mechanicky kotvená k exteriérovému plechu panelu.

Typ: Střešní panel
Materiál: Izolační jádro z minerální vlny K-Roc
Délka: 2-10 m
Tloušťka jádra: 60-200 mm
Modulová šířka: 1000 mm, 1150 mm
Barva: dle vzorníku RAL
 
 

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

Střešní systém FP tvořený sendvičovým panelem s jádrem z minerální vlny a montážně aplikovanou PVC folií je určený pro všechny typy budov s minimálním sklonem střešní konstrukce větším než 0,5° (resp. 1%).

Poznámka: PVC hydroizolační folie není automaticky součástí dodávky panelu a je nutné ji objednat zvlášť.


Rozměry

d - tloušťka izolačního jádra [mm] 60 80 100 120 150 200
Hmotnost [kg/m2] 19,27 21,81 24,35 26,89 30,70 37,05

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 10m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

 • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
 • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm.

Možnosti vnější povrchové úpravy

 • Standardní Polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
 • Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
  Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
  Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Možnosti povrchové úpravy - interiérový plech

 • Polyester vnitřní - PEI
  Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).
 • Standardní Polyester – PES
  Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.
 • Spectrum™ - Kingspan Spectrum je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem. Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.
 • Foodsafe
  Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
  Standardní barvou je bílá (podobná 9010).

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Minerální vlákno s vysokou hustotou (větší než 100kg/m3).Izolační jádro z minerálního vlákna je nehořlavé, vhodné pro aplikace vyžadující vyšší požární odolnost.

Těsnění

V zámku panelu je na exteriérové straně standardně z výroby aplikována těsnící páska.

Při zvýšené vlhkosti vnitřního prostředí, velkém rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem nebo je-li to v realizační dokumentaci požadováno, doporučujeme do podélného spoje z interiérové strany aplikovat parotěsnou pásku nebo tmel Ø 6 mm. Při tomto požadavku je zapotřebí doplnit parotěsnými tmely nebo páskami i ostatní spoje a návaznosti střešního pláště.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]
60 0,680
80 0,520
100 0,411
120 0,346
150 0,279
200 0,210

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny na základě metodiky dle ČSN EN ISO 10211:2009, v souladu s ČSN EN 14509 a ČSN 730540.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami a hmyzem.

Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely FP s izolačním jádrem z minerální vlny jsou klasifikovány třídou reakce na oheň A2-s1,d0 v souladu s ČSN EN 13501-1. U panelů se standardní povrchovou úpravou nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2 a 
ČSN 73 0810

60 N
80 N
100

* REI 90 DP1

* RE 120 DP1

120
150
200

Pro systémové řešení složené z panelů FP a montážně aplikované PVC folie Alkorplan 35176 v tl.1,2mm (nebo 1,5mm) je stanovena třída chování střech při působení vnějšího požáru *Broof(t3) podle ČSN EN 13501-5+A1.

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

RW [dB]

60

31

80

100

32

120

150

200

31

 

RW - index vzduchové neprůzvučnosti

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Balení

Standardní balení - silniční doprava

Panely FP jsou naskládány vnějšími stranami k vnitřním. Horní, spodní i boční stěny a konce jsou chráněny deskami z pěn. polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů v každém balení závisí na jejich tloušťce a délce. Níže uvedená tabulka slouží jako vodítko. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max. délka, se úměrně snižuje.

Standardní výška balení je do 1,100 m.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] 60 80 100 120 150 200
Počet panelů v balení 17 13 10 8 7 5

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, který obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2000 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1150 FP vyhovují platným stavebním předpisům a normám.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku